Update 10 january 2020

First online edition: 6 april Pesach 2018
Wattpad
In voorbereiding: http://fliphtml5.com/homepage/wcbdd
"Watchman, what of the night? Watchman, what of the night?"
The watchman said, "The morning comes, and also the night.
If you will inquire, inquire. Come back again.

Isaiah 21:11-12 (also Djuna Barnes, Nightwood)


Plato's Atlantis in de Bijbel: Tzafon


De komende ondergang van Atlantis-Babylon en het einde van het wereldkapitalisme (Zacharia 5:11; Openbaring 18)

Een mysterieuze stad slingert door de krochten van de geschiedenis. Voor de Zondvloed was dit de stad Henoch die gebouwd was door Kaïn. Na de Zondvloed kwamen we Babylon aan de Eufraat en Ninivé (Mosoel) aan de Tigris tegen. Later komen we Sodom en Gomorra tegen. In de mythe kwamen we Atlantis, Troje, Asgard, Avalon en de Tuin van de Hesperiden tegen. In de moderne kunst doken de steden Metropolis en Gotham City op. In de Bijbel is deze stad Babylon aan de Eufraat, waar thans Al-Hillah ligt. Atlantis heeft van alles te maken met Tzafon dat in Psalm 48:2 met "noorden" is vertaald. Een andere betekenis is die van "middernacht" of het 25ste uur.

Drie overstromingen

De drie overstromingen in Kritias 112 werden ook in de Leiden Papyrus #344 genoemd en vonden plaats tijdens de Exodus in de zuidelijke dimensie van Tzafon, namelijk Caïro, waar ook de Baäl-Tzafon, de Sfinx is. Tijdens de Exodus kwam het Atlantis achtige leger van Farao om in de golven van de Nijldelta. Het leger van de Exodus ging via de Nijldelta (Gary M. Matheny, Exodus, Xulon Press, 2011, USA) en niet via de Golf van Aqaba.

Recommended literature:
Scheil, A. (2016). Babylon Under Western Eyes: A Study of Allusion and Myth. Toronto, Canada: University of Toronto.
Louden, B. (2011). Homer's Odyssey and the Near East. Cambridge, Groot-Brittannië: Cambridge University Press.

Eerste reactie op mijn boek

14/4/2018 Beste Leon Elshout ;-)
Wat is dit geweldig!!!! Ik ben naar de link gegaan en in één stuk gaan doorlezen. Kostelijk geschreven en een echte pageturner. Ik moet nu even stoppen omdat ik nog veel te doen heb (morgen o.a. een spreekbeurt), maar ik wil je toch alvast even heel hartelijk feliciteren met deze uitgave. Vermoedelijk zal ik me niet in al je conclusies kunnen vinden, maar wat maakt dat uit? Kan dit boek niet worden uitgegeven op papier? Ik wil dit in mijn boekenkast hebben staan! Ik ben nog naar net in je boek begonnen maar ben verbluft over je belezenheid en de intelligente verbanden die je weet te leggen. Tot zover even mijn eerste enthousiaste reactie.

Jerusalem as Atlantis as expressed in a beautiful poem


JERUSALEM IS A PORT CITY

Jerusalem is a port city on the shore of eternity.
The Temple Mount is a great ship, a pleasure yawl
In splendor.
From the portholes of her Wailing Wall, jubilant saints
Peer like passengers. Hasidim on the pier wave
Goodbye, yelling hurrah, bon voyage. She
Is always docking, always embarking.
And the fences and docks
And policemen and flags and churches' high masts
And the mosques and the smokestacks of synagogues and the chanteys Of praise and mountain-billows.
The ram's horn sounds out sunset: one more
Has set sail.
Yom Kippur sailors in white uniforms
Ascend between the ropes and ladders of tried-and-true prayers.
And the profits of market and gates and golden cap domes:
Jerusalem is the Venice of God.

Jerusalem Poem by Stella Levin, Admin facebook group Welcome to Jerusalem - The Light to the Nations,
posted 7/3/2019, https://www.facebook.com/groups/321014904972597/permalink/518749018532517/


Promotietekst bij mijn boek, gepubliceerd via uitgeverij Parvaim, via Pumbo op 15 januari, 2020,

https://www.boekenbestellen.nl/boek/tzafon-middernacht-zacharia-146-atlantis-van-jeruzalem-tot-babylon/32423

U heeft Geert Mak of Thomas Pikkety gelezen dan wel Ingeborg Beugels serie over Griekenland gekeken. Dan moet u dit boek eens lezen:>>

"Tzafon-Middernacht, Zacharia 14:6, Atlantis van Jeruzalem tot Babylon.>>

Wat de Bijbel zegt over een dualistisch Troje en Atlantis


en over het komende Griekse “Halloween” Wereldrijk met Babylon als hoofdstad, in Daniël 2:40 & 7:23,>>Waarom Atlantis iedereen aangaat."De titel verklapt al dat Plato’s Atlantis iedereen aangaat. Wat nu als Atlantis geen archeologisch maar een theologisch concept was. In Daniël 2:40 en 7:23 werd een angstaanjagend Grieks wereldrijk van de Eindtijd voorzegd. Op dit moment ligt Griekenland op de pijnbank. Maar dit zal zomaar veranderen als de Bijbelse - koning Atlas - antichrist opstaat en van Griekenland een machtig rijk maakt met herbouwd Babylon aan de Eufraat als de centrale hoofdstad (Zacharia 5:11). Zo’n machtig Grieks-Macedonisch "Halloween" rijk dat ook Jeruzalem inkapselt (Mattheüs 24:15) lijkt uiteraard op Atlantis. Maar waarom situeerde Plato Atlantis in een grijs verleden voor de kust van Gibraltar terwijl we Atlantis misschien wel in de nabije toekomst en in de tegengestelde richting moeten zoeken. Heeft dit met "spiegelingen" te maken zoals de beide Zuilen van Hercules als spiegels tegenover elkaar stonden? De auteur legt het verder uit.

Wat zeggen de polariserende Zuilen van Hercules over de polarisatie in ons eigen land en wat zijn eventueel oplossingen hiervoor? Gedijt een samenleving alleen op het hebben van respect voor elkaar of is hier meer voor nodig zoals een brandpunt dat in Kolossenzen 1:16-17 genoemd werd. De oecumene in Romeinen 16 was immers van een totaal andere orde dan wat wij een multiculturele samenleving noemen.

De auteur maakt twee bizarre zijsprongen naar allereerst Auschwitz dat in de Poolse streek Galicië ligt en waar de Joden net als Atlantis collectief in het dodenrijk van de sheol terechtkwamen. Net als het harpvormige Meer van Galilea dat eveneens een beeld van de sheol was en omringd was door een Decapolis van tien steden. En waar Jezus twee demonisch bezeten mannen genas. En zoals het harpvormige Atlantis tien demonisch bezeten koningen had. Is koning David in de komende aion immers niet de "nasji" prins (Ezechiël 37:25) terwijl Adolf Hitler in de geest van koning Atlas de valse "nazi" prins was.

De andere zijstap is naar onze buurplaneet Mars waar een reusachtig Gezicht - lijkend op Allahs dochter Al-Uzza - als een eiland Atlantis middenin het Cydonia gebied ons aanstaart alsof het een echo van Ezechiël 28:21 is, “Keer uw Gezicht naar Zidon”. De recente foto’s van Mars tonen een ontredderde beschaving met een Romeinse aquaduct en vluchtelingenkampen in Gale Crater en een Gothisch Beiers kasteel in het Tenius Cavus gebied! Ook Mars lijkt in de greep van een Pax Romana achtige kapitalistische hel (Romeinen 13:11). Reusachtige openbaringen van Mars staan voor de deur! Het boek bevat een architectonische toelichting op dit Beierse kasteel in het Tenius Cavus gebied van een Harvard professor.

Leon Elshout (1964) is een autodidactische Bijbel student die in de geest van de Bereërs (Handelingen 17) buiten de kerk om de Bijbel onderzoekt. Zijn conclusie is dat de mysterieuze Python Geest in Handelingen 16:16 Plato het hoofd op hol bracht met wartaal over een eiland Atlantis dat in het westen lag maar waarmee feitelijk de onderwereld bedoeld werd. Leon Elshout onthult in dit boek de andere dimensies van Atlantis. De Bijbel gaat wel degelijk over Atlantis maar dan wel over een dualistisch Atlantis, om precies te zijn. Leon deed zelfde redactie van zijn boek. Leons website is roodgoudvanparvaim.nl