"Watchman, what of the night? Watchman, what of the night?"
The watchman said, "The morning comes, and also the night.
If you will inquire, inquire. Come back again.

Isaiah 21:11-12 (also Djuna Barnes, Nightwood)


Plato's Atlantis in de Bijbel: Tzafon


De komende ondergang van Atlantis-Babylon en het einde van het wereldkapitalisme (Zacharia 5:11; Openbaring 18)

Een mysterieuze stad slingert door de krochten van de geschiedenis. Voor de Zondvloed was dit de stad Henoch die gebouwd was door Kaïn. Na de Zondvloed kwamen we Babylon aan de Eufraat en Ninivé (Mosoel) aan de Tigris tegen. Later komen we Sodom en Gomorra tegen. In de mythe kwamen we Atlantis, Troje, Asgard, Avalon en de Tuin van de Hesperiden tegen. In de moderne kunst doken de steden Metropolis en Gotham City op. In de Bijbel is deze stad Babylon aan de Eufraat, waar thans Al-Hillah ligt. Atlantis heeft van alles te maken met Tzafon dat in Psalm 48:2 met "noorden" is vertaald. Een andere betekenis is die van "middernacht" of het 25ste uur.

Spiegelingsprincipe

Atlantis zullen we nooit ontdekken als we het achterliggende spiegelingsprincipe niet doorgronden. Atlantis was gespiegeld in tijd en plaats. Het bestond niet in het westen maar juist ten oosten van Jeruzalem, namelijk in Babylon. Atlantis was de westelijke dimensie van Tzafon terwijl Babylon zowel de noordelijke als de oostelijke dimensie van Tzafon was. Caïro met de Sfinx was het vertrekpunt van de Exodus (Exodus 14:1-2) en was tevens de zuidelijke dimensie van Tzafon. Niet voor niets heette Caïro later Babylon II. Atlantis bestond ook niet in een grijs verleden maar in de Eindtijd. De symbolen in het Atlantis verhaal die we ook in het boek Openbaring tegenkomen zijn legio. Het spiegelingsprincipe zien we terug in de Zuilen van Hercules (Isjtar Poort) die als spiegels tegenover elkaar stonden en in het glinsterende orichalcum in de tempel van Poseidon (Kritias 114; 116). Gaan we naar Babylon dan zien we dat het paleis van de mythische koning Atlas van Atlantis in feite het paleis van Saddam Hoessein in Babylon is. In dit paleis zal spoedig de antichrist zijn intrek nemen. In Openbaring 18 lezen we over de val van Babylon/Atlantis. De apostel Johannes schreef over hetzelfde verhaal als Plato, met dit verschil dat Johannes over de Eindtijd schreef. In mijn boek geef ik antwoorden op de volgende vragen:

Drie overstromingen

De drie overstromingen in Kritias 112 werden ook in de Leiden Papyrus #344 genoemd en vonden plaats tijdens de Exodus in de zuidelijke dimensie van Tzafon, namelijk Caïro, waar ook de Baäl-Tzafon, de Sfinx is. Tijdens de Exodus kwam het Atlantis achtige leger van Farao om in de golven van de Nijldelta. Het leger van de Exodus ging via de Nijldelta (Gary M. Matheny, Exodus, Xulon Press, 2011, USA) en niet via de Golf van Aqaba.

Recommended literature:
Scheil, A. (2016). Babylon Under Western Eyes: A Study of Allusion and Myth. Toronto, Canada: University of Toronto.
Louden, B. (2011). Homer's Odyssey and the Near East. Cambridge, Groot-Brittannië: Cambridge University Press.

Eerste reactie op mijn boek

14/4/2018 Beste Leon Elshout ;-)
Wat is dit geweldig!!!! Ik ben naar de link gegaan en in één stuk gaan doorlezen. Kostelijk geschreven en een echte pageturner. Ik moet nu even stoppen omdat ik nog veel te doen heb (morgen o.a. een spreekbeurt), maar ik wil je toch alvast even heel hartelijk feliciteren met deze uitgave. Vermoedelijk zal ik me niet in al je conclusies kunnen vinden, maar wat maakt dat uit? Kan dit boek niet worden uitgegeven op papier? Ik wil dit in mijn boekenkast hebben staan! Ik ben nog naar net in je boek begonnen maar ben verbluft over je belezenheid en de intelligente verbanden die je weet te leggen. Tot zover even mijn eerste enthousiaste reactie.

Beste lezer, een derde veel stabielere editie is onderweg, wellicht eind 2018 online.