Salvation of All

I believe that Jesus died for all our sins and that He had resurrected from the death after two days. Based on this ALL people will be saved but only in a different rank. Unbelievers will be saved after their resurrection and judgement. God will save all mankind (1 Timothy 2:4-6) and God is in fact the Saviour of all mankind (1 Timothy 4:10,11). All mankind will have their lives justified and will be made righteous (Romans 5:18,19) and will be made alive beyond the reach of death, subjected to Christ and then God will be All in all mankind (1 Corinthians 15:22-28). Very likely even the animals including our pets will be saved. They were in the majority in Noah’s Ark. For more information about the salvation of all I refer to the website martinzender.com. As a Paulinian christian I believe in the snatching away, 1 Thessalonians 4:14-17. It is far beyond my grasp but still I believe that I will be transformed in a glimp of a second after which I will be snatched away to the clouds where Jesus is waiting for me. Again, this is beyond Scifi, but my faith requests it that I believe this. See Alexander Thomson’s article Whence Eternity, >>>>
Which faith will save you? >>>>

 

Alverzoening

Deze website preekt alverzoening, een woord dat in Kolossenzen 1:20 staat. We zien elkaar allemaal weer! Dat is de echte boodschap van de Bijbel (1 Timotheüs 4:10). Ook de dieren zien we terug (Psalm 36:6, Romeinen 8:21). Niet in een hiernamaals zien we elkaar weer maar na onze opstandingen uit de dood. >>>> Iedereen wordt gered, ook de ongelovigen, echter alleen door het kruis van de opgestane christus zoals we in Kolossenzen 1:20 lezen. >>>. Zie ook de basis van het evangelie >>>

Het woord “hel” was een foute vertaling van Gehenna dat het Hinnomdal bij Jeruzalem is. Het woord “eeuwig” was een foute vertaling van het woord olam/aion dat een periode aanduidt.

Ik opereer in de geest van de Bereërs (Handelingen 17). De wereld heeft geen belang bij opwekkers, Trotskisten of anarchisten maar des temeer bij Bereërs die de geschriften kritisch onderzoeken. Voor meer informatie noem ik dit boek of de Engelse tekst. Over dood en opstanding: http://www.bijbelsdenken.eu/Manussen6.pdf
Welk geloof zal u redden? >>>>

 

Rood Goud

De titel van deze website, het “Rode Goud van Parvaïm” gaat over de kleur van het rode goud uit Parvaïm. Niemand weet exact waar Parvaïm lag. Ik houd het op de stad Sippar aan de Eufraat. Of misschien was Parvaim een andere naam voor Ofir, aka Opis/Ctesiphon aan de Tigris waar goud gezuiverd werd.

 

Waarom moest Christus sterven?

Jezus betaalde de prijs aan de dood door te sterven. Het sterven zelf was de prijs. Hij betaalde de prijs niet aan God maar voor God. Hij betaalde geen schuld aan God maar kocht ons vrij van de zonde en de dood. Zijn sterven was een losprijs. Hij stierf voor onze zonden, niet voor de straf op onze zonden. Hij bevrijdde ons door uit de dood op te staan. Door de opstanding bracht Hij nieuw leven. God eiste niet het bloed van Zijn Zoon maar bewees ons genade door de opstanding. De kruisdood was geen offer ter genoegdoening maar een moord die door mensen begaan was. De opstanding was het offer. Meer:
Deel 1
* Deel 2 * Deel 3 * Deel 4 * Deel 5 * Deel 6 * Studies van Arthur Percy Adams hierover: >>>>
Klassieker: Adolph Ernest Knoch: Het Geheim van het Evangelie >>>
En een artikel van Ans Bouman over de twee harige geitenbokken, (Lees meer)

It is like Jesus hanging dying on the cross and at the same time dealing with death while death is at work in Him for the sake of new life

Aionen

Een sleutelwoord in de Bijbel is het Griekse woord “aion” (Hebreeuws “olam”). Een aion is een lange periode. De Bijbel kent waarschijnlijk vijf van zulke perioden die als panelen naast elkaar staan (Efeziërs 3:9, 11). Helena Maria Keizer schreef haar boek over het Griekse woord aion dat op een betekenisvolle tijd duidt en met het Hebreeuwse woord “olam” overeenstemt. Life Time Entirety

 

Polarisatie versus diversiteit

Anno 2019 is er veel te doen over polarisatie en diversiteit. Echte samenhang kan alleen vanuit een brandpunt ontstaan. Dit brandpunt is de opgestane christus. In Hem krijgt alles samenhang (Kolossenzen 1:16-17; Johannes 1:1-3; Romeinen 11:36; 1 Korinthe 8:6; 15:27-28; Kolossenzen 1:16-17; 1:20; Hebreeën 1:3; 2:8; Efeze 4:8-10 en Openbaring 4:11). In Romeinen 16 staat een voorbeeld van een diverse oecumene die totaal anders gedefinieerd werd dan wat wij onder diversiteit verstaan.

Lotsbezit

Kan iemand zijn bestemming in Christus verliezen? Nee, maar uit zijn gedrag kan wel blijken dat iemand nooit in christus geweest is. Dit is overigens een zeer tricky studie.   >>>>

Verzoening door Voldoening?

Wat was precies het offer van Golgotha?  >>>

 

Eindtijd

Tenslotte is de Eindtijd aanstaande. Ene Dionysius Exiguus knoeide met onze jaartelling waardoor we dertig jaar voorlopen op de Bijbelse tijdslijn. Diverse typologieën in de Bijbel wijzen erop dat Jezus 2000 jaar na Zijn opstanding terugkeert. Die termijn is nagenoeg om. Uitleg hierover vindt u hier. Wederkomst van Jezus op de Derde Dag: >>>

Atlantis versus de Bijbel

De echte botsing der beschavingen vond krap tweeduizend jaar geleden plaats op de Areopagus – de Heuvel van Mars – in Athene, toen de apostel Paulus er het evangelie verkondigde. De gebeurtenis was een confrontatie tussen Jeruzalem en Athene. Of beter gezegd: tussen Atlantis en de Bijbel. Zie deze studie

Dan is er deze historische toespraak van Rich Nathan over de val van Rome en 9/11:  >>>

“I would celebrate with any woman her receipt of the knowledge that she is worthy of men’s fantasies” – ZWTF 6, issue 29, p. 156

It is like Jesus hanging dying on the cross and at the same time dealing with death while death is at work in Him for the sake of new life

Leon Elshout is een autodidactische Bijbelstudent en opereert in de geest van de Bereërs die in Handelingen 17 worden genoemd. mail: aurichalcum2018 (at) protonmail.com

Scripture4all
GoedBericht
Unsearchable Riches
Martin Zender
Bijbels Denken
Evangelie Om Niet
Gerhard Kringe
What is Sin?
SonicChrist
Bijbelse Chronologie
Christ Event
Appendices Companion Bible
Inperspectief
Gezonde Woorden
Het BesteNieuws
Pronk Stukjes
Money & Power
Sir Robert Anderson
Charles Welch
Andrew Jukes
Rinus Kiel
Barry Setterfield
Sigrid von Kanitz
Concordante Publicaties
Helena Maria Keizer, Life, Time, Entirity
Reddit Forum
What is a Believer?
Herald of God’s Grace
Goedbericht, Openbaring
Bankruptcy of the church [Read more]
What does it mean if Jesus had died for our sins? [Read more]
Jezus verloste ons niet van de straf voor onze zonden maar van onze zonden zelf [lees meer][lees meer][lees meer]
Alexander Thomson, How Eternity Slipped in? [Read more]
Is Valiant Thor the coming Antichrist? [Read more]
Uitgeverij Evangelie om Niet [Lees meer]
Geschikt voor in Huis [Kijk hier]
Da-ath
Dezeventigboeken.nl

German

http://biblischelehre.de/
https://www.konkordanterverlag.de/

Terugkeer van Jezus

Lezing 1

Volgorde van het Nieuwe Testament

Door uitgeverij Everread.nl (Wijk bij Duurstede)

Jaar – Bijbelpassage
Mattheüs, Markus, Lukas, Johannes
29-45       Handelingen: 1:1-11:30
45            Jacobus
45-46       Handelingen 12:1-23
46            Judas
46-53       Handelingen 12:24-18:17
53            1 Thessalonicenzen
53            1 Thessalonicenzen
53            Hebreeën
53-56       Handelingen 18:18-28
56            1 Johannes
56            2 Johannes
56            3 Johannes
56-57       Handelingen 19:1-40
57            1 Korinthe
57            Handelingen 20:1-12
57            2 Korinthe
57            Galaten
58            Romeinen
58-60       Handelingen 20:13-25:27
60            1 Petrus
60            2 Petrus
60-62       Handelingen 26:1-28:31
62            Efeze
62            Kolossenzen
62            Filemon
62            Filippenzen
67            1 Timotheüs
67            Titus
68            2 Timotheüs  (Openbaring)

Waarom zijn wij op aarde?