Bestaat God? Ja dus

door leon elshout, januari 2023

belangrijke bijbelverzen
bestaat god
wie wekte jezus uit de dood op
tegen wie kletste jezus
ondenkbare benoemen
klei
jezus meneer
mokerslag
Who Moved the Stone_ ( PDFDrive )

https://evangelieomniet.nl/goedbericht/abram-slapend-rijk

https://goedbericht.nl/lectuur/

Jezus was tot zonde gemaakt

Opgewekt en opgestaan

Filippenzen 2:6, 7 Had Jezus inderdaad een voorbestaan bij God voordat hij uit Maria geboren was? [Lees meer]

Q & A over de pre-existentie van Jezus [Lees hier]

Over het gevaar van AI. Of is het hysterie? [Lees hier]

De Hebreeën brief, aan wie?

In Gods ogen bent u geen mislukking

SonicChrist

Hope Beyond Hell [Lees meer]

Gestorven voor onze zonden, niet in plaats van ons [Lees meer]

Mail from an agnostic

Mail from an agnostic 2

Mail from an agnostic 3

Gnosis en epignosis 1

Gnosis en epignosis 2

Gnosis en epignosis 3

Kan een gelovige de erfenis kwijtraken?

Jaloezie in de Bijbel [Lees meer]

Wie is de duivel alias satan? [Lees hier]

De zekerheid van onze erfenis [Luister hier]

Samen met christus [Lees hier]

Jezus de Christus [Lees hier]

Het Vierde Rijk van de Eindtijd, in Daniël 2 en 7 & deel 2 &

Paige Patric JD Samuels, The Doctrine of the Eons

Paige Patric JD Samuels, The Doctrine of the Eons

De wegrukking 1/2 en 3/4

Abram slapend rijk [Lees hier]

Why did Jesus have to die? [Read here] * Ayaan Hirsi Ali christen geworden [Lees hier] * From the river to the sea [Lees hier] * Galaten Brief [Lees hier] *

De eerste idioot in de hemel [Lees hier] * Christus, het Geheim van God 7 [Luister hier] * Het Vierde Koninkrijk in Danaiël 2 en 7 [luister hier]

Difference between God and evolution is a clash between world views. Who raised Jesus from the death? Who is the Father, whom Jesus mentioned over and over? And whose voice was it in Matthew 3:17? Also this is an interesting article: https://goedbericht.nl/english/an-e-mail-from-an-agnostic/ & https://goedbericht.nl/english/an-e-mail-from-an-agnostic-2/ & https://goedbericht.nl/english/an-email-from-an-agnostic-3/

*

Bestaat God? Ja dus

door leon elshout, januari 2023

 

Inhoudsopgave

*

Introductie – pagina 3

1 De schepping als Godsbewijs 5

2 Schepper en kunstenaar 7

3 Een anomalie in de schepping: de Bijbel 9

4 De unieke Bijbel 12

5 Alverzoening en aionische tijden 15

6 Gods tweestromenplan versus evolutie 17

7 Eenheid van de Bijbel 18

8 Een ingenieus schema 21

9 Meer bewijs voor een goddelijke Bijbel 23

10 De kruisiging van Jezus Christus 27

11 Ooggetuigen van de opstanding van Jezus 31

12 Een blik op de onbekende hemel van god, 33
(Handelingen 7:55-56, Openbaring 4:1)

13 God bestaat, wen er maar aan 35

14 Gestorven voor onze zonden 41

15 De redding is nabij 47

16 Moeten we God vrezen? 50

17 De ongelovigen 52

18 Mirirm van Nazareth 53

19 Overige 54

Bronnen 57
Introductie

Het is alweer een tijd geleden sinds ik de biografie van Wallie Tax las. Hij was de zanger van de Amsterdamse rockband The Outsiders. Ik heb niet veel met de seks, drugs en rock ‘n roll manier van leven. Desalniettemin was ik toch nieuwsgierig naar de genoemde biografie. De introductie van zijn biografie was een goede binnenkomer. Hij schreef dat hij het leven wel gezien had maar dat hij zich tevens afvroeg of er na dit leven nog meer ellende te wachten stond… Die onzekerheid was een reden om toch maar vast te blijven klampen aan dit leven voor zolang het duurde.

Veel mensen hebben vast dezelfde vragen over wat er na dit leven gebeurt? Deze vraag is gekoppeld aan de ultieme vraag: bestaat God? Volgens wetenschappers is dit niet te bewijzen maar volgens mij kunnen we er in elk geval meer over zeggen dan helemaal niks. En dit is waar dit pamflet over gaat. Zelf ben ik een ex-atheïst en ik wil mijn ontdekkingen graag met soortgenoten delen. Want er staat nogal wat op het spel: een eeuwig leven in een tot nu toe onbekende hemel van God of een opstanding uit de dood en vervolgens een oordeel voor de Grote Witte Troon ondergaan. Dat zijn nogal twee uitersten. In mijn Bijbelkring worden goede boeken geschreven. Maar ze zijn vooral gericht aan mensen met een kerkelijke achtergrond. Ze gaan vooral over de vraag of iedereen behouden wordt of slechts een deel van de mensheid en of de hel bestaat? De vraag of er überhaupt een God is, blijft buiten schot. En wat bedoelt de Bijbel toch steeds met zonde en waarom was Jezus nu precies zo’n enge marteldood gestorven? Mijn collega’s schrijven hier veel te gemakkelijk over. Het totale blanco van ongelovigen op dit gebied wordt nogal eens onderschat. Zie de website https://evangelieomniet.nl/ Mijn collega’s rekenen keer op keer af met de leer van een eeuwige hel die nergens in de Bijbel gepromoot wordt. Maar veel mensen waaronder nogal wat gelovigen geloven sowieso niet meer in een eeuwige hel die uit de Griekse mythe kwam.

We hoeven niet in een eeuwige hel te geloven om aan de aardse hel te willen ontsnappen. Iedereen heeft eigen ideeën over de aardse hel. Voor veel christenen heeft de hel met abortus te maken. Ik noem zelf liever het juk van het neo-liberalisme als een voorbeeld van de hel. Want is er een ontsnapping aan de Pax Americana mogelijk die vooral een neo-liberalisme promoot? Het antwoord is “ja”, maar het antwoord is tegelijk absurder dan u denkt. In Romeinen 13:11 zegt de apostel Paulus dat we wakker zullen worden omdat de redding nabij is. Destijds was het de Pax Romana die het volk in slavernij hield, thans is het Amerikaanse systeem van neo-liberalisme het monster dat alles verwoestend is. Ook onze NS spoorwegen ontkomen niet aan verval. De redding uit de aardse hel komt van buitenaf: Jezus keert terug en wie gelooft wordt straks van de aarde weggerukt naar een paradijselijk oord waarover we in Handelingen 7:55-56 lezen. In deze passage zag ene Stefanus de derde hemel van God open gaan. In deze hemel zag hij Jezus naast God zitten. Dit klinkt allemaal erg heftig, vooral als je gewend bent om in termen van socialisme te denken. Ook ik was ooit een zelf benoemde socialist. Maar de mislukte experimenten in Roemenië, Cuba en de Sovjet Unie, om maar te zwijgen van Noord-Korea hebben mij echt wel aan het denken gezet. Socialisme werkt blijkbaar alleen op papier. Zijdelings interesseer ik me ook wel voor het Basisinkomen. Desalniettemin geloof ik dat de echte redding van buitenaf zal komen. Ik noem ene meneer Karl Marx. Hij bedacht dat als je het proletariaat maar genoeg scholing geeft, het op het idee zal komen om de onderdrukking door de werkgevers niet langer te pikken. Maar van het voorbeeld van Farao en de Exodus leren we dat een uittocht uit de slavernij nooit van mensen kan komen. God was zelfs in staat om het hart van Farao te verharden (Exodus 4:21; 7:3-4). Karl Marx kreeg ongelijk. Veel arbeiders zijn helemaal niet zo links en socialistisch. Ondanks de vele scholing die iedereen gehad heeft zijn veel mensen vatbaar voor complottheorieën.

Over mezelf
Ik ben ex-atheïst. Mijn helden waren de Rolling Stones, Iron Maiden en Anais Nin. Dat zijn ze trouwens nog steeds. Ik was zo iemand met een eigen mening. Die mening hield vooral in dat God onzin was. Ik had geen Bijbel nodig om te snappen hoe het leven werkte. Ik kon toch zelf wel denken. Mijn ideeën over de Bijbel waren puur gebaseerd op vooroordelen. Op TV zag ik predikanten die openlijk seksboekjes verbrandden. Ze brachten me op een idee. Voor het eerst kocht ik een seksboekje. Als dat van God niet mocht dan wilde ik er meer van weten. Maar God had mij allang in het vizier. In een tweedehands kunstboek van de Gerrit Rietveld Kunst Academie stond een paragraaf over Jezus. Die korte tekst over Jezus hakte er bij mij in. Het kwartje viel, al zou het nog lang duren voordat ik snapte waar het evangelie precies over ging. Een paar jaar later ontdekte ik de website Bijbelsdenken.eu met de studies van Arthur P. Adams en Adolph Ernest Knoch. De Bijbelstudies op deze website draaiden om de leer van de alverzoening. Volgens deze leer wordt iedereen gered (zelfs de dieren) op grond van het bloed van christus. Echter de massa wordt pas na de opstanding uit de dood gered. De opstanding van het gros van de doden is dan het levende bewijs voor het feit dat er een God is. Zodat de massa van ongelovigen na de opstanding met eigen ogen ziet dat de dood niet het laatste woord heeft en dat God ons leven schenkt. Verderop kom ik op deze leer van de alverzoening terug want er zit nogal wat theologie aan vast. Gods hele systeem draait om de nieuwe schepping die met de opstanding van Jezus begon.

Wijze mannen
Toen ik het ouderlijk huis verliet, kwam ik met zogenaamde andersdenkenden in aanraking. Ze hadden een eigen visie op het leven, blowden, luisterden naar anarchistische muziek en keken andere films dan ik. Toen ik later in Amsterdam woonde, kruiste een kunstenaar mijn pad die een model van de Toren van Tatlin bouwde. Ik had dat soort contacten echt nodig om aan de negatieve sleur van mijn eigen leven te ontsnappen. Zulke kunstenaars waren een soort vaderfiguren voor me. Een andere kerel die mijn pad kruiste was een cultureel antropoloog. Een docent van me was ook zo iemand die mij oneindig inspireerde maar tegelijk grapjes over Jezus maakte. Deze mensen hebben mij een ongelofelijke impuls gegeven om anders tegen het leven aan te kijken. De Bijbel noemt deze mensen, “wijze mannen van deze wereld.” Wij denken dan algauw aan Plato en Socrates maar ik denk dat de Bijbel ook de mannen in het vizier heeft die ik noemde. In 1 Korinthe 3:19-20 worden deze wijzen genoemd met wie god te zijner tijd korte metten maakt. Mannen die tot dusver een vaderfiguur voor me waren omdat mijn eigen vader het te druk had met de fles, zijn op het pad van Tai Chi en Oosterse meditaties geraakt, daar waar ik de leer van de Bijbelse Alverzoening preek. Zij waren geslaagd in het leven en ik niet. Dus had god mij met opzet een maatschappelijke loser met een grote bek gemaakt om mij afhankelijk van Hem te maken?

Disclaimer: van nature heb ik een gruwelijk probleem met structuren, vergelijkbaar met dyslexie. Sorry als ik van de hak op de tak spring of in herhaling val.

De Bijbelversie die ik thans raadpleeg is www.scripture4all.org. Een Cola Light versie hiervan is de website www.schriftwoord.nl. Deze gratis online Bijbelversies staan dichtbij de grondtekst. In deze versies zult u geen eeuwige hel tegenkomen wat een onBijbels idee is. De gedachte van een hel kwam uit de Griekse mythe en infiltreerde het christendom, net als de valse leer van de Drie-eenheid. Een woord dat u in de beide versies aantreft is “aion” zoals in Efeze 2:2 of Efeze 3:9, 11. De meeste Bijbels, ook de dure uit de betere boekenwinkels hebben dit woord foutief vertaald met eeuwig. Omdat aion vaak in het meervoud staat kan het niet eeuwig betekenen. Dus kent de Bijbel ook geen eeuwige hel. Voor zover ik weet is de Bijbel uniek in deze onderverdeling in tijdspanelen. Later kom ik op deze aionen terug. Ze zijn in elk geval zeer belangrijk voor het doorgronden van de Bijbel. Ik noem de websites goedbericht.nl, https://da-ath.nl/, bijbelsdenken.eu, martinzender.com of concordant.org en de werken van Adolph E. Knoch die het woord aion veel gebruiken. Daarnaast staat er veel van E.W. Bullinger online zoals de Companion Bible met de vele bijlagen. Hij zat wat minder op het spoor van de aionen maar was toch een goede bron voor de latere pioniers.
1 De schepping zelf als godsbewijs

Evolutie
Ik zat op een openbare school waar de evolutieleer gepreekt werd. We werden er niet mee dood gegooid maar evolutie kwam wel degelijk aan bod. Ik weet niet beter of ik stam van een aap af en ben het einde van een productielijn die ooit met een trilobiet begon. Dezelfde mensen die beweren dat ik van een aap afstam beweren dat ik goedgelovig ben als ik in een God geloof. Nu snap ik best wel dat er in religieland veel goedgelovige mensen rondlopen die in beenverlengingen geloven, namelijk dat God aan invaliden hun been weer teruggeeft. Nooit hoor ik eens over kale mannen die hun haar weer terugkrijgen. Dat zou wat zijn. Of dat God aan lelijke domme kerels een lekkere meid geeft. Dat zou echt wat zijn. God schijnt volgens sommigen iets met benen te hebben, waarom weet ik ook niet.

De media weten deze goedgelovigen er altijd weer uit te pikken of anders zijn er de klassieke seksboekjesverbranders die zich als spreekbuis van christelijk Nederland opwerpen. Doch, mijn bekering vanuit het niets en de groeiende populariteit van de leer van de Alverzoening vallen blijkbaar buiten het kijkcijfer repertoire en worden door de media niet opgepikt. Als we de beenverlengers gelovigen en de seksboekjesverbranders wegdenken dan wordt de strijd tussen gelovigen en evolutie fantasten al een stuk eerlijker. Want wie is er hier nu gek? Sinds wanneer stam ik van een aap af?

Onze leraar maatschappijleer die tevens de leraar geschiedenis was, tekende een gebakken ei op het bord die een klok voor moest stellen. Het was maar goed dat hij geen leraar wiskunde was en uit moest leggen wat twee parallelle lijnen waren. Volgens dit gebakken ei verscheen een minuut voor twaalf de mens op het toneel en daarvoor hadden de dinosauriërs heel lang het alleenrecht op onze planeet. Die dinosauriërs waren joekels. Alleen al de kop van zo’n rotbeest was al zo groot als het hele klaslokaal, aldus onze leraar die ons ervan probeerde te overtuigen hoe nietig de mens was. Als je ruzie met zo’n dino zocht, stampte hij je met één stamp te pletter, alsof je een gaspedaal was die hij intrapte. De jaren 80 waren tevens de jaren van de angst voor de atoombom. Er waren demonstraties in Den Haag tegen de bom. Op de één of andere manier wekte die bom bij mij associaties met de dino’s op. Ik snapte de hobbel van de dinosaurus naar de aap en de mens niet. En stammen we allen van dezelfde aap af? En waarom zijn er dan nog steeds apen of waarom evolueerden andere dieren niet tot hogere wezens als de mens? Waarom is er zoveel diversiteit als het leven met evolutie begon? Evolutie verklaart niet hoe liefde tot stand komt. Ik was knikker verliefd op een meisje in de klas. Kwam dat allemaal door die aap? Evolutie gaat voorbij aan het systeem van de aionen – tijdspanelen in de Bijbel – die elk een eigen ordening van de wereld kennen. Maar ook gaat evolutie voorbij aan de zondeval en aan het kruis van Golgotha. En hoe goed de omstandigheden op aarde ook voor leven zijn, de aminozuren moeten wel op het idee komen om een trilobiet te worden, vervolgens een dinosaurus en dan weer een aap en tenslotte een mens. Daarnaast zijn er nog afvallige aminozuren die krokodillen, koeien en olifanten werden. Sommige aminozuren besloten planten te worden omdat de dieren anders niet konden grazen. Er moest een eerste knop ingedrukt worden voordat de aminozuren een levend wezen konden worden. Wie vertelde de aminozuren dat ze eerst een trilobiet zouden worden? En waarom werden ze niet meteen een mens?

En wanneer werd de dinosaurus een aap? Ik wil dit tot op de dag nauwkeurig weten. Waar kwamen in een evolutie de wetten van Mozes vandaan en hoe werden deze ook weer terzijde geschoven toen de apostel Paulus de genade van god preekte? Hoe kon in de evolutie de Joodse Exodus uit Babylon op de dag af duizend jaar na de Exodus uit Egypte plaatsvinden, te weten op Pesach? De Bijbel leert dit namelijk wel. Hoe bepaalden al die aminozuren dit? Hoeveel aminozuren je bijeen brengt, er komt nooit leven uit voort, ook niet als je op de trein naar Albergen wacht. Wat het evolutiemodel met aminozuren mist, is een levendmakende geest die de adem in dode materie blaast. Op deze manier werd Adam geschapen en zo zijn we allemaal tot leven gekomen. Met al onze atoombommen en kerncentrales kunnen we nog geen dode pier tot leven wekken. De levendmakende geest van god is echt iets bijzonders. Waarom zijn we zo aan onze huisdieren gehecht maar meppen we muggen en spinnen dood? De evolutie kan dit nooit verklaren. Volgens het scheppingsmodel in de Bijbel zit de schepping nog geraffineerder in elkaar dan we denken. Hoe verhoudt de evolutie zich tot de Zondvloed? Ook hier krijgen we geen antwoord op.
In Efeze 1:4 lezen we dat de gelovigen die samen het Lichaam van Christus vormen al voor de nederwerping van de wereld uitgekozen waren. Wanneer dit precies was, daarover duurt de controverse voort. Ik denk dat deze nederwerping in Genesis 3:17 gebeurde toen god de aardbodem vervloekte. Volgens anderen gebeurde deze nederwerping tussen Genesis 1:1 en 1:2. Dit betekent dat god toen al bedacht had dat ik in de verre toekomst dit boek op mijn laptop zit te typen en op een magenta gekleurde Union fiets rijd. Efeze 1:4 maakt kortom korte metten met de evolutietheorie. Terecht merkten de makers van de documentaire Genesis op dat het verschil tussen evolutie en schepping een clash tussen wereldbeelden is (genesismovie.com/). De evolutieleer is totaal iets anders dan de scheppingsleer. Evolutie kan volgens mij geen verschillende soorten voortbrengen. Een mug kan wel tot een ondersoort evolueren maar niet tot een bij of een wesp of een vogel.

Wetenschap
Het Newtioniaanse wereldbeeld dat mechanisch is, werkt wel voor bomen en stenen maar werkt niet op micro-niveau voor elektronen. We weten nauwelijks waar elektronen nu precies naartoe vliegen. De wetenschap kan veel dingen verklaren maar niet de complexiteit van systemen. Soms blijft wetenschap steken op het niveau van geloof. Geloof is gebaseerd op openbaring. Zo’n openbaring pakte voor verschillende mensen verschillend uit. Dezelfde engel Gabriël verscheen ooit aan Elisabeth en Zecharias om hen te melden dat ze de boodschapper van Jezus zouden verwekken, te weten Johannes de Doper. Deze zelfde engel verscheen later aan Maria om haar te melden dat ze de messias zou baren. Zecharias werd een tijd doofstom en Maria niet. Geen natuurwet kon dit verklaren. Daarentegen is wetenschap ook gebaseerd op geloof: in vooruitgang.

Bewijs
Kunnen we bewijzen dat God bestaat? Misschien zullen we eerder door de ogen van een jurist of rechter naar het evangelie kijken dan door de ogen van een wetenschapper. Een rechter zoekt bewijslast en getuigen. Het Nieuwe Testament zit vol met getuigen die Jezus na de opstanding zagen. Lees 1 Korinthe 15:6 maar.
2 Schepper en kunstenaar

Ik ben weer eens verliefd. Ik zie de foto van Amena Khan (Amenakin), een Brits model en Vlogger voor me. Mijn verliefdheden zijn doorgaans Platonisch. Ik ben geen fan van Plato. Hij was de peetvader van de drie-eenheid welke later in een aangepaste vorm het christendom binnendrong. Boeken hierover zijn van Joel W. Hemphill, Glory to God In The Highest en van Joe Martin, Simply God, 6828. Als ik naar die mooie foto van Amena kijk dan wil ik niet aanvaarden dat ze van een aap afstamt, zelfs niet andersom, dat de aap van haar afstamt. Ik ben nooit op een aap verliefd geweest, misschien wel andersom. De foto van Amena toont een veel groter kunstwerk dan wat Picasso ooit maakte, een levend kunstwerk bovendien. Waarom zou een schilderij van Picasso of Matisse volgens een ontwerp gemaakt zijn en de vrouw op de foto niet? Waarom word ik niet verliefd op een fiets of een GFT container maar op een vrouw? Is dat allemaal door toeval tot stand gekomen terwijl de vele kunstwerken die we zien wel uitingen van creativiteit waren? Als de Reidans van Matisse een schepping is waarom is Henri Matisse zelf dan geen schepping? Zou Henri Matisse echt een evolutionaire toevalstreffer zijn die op een bepaald moment op het idee kwam om een schilderij te maken dat ook nog beroemd werd? En zijn de vele museum bezoekers ook het resultaat van toevalstreffers die op het idee kwamen om De Reidans van Matisse te gaan bewonderen? Ervoor in de rij te gaan staan, ervoor te betalen… Over betalen gesproken, hoort dat ook bij evolutie?

De vele onderlinge relaties van een ecosysteem of zelfs van een sociaal netwerk tonen een vernuft en wijsheid die onze pet ver te boven gaat. Alleen al het menselijke oog zouden we niet na kunnen bootsen. Een adelaar kan van grote hoogte een muis spotten en weet hem in een duikvlucht ook nog te vangen. Er zijn planten die specifiek aan een slootkant groeien en insecten en dieren die weer aan die plant knabbelen. In het Yellowstone Park zijn weer wolven geïntroduceerd. De bomen groeien weer omdat ze door de herten werden aangevreten. Nu de wolven een grote opruiming houden en de herten oppeuzelen krijgen de bomen een nieuwe kans. Al die ingewikkelde relaties, waar zouden we als mens beginnen om hetzelfde netwerk in het leven te roepen. Nog steeds worden nieuwe diersoorten ontdekt die hun eigen rol in een ecosysteem hebben. Echter… in Mattheus 24:28 lezen we over de gieren die de lijken van de gesneuvelde soldaten van het Armageddon leeg pikken en opruimen. Ze hebben dus een eigen rol in gods plan dat veel verder strekt dan wat ecologen ons over ecosystemen wijsmaken. En… blijkbaar zijn er na het Armageddon nog gieren en wellicht andere dieren, konijntjes, muizen, reeën… Ja, hoe zit het met de dierenwereld in dat apocalyptische boek, Openbaring?

Mijn huis is ooit door iemand gemaakt. De bouwer is allang overleden. Maar er was ooit een bouwer. En wie maakte deze bouwer? De ouders van deze bouwer, vast en zeker. Maar wie maakte deze ouders? Als we teruggaan tot de trilobiet dan komen we er niet uit. En de aap voelt zich ook niet verantwoordelijk voor de bouw van mijn huis. Waarom zouden aminozuren net zolang samenklonten tot er een bouwvakker uit ontstaat die een huis bouwt, speciaal voor mij? Zo is het met de sterrenhemel en de wereld om ons heen ook. De vingerafdrukken van een schepper zijn nog steeds zichtbaar. Ook mijn laptop is niet spontaan ontstaan. Hier zit een ontwerp achter. Maar wie maakte de ontwerper van mijn laptop? Dan komen we toch bij een zeer hoge intelligentie uit. DNA en de rangschikking van de chromosomen zitten zo complex in elkaar dat er wel een hogere intelligentie achter moet zitten. Ook als we miljarden jaren wachten zoals de evolutie mensen propageren zullen we niet zien dat er vanzelf een laptop op tafel komt te staan waarmee we ook nog met anderen kunnen communiceren via een roze wolk die het internet heet. Hetzelfde geldt voor DNA. Wetenschappers moeten mij eens uitleggen waarom aminozuren miljarden jaren later tot een IT-specialist zouden uitgroeien. Wie heeft de aminozuren dit medegedeeld? Waarom zijn er opera’s, filmhuizen, sport, voetbal, theater, wandelingen in natuurgebieden? Is dat allemaal spontaan gegroeid uit een emmer vol aminozuren? Persoonlijk denk ik eerder dat de vele miljarden jaren ervoor zorgen dat er een eenheidsworst ontstaat, … ALS er al iets zinnigs van de grond komt. Alles wat naar verscheidenheid riekt wordt gladgestreken in plaats van uitgediept, althans zo zie ik het. De vele miljarden jaren van de evolutie kunnen er net zo goed voor gezorgd hebben dat prille levensprocessen de kop ingedrukt en uitgedoofd werden.

Terwijl, als we een schepping als uitgangspunt nemen, dan snappen we er veel meer van. Alleen een hogere intelligentie kon ons dna zo rangschikken opdat alle informatie over ons lichaam erin opgeslagen werd. Dat de omstandigheden op aarde geschikt voor leven waren betekent nog niet dat er een schakelaar over gehaald werd die alles van A tot Z aanzette. Als er inderdaad een schepper en ontwerper achter alles zit dan zit er vast en zeker ook een plan met een eindbestemming achter. We zouden dan ook verwachten dat god moeite doet om dit plan – voor zover nodig – aan ons kenbaar te maken. In Romeinen 11:36 lezen we zoiets. Wetenschappers is het nooit gelukt om vanuit dode materie levend te maken. Ze missen de levendmakende geest van god die dit alleen kan. Evolutie heeft geen doel, een schepping wel.
3 Een anomalie in de schepping: de Bijbel

We noemen patronen in de natuur en de verbijsterende diversiteit die we in de natuur aantreffen. Waar komt dit alles zomaar vandaan? Ooit was ik weer eens verliefd. Niet op een sabeltandtijger maar op een knappe vrouw. Ik had het geluk dat ik haar telefoonnummer en email wist. Toen ik (na drie flessen whiskey) alle moed verzameld had, belde ik haar op om haar te zeggen wat ik op mijn hart had. Ze nam op. Het lukte me niet om eruit te flappen wat ik wilde zeggen terwijl ik normaal gesproken een flapuit ben. Het werd een onnozel gesprek dat nog net niet over het weer ging. Mijn liefdesverklaring was nog net iets boven het niveau van “mooi weertje hé?” De andere kant zuchtte “waar komt dit telefoontje opeens vandaan? Uit het niets.”

Behalve de lieveheersbeestjes, kamelen, koeien, resusapen, Dactylifera palmen, buxussen, paardenbloemen, weilanden, hegjes, bossen, rivieren en laat ik vooral de kikkers niet vergeten, zitten we met een anomalie in de schepping opgescheept. Een anomalie is iets wat afwijkt van de bekende natuurwetten en waarvan we niet goed weten waar het vandaan komt. Een huis op Mars is bijvoorbeeld een anomalie. Maar wat te denken van de Bijbel? Het probleem met de Bijbel is volgens mij dat hij in het Westen zo geaccepteerd is dat we het unieke karakter ervan niet meer herkennen. Want waar kwam de Bijbel zomaar vandaan? De schrijvers van de Bijbel zijn bekend. Maar wie inspireerde hen zo dat de bundel manuscripten vanaf Adam tot aan de apostel Paulus een samenhangend boek werd dat zelfs tot ver in de toekomst koekeloert. De Bijbel lijkt een liefdesverklaring aan de mensheid die vanuit het niets kwam. Als je de Bijbel leest dan snap je dat “iemand” tot ons spreekt. Er zijn meer van zulke mysterieuze boeken zoals het Boek van Mormon of het Oera Linda Boek. Maar de Bijbel spreekt over onthutsende zaken zoals de opstanding uit de dood, de geschiedenis van het volk Israël, de oorsprong van de zonde, de selectie van de gelovigen in christus voordat Adam en Eva gezondigd hadden (Efeze 1:4) en de onderverdeling van de tijd in aionische tijdsbestekken (Efeze 3:9, 11). De Bijbel was niet door een mysterieuze kluizenaar geschreven die veertig jaar lang met een verkouden neus en winderige darmen op een tapijt zat te mediteren maar door generaties van mensen die met al hun fouten en met naam en toenaam genoemd werden.

In het eerste boek Genesis lezen we over de eerste mens, Adam die klaarblijkelijk instructies van een onzichtbare macht kreeg die zichzelf Elohim en later YHWH noemde. Wij kennen hem als “God” en later in de Bijbel komen we een mysterieuze kerel tegen die Jezus van Nazareth heette en deze meneer God zijn Vader noemde. Deze Jezus beweerde nota bene de Zoon van God te zijn. Ook als u dit lariekoek vindt kunt u niet ontkennen dat er een consistentie in het optreden van Jezus zit. Al in Jesaja 7:14 werd voorzegd dat deze Jezus uit een maagd geboren zou worden. In Mattheüs 1:23 lezen we dit ter bevestiging nog eens. In Jesaja 53 volgt een beschrijving over Jezus en in Jesaja 63 lezen we over zijn terugkeer. Eigenlijk was al in Genesis 3:15 voorzegd dat hij de serpent zou vermorzelen die Adam en Eva misleid had. Maar waarom staan al deze zaken in een mysterieus boek dat wij de Bijbel noemen? God had Adam en Eva kunnen scheppen en voor de rest de boel de boel kunnen laten. Uiteraard had hij een oogje in het zeil kunnen houden zoals aardse Vaders dit doen. Was Eva stout geweest dan kreeg ze van God een draai om haar oren. Daarna ging het leven verder. Dus waarom zou God er een boek bij leveren? We zullen in 1 Korinthe 15 en de Romeinenbrief nog zien dat de Bijbel een zeer nauwkeurige getuigenverklaring levert aangaande de opstanding van Jezus. Ook dit hoefde God niet te doen en ook hier mogen we God uiterst dankbaar voor zijn.

De Bijbel is een wonder op zich en overleefde de Zondvloed, oorlogen, bezettingen, valse profeten en noem maar op. Ook toen de apostel Paulus na de zoveelste schipbreuk in zee dobberde of toen hij een dag en een nacht in een moeras doorbracht (2 Korinthe 11:23-27) moest ervoor gezorgd worden dat de manuscripten in veiligheid bleven. Bijna 6000 jaar na de schepping van Adam lezen we de Bijbel in onze eigen taal. Adolf E. Knoch deed in de jaren vijftig en zestig goed werk door de Bijbel woord voor woord concordant te vertalen (Concordant.org). Zijn werk was een mijlpaal. De gratis online versie www.scripture4all.org lijkt er veel op. In de meeste hotelkamers ligt een versie van het Nieuwe Testament die – toegegeven – niet altijd nauwkeurig vertaald is.

Het kan niet anders of achter de Bijbel zit een goddelijk ontwerp. We kunnen op een paar manieren naar Gods scheppingsplan kijken: God hoefde Adam niet te scheppen. Dan waren u en ik niet geboren. De reden waarom God Adam wel schiep was simpelweg omdat hij er lol aan had. Zoals Anais Nin schreef: schrijvers schrijven zoals vogels zingen. Zo schiep God Adam en later Eva. God had ook kunnen voorkomen dat die rot serpent in Genesis 3 de Tuin van Eden binnen kroop. Stokstaartjes jagen op slangen. Slangen zijn voor niemand bang behalve voor stokstaartjes. God had de Tuin van Eden vol stokstaartjes kunnen proppen. Dan had de serpent geen schijn van kans gemaakt. Maar een almachtige God die ook het kwaad op ons afstuurt (Jesaja 45:7) had de introductie van de serpent in Genesis 3 zelf in scène gezet opdat Eva struikelde. Adam en Eva moesten namelijk kennis van het kwaad krijgen en snappen waar ongehoorzaamheid aan God toe leidde.

Het verschil tussen een aardse vader en God die door Jezus met onze Vader in de Hemel aangeduid werd, is al even opvallend. Een aardse vader is vooral sturend bezig. Gaat een kind over de scheef dan krijgt het een draai om de oren of een “goed gesprek”. Onze hemelse Vader doet het andersom. Met ieder mens heeft Hij een “plan”. Elk mens krijgt een bestemming in God. Het is aan de mens om uit te zoeken wat deze bestemming is. Aardse vaders geven nog weleens teveel kadootjes aan hun kroost. Onze Hemelse Vader heeft een traject voor ons uitgestippeld dat naar onze bestemming in christus leidt. Het lijden maakt deel uit van dit traject. Een Bijbelse regel is zelfs dat eerst het zaad zal sterven voordat er een bloem uitkomt (1 Korinthe 15:36). De mens zal eerst sterven voordat er een opstanding kan plaatsvinden. Aardse vaders proberen het lijden van kun kroost zoveel mogelijk te voorkomen, onze Hemelse Vader wil dat we hem ook in ons lijden eren. Volgens mij is juist dit waar veel ongelovigen moeite mee hebben. Ze willen hun eigen weg gaan en hun middelvinger tegen God opsteken. De meeste mensen denken dat ze zelf wel weten wat goed voor hun is. Maar dan volgen ze het principe van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad waarvan Eva snoepte. Iemand kan nog zo succesvol in zijn leven zijn, maar als diegene niet in christus is en God niet dankt dan beschouwt God diens werken als waardeloos.

Adam struikelde, dankzij Eva. We weten dit omdat dit in de Bijbel staat. Was het bij die struikelpartij gebleven dan had het er slecht voor de mensheid uit gezien. Maar God deed nog iets: Hij leverde een boek mee, wat wij met de onhandige naam “Bijbel” noemen. De Geschriften is een beter woord voor de bundel van boodschappen die God ons mee leverde. Deze Geschriften waren een bijsluiter bij de schepping. Al direct in Genesis 1 dicteerde God aan Adam dat de schepping geen toevalstreffer maar een voorop gezet plan was. Adam schreef aandachtig alles op. Toen Adam ouder en stijver werd en zijn wervels begonnen te kraken gaf hij de fakkel aan zijn opvolger, Noach door. Trouwens, de generatie van voor de Zondvloed werd een stuk ouder dan wij. Ene Metusaleh werd 969 jaar. Als u zo oud wordt dan bent u vaak naar de kapper geweest. In de komende aionen zullen de mensen ook weer veel ouder worden dan nu. Bijbels gezien zijn deze leeftijden helemaal niet zo vreemd. Het is juist vreemd dat we nu zo vroegtijdig doodgaan.

In de Geschriften die we thans Bijbel noemen, openbaarde God zijn plan aan de mensheid. Dit plan was onderverdeeld in tijdsbestekken die aionen genoemd werden. Epicentrum van dit plan was dat God zijn eigen zoon – Jezus – naar de mensheid zou sturen om God de Vader aan de mensheid te openbaren als een God die ooit iedereen van de zonde gaat redden. Elke mislukking of miscalculatie in ons leven is een zonde. Deze zonde wordt veroorzaakt door het feit dat we sterfelijk zijn. Maar ook zou deze Zoon zelf het mikpunt van razernij en aan het kruis dood gemarteld worden. Waarna God Hem uit de dood opwekte. Al deze zaken lezen we in de bijsluiter die God ons meegaf en die wij de Bijbel noemen. God besloot met ons te communiceren. Sommige mensen zeggen weleens: God blijft maar zwijgen. Dit is niet waar. We hebben immers de Bijbel met de brieven van Paulus die voor onze generatie bestemd zijn.

Dat Jezus voor onze zonden stierf was één ding. Dat God hem uit de dood opwekte was formidabel. Maar was God verplicht om dit aan de grote klok te hangen? Nee toch. Hij was helemaal niet verplicht om een bijsluiter te leveren. Laten we ophouden met te snotteren over dat de Bijbel zo’n achterhaald boek is waarin zoveel geweld staat – van Israël tegen de boosaardige Nefilim reuzen – en dat we nu moderne mensen zijn die de Bijbel niet meer nodig hebben. Laten we God eindelijk eens dankbaar zijn voor het feit dat Hij wel de moeite nam om ons tekst en uitleg te geven. God sprak eerst tot Adam, daarna tegen de zogenaamde Aartsvaders, vanaf Noach tot en met Abraham. Hierna sprak hij door allerlei koningen zoals David en Salomo en vervolgens door profeten zoals Jesaja, Jeremia, Daniël, Ezechiël of Jona. Tenslotte sprak Hij door zijn Zoon Jezus die bijna vierduizend jaar na Adam op het toneel verscheen.
Na de opstanding van Jezus kwam ene Stefanus nog een keer aan het woord. Hij openbaarde aan ons dat er een derde hemel is waarin zowel God als de opgestane christus zetelen (Handelingen 7:55-56). Na de steniging van Stefanus was de bal aan een nieuweling die aanvankelijk Saulus en later Paulus heette. Hij bracht het evangelie van de opstanding en de genade buiten Israël om aan de volken. Vanaf nu werd onder de radar het Lichaam van Christus gevormd. God werkt nu door individuele leden van dit Lichaam die vooral bezig zijn met hun eigen Lichaam te bouwen om straks na de wegrukking in de derde hemel van God te regeren. God trekt zich terug en blijft zwijgen. Desalniettemin werkt Hij vooral in de omstandigheden die op ons pad komen waarmee alvast gezegd is dat een eigen vrije wil weinig kans maakt tegen Gods planning.

En eh… het internet is een onvoorstelbaar kado van God aan de mensheid. Zonder de vele gratis Bijbelstudies die online staan was ik nooit zover gekomen met mijn geloof. Nou ja, vast en zeker had God wel voor een andere oplossing gezorgd maar God wilde het mij “makkelijk” maken. God werkt in onze tijd door de omstandigheden. Het internet behoort tot die omstandigheden. Wat kunnen we Bijbels gezien van het internet leren? Nou dat God het ons naarmate de Eindtijd nadert “gemakkelijk” maakt. Niet alleen krijgen we de genade gratis, ook krijgen we met het internet ontelbare studies gratis erbij geleverd. Bijbels gezien leven we met het internet in een unieke tijd. Nog nooit was het woord van God zo direct bereikbaar. Daarnaast zijn ook vertaalmachines als Google Translate en de zoekmachines steeds beter geworden. Ook binnen PDF’s kun je tegenwoordig naar steekwoorden of Bijbelverzen zoeken. Veel klassieke boeken staan gratis online en anders kun je via Bol.com veel boeken online bestellen. Ik noem de websites evangelieomniet.nl en www.gebedflix.com/nl/ waarop ook veel te vinden is. Als God niet de moeite had genomen om tekst en uitleg bij zijn schepping te geven dan hadden we al deze studies niet gehad, laat staan gratis. Dan waren we inderdaad overgeleverd geweest aan anarchistisch materiaal over systeemfouten. Maar we hadden nooit beseft dat het de dood zelf is die ons parten speelt noch dat er ooit een korte tijd was waarin Adam en Eva ongestoord hun gang konden gaan omdat de dood er nog niet was. We hadden met alle anarchistische beschouwingen ten spijt nooit beseft dat er met de opstanding van Jezus een nieuwe schepping was aangebroken.
4 De unieke Bijbel

Gelovigen worden door de bühne te vaak neergezet als goedgelovigen. Ook ik heb dit gedaan toen ik nog atheïst was. En neem me niet kwalijk maar er zit ook nog een kern van waarheid in. Ik heb ze gekend die in beenverlenging geloofden. En hoeveel christenen zijn actiever bezig met hun strijd tegen abortus, porno en prostitutie dan met god? De belijdenis van veel gelovigen dat Jezus voor onze zonden is gestorven is vaker een wachtwoord dan een overtuiging. Men bedoelt dan te zeggen dat Jezus voor de straf voor onze zonden stierf in plaats van voor de zonden zelf. Mijn eigen vader wilde voor het eten het Onze Vader bidden omdat hij dit zo geleerd had van zijn ouders. We moesten het precies zo opdreunen als hij het geleerd had (anders kwamen we in de hel terecht). Gelukkig was hij vaak op zakenreis zodat er niet veel van terechtkwam. Kijk naar de meeste kerken: wat ze doen of propageren is allemaal traditie. En soms denken we dat we gods wil doen terwijl we feitelijk tegen hem in gaan. Is elke zondag liederen zingen in de kerk echt wel gods wil? Zongen de hoer Rachab en Noach ook voor god? Misschien wel maar we lezen er niks over. Paulus zong wel liederen voor de opgestane christus maar dit deed hij nota bene in de bajes (Handelingen 16:25). Er kwam ook nog een antwoord van god in de vorm van een aardbeving die Paulus en zijn collega Silas bevrijdde. Toen werden alle gevangenen bevrijd. Is er een god? Ja dus. Zonder god is het onmogelijk om te verklaren dat die aardbeving uitgerekend daar plaatsvond en de gevangenen bevrijdde. Een aardbeving is niet per sé een wonder maar de locatie en timing wel. Geloof ik dat dit letterlijk zo gebeurd is? Jawel, dat geloof ik. Maar ik geloof het niet als kerkchristenen tijdens een dienst opeens in tongen gaan spreken of verklaren dat ze na een gebed een beenverlenging hebben gezien. U ziet op youtube trouwens de meest idiote voorbeelden van predikers die tongen spreken, zoals deze van John Anosike, https://www.youtube.com/watch?v=G1LE47oI90Y. Als ik eerlijk ben vermoed ik hier een demon aan het werk. Typerend zijn ook de commentaren van bezoekers die het allemaal geweldig vinden. Ik zou er trouwens niet te lang naar luisteren als het echt een demon is.

Echte gelovigen
Een echte gelovige snapt dat de Bijbel een uniek boek is. In alle religieuze boeken wordt een hiernamaals verkondigd terwijl de Bijbel een fysieke opstanding uit de dood verkondigt. Voor zover er soms wel schijnbaar een hiernamaals in de Bijbel genoemd wordt, zoals in het voorbeeld van de rijke man en Lazarus gaat het om beeldspraak. De rijke man zit in de vlammende hel en vraagt mededogen aan nota bene Abraham (Lucas 16:24). U snapt dat iemand die in een vlammende hel zit geen zinnig woord uit kan brengen. En bovendien, Abraham is dood net als de hele vergane mensheid, inclusief moeder Maria die nogal eens vereerd en aangeroepen wordt. Ze zijn dood. In de grondtekst van de Bijbel staat nergens het woord hel dat een foute vertaling van het woord Gehenna is (www.scripture4all.org). Dit Gehenna was het Hinnomdal aan de rand van Jeruzalem. In de nabije toekomst als Jezus terug is en koning David regeert worden er lijken van misdadigers verbrand. Zodoende kreeg de locatie door de eeuwen heen een associatie met een helse plaats en vervolgens de hel. Andere religieuze boeken preken misschien hel en verdoemenis maar de Bijbel niet.

Hiermee is tegelijk een andere vraag beantwoord: wat is er na dit leven? Antwoord: helemaal niks. De doden weten niks zegt Prediker 9:5. Ze weten niet op welke dag de krant van donderdag komt. Ze weten ook niet hoe een patat met pindasaus smaakt. Pas bij de opstanding weten ze alles weer en worden ze bovendien afgerekend op hun levensloop. Dit gebeurt bij het oordeel voor de Grote Witte Troon. Dat de troon wit en niet zwart is, stelt nog een beetje gerust. Evolutie kan deze zaken niet verklaren. Voor zover aminozuren al tot een leraar wiskunde uitgroeien, blijft het principe van dood en opstanding buiten beschouwing. Ook een oordeel in de vorm van een correctie achteraf past niet bij evolutie. Bij evolutie worden de stumpers vroegtijdig uitgeschakeld en halen alleen de sterksten of best aangepasten de beste rapportcijfers. Laten we zeggen, zij die de meeste pindakaas op hun brood smeren zullen overleven. Zij mogen over. In Gods plan met de mensheid worden juist de druiloren uitverkoren, de sukkels die geen meisje durven te versieren of die hun vingers in de rattenval krijgen als ze de val zetten. Een oordeel voor een grote witte troon past al helemaal niet in het evolutiemodel en het systeem van de aionen al evenmin.

De Ark van Noach
Die Ark van Noach was ook een uniek ding dat de Bijbel bijzonder maakt. Als je in termen van evolutie denkt en meent dat we van de aap afstammen (de Betweter-Aap) dan klinkt zo’n gebeurtenis als met de Ark van Noach erg vreemd in de oren. Dat is het hele punt met de Bijbel. De Bijbel is tegelijk de waarheid en absurd. Ons verleden is absurd, dat is wat we in de Bijbel lezen. Een evolutie vanuit de aap is een kinderlijke weergave van ons denken. We gaan dan de risico’s van een Zondvloed of van enge bovennatuurlijke wezens (Genesis 6:1-4) uit de weg. De dingen die absurd zijn en onze pet te boven gaan kunnen we uit een evolutie filteren. Tegelijk is het ook wel dwaas om te geloven dat we van de aap afstammen. Iedereen kan immers zien dat we van de krokodil afstammen. Een echte gelovige gelooft dat de Ark echt bestaan heeft en dat de hele aarde onder water stond. In Genesis 7:20 lezen we immers dat de hoge bergen onder water stonden. In vers 21 staat dat al het leven op aarde kasjeweil ging. Als de Zondvloed regionaal geweest was dan had Noach geen Ark hoeven te bouwen. Wat ook niet zo bekend is, is dat er wel degelijk expedities naar de Ark geweest zijn. Willem Ouweneel schreef in zijn boek Ark in de Branding over deze expedities. De Ark is geen mysterieus ding dat niemand gezien heeft. Er zijn satellietfoto’s van en er zijn dus ook beschrijvingen van door waaghalzen die in de Ark waren. Wel is er dispuut over de vraag of alle diersoorten die we kennen wel in de Ark pasten. Hierover is veel geschreven. Een nieuwe theorie is dat er na de Zondvloed een nieuwe schepping heeft plaatsgevonden waarover we in de Psalmen 103-106 lezen. Een andere optie is dat sommige dieren van de wereld voor de Vloed niet mee konden in de Ark en simpelweg uitstierven. De wereld van voor de Zondvloed was een aaneengesloten lap land zoals we in Genesis 1:10 lezen. Er waren geen eilanden, dus was er ook geen eiland Atlantis of Amerika.

Zeventig boeken
De Bijbel telt zeventig boeken en geen zesenzestig. Het Oude Testament telt er een paar te weinig maar de Hebreeuwse Tenach kent de indeling van vijf Psalmenboeken in plaats van één zodat het totaal op drieënveertig boeken uitkomt. Met de boeken van het Nieuwe Testament erbij komt het getal op zeventig. Dan was het E.W. Bullinger die zijn klassieker Number in Scripture schreef over de onderlinge corresponderende getallen en patronen in de Bijbel. Hij schreef ook de Companion Bible en de vele bijlagen waarin hij de vele details in de Bijbel oprakelde die we snel over het hoofd zien. Zoals het feit dat er geen drie maar vijf kruizen op Golgotha stonden, twee van rovers en twee van moordenaars, plus het kruis van Jezus. En Jezus werd niet één maar twee keer door satan in de woestijn verzocht en ook twee keer verzocht om van het dak van de tempel te springen. Deze details zien we snel over het hoofd maar maken de Bijbel tot een uniek boek. Misdaadjournalisten, rechters, advocaten en psychologen enzovoorts, hebben zich over de persoon van Jezus gebogen en over diens opstanding. Was Jezus gek? Was er sprake van massa-psychose? Was Jezus echt wel dood, was hij echt wel opgestaan uit de dood? Al deze onderzoekers kwamen tot de slotsom dat Jezus de gedachten erbij had, dat hij met de beide benen op de grond stond, zelfs toen hij over water liep en dat de getuigenverklaringen van zijn dood en opstanding serieus genomen zullen worden. De enige conclusie luidde dat hij zei wie hij was: de zoon van god en dat hij letterlijk uit de dood was opgestaan. Ik noem de boeken van Anthony Flew, There Is A God; Lee Strobel, Bewijs Genoeg; Josh McDowell, Evidence that Demands A Verdict en N.T. Wright, The Resurrection of The Son of God. Dan noem ik het boekje van Vittorio Messori, Wat te Denken van Jezus? Paul Little, Know Why You Believe; D. James Kennedy, Why I Believe en van Bob Evely, Does God Exist?

Details
Deze Vittorio Messori laat zien dat God vaak met uitzonderingen en details werkt. In het boek Handelingen, hoofdstuk 13 werd een proconsul Sergius Paulus genoemd die op Cyprus was. Volgens zelfbenoemde critici heette zo iemand een propraetor die een Romeinse vertegenwoordiger op het eiland was. Tot er in het westen van Cyprus in Paphos een inscriptie gevonden werd met Sergius Paulus, Proconsul. Blijkbaar was deze knakker een uitzondering op de regel. En God propte hem in het Bijbelboek Handelingen. Eventuele Bijbelvervalsers zouden het woord “propraetor” gebruikt hebben. In Handelingen 17 werden de stadsbestuurders van Thessalonici “politarchen” genoemd dat een verder onbekend woord was. Tot ook hiervan inscripties werden opgegraven die bevestigden dat er in Thessalonici functionarissen waren die politarchen genoemd werden. Een andere controverse ging over het Testimonium van de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus waarin hij Jezus de Christus noemde. Zelf benoemde sceptici meenden dat het om een vervalsing ging. Tot er een manuscript van ene Agapius, bisschop van Hiëropolis gevonden werd waarin de tekst van Josephus genoemd werd, maar zonder de rare zinswending die in het eigenlijk manuscript stond. Desalniettemin stond ook in deze geciteerde passage dat Jezus volgens getuigen drie dagen na de kruisiging uit de dood was opgewekt en dat hij leefde. Misschien was hij de Messias waarover de profeten wonderlijke dingen hadden gezegd. Archeologen en historici waren het erover eens dat koning Naibonidus de laatste koning van Babylon was. Alle bronnen noemden deze koning als de laatste. Tot ergens een register ontdekt werd waarin stond dat Naibonidus de supervisie over Babylon tien jaar aan zijn zoon Belshazzar had overgedragen. De enige andere bron waarin deze naam ook genoemd werd was de Bijbel, Daniël 5. Dat zulke uitzonderingen telkens in de Bijbel terechtkomen, geeft te denken. De Bijbel is geen bundel van mooie verhalen waar we van kunnen leren zoals progressieve, ruimdenkende, intellectuele theologen ons voorhouden. De Bijbel is uiterst secuur maatwerk. Alleen een goddelijke almacht kon deze details in de Bijbel opschrijven.

Manuscripten
De Bijbel is een wereldwonder op zich en overgeleverd sinds Adam de eerste woorden van Genesis op schrift stelde. Inderdaad, Adam was een schrijver. Van de Bijbel zijn meer manuscripten in omloop dan van welk klassiek boek ook. De Joden hadden speciale mensen die voor het doorgeven van de Bijbel zorg droegen. Deze selecte groep noteerde hoevaak elke letter in de Bijbel voorkwam. Wat een klus, nietwaar? Ze wisten precies wat de middelste letter in de Tenach was. De Dode Zeerollen die in 1947 gevonden werden, bevestigden dat het Oude Testament echt was. Zelfs de Romeinse geschiedkundige Publius Cornelius Tacitus schreef een korte zin over Jezus die onder Pontius Pilatus gekruisigd was. Volgens sceptici was de Bijbel lange tijd tot enkele eeuwen na de dood van christus geschreven. Maar dit is niet waar. Hoaxers hadden per abuis het woord “propraetor” in Handelingen 13 ingevoegd. Bovendien lezen we in het Nieuwe Testament niks over de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus, afgezien van de voorzegging door Jezus zelf in Mattheüs 24:2. Dit kan betekenen dat de hele Bijbel voor het jaar 70 geschreven was. Ook was de verwachting van het Koninkrijk nabij. De schrijvers hadden dus haast met hun schrijfwerk. Plus dat Paulus op een bepaald moment zijn einde zag naderen. Ook om die reden wilde hij de eindredactie snel klaar hebben.

5 Alverzoening en aionische tijden

De Bijbel onderscheidt zich in nog iets anders van andere religieuze boeken. Namelijk, iedereen wordt gered op grond van het bloed van christus. Dit gaat echter in fasen die aionen – tijdperken – genoemd worden. Als ik in 5 havo zit dan haal ik mijn diploma eerder dan iemand die in 3 havo zit. Dit wil niet zeggen dat de ander geen diploma krijgt, hij krijgt het alleen later. Zo is het met de ongelovigen ook. Zij worden na hun opstanding geoordeeld en alsnog gered. Maar het is wel een ingewikkeld verhaal waar – opnieuw – de evolutieleer niet tegenop kan.

Dat alles en iedereen gered en verzoend wordt staat in Kolossenzen 1:20. Dit is mijn geloof, dat op basis van het bloed en de opstanding van christus iedereen na opstanding en oordeel gered gaat worden, zeer waarschijnlijk ook de dieren. Zij waren ook in de Ark van Noach en dat was niet alleen voor de gezelligheid. Het gezin Noach werd eraan herinnerd dat ze een stukje schepping van de wereld van de voortijd aan boord hadden. Een erfenis die een even levende getuige van deze vergane wereld was als de acht passagiers van de Ark. Dat er dieren aan boord waren was een hint van God dat de dieren ook meetellen in de schepping. Eigenlijk zitten we allen in hetzelfde schuitje: gelovigen, ongelovigen en dieren. Ik word als gelovige straks weggerukt om bij Jezus te zijn. Maar de ongelovigen worden tzt ook uit hun graven gehaald om voor de Grote Witte Troon van Jezus te verschijnen. En de dieren wellicht ook. Het gaat er niet om of de gelovigen dan wel de ongelovigen gelijk hebben of God wel of niet bestaat. Waar het om gaat is dat iedereen vroeg of laat met het onwaarschijnlijke te maken krijgt: de wegrukking dan wel de opstanding uit de graven. Deze verrassing voor de ongelovigen zal hen ervan overtuigen dat Jezus Heer is en dat de dood niet het laatste woord heeft. Het gros van de mensheid komt dus na de opstanding tot het besef dat Jezus heer is. Mijn ouders behoren tot die categorie. Met name mijn moeder had niks met het geloof, ook al vanwege slechte beeldvorming in de media. Zij zal straks opstaan uit de dood en Jezus zien. Hierna wordt ze geoordeeld. Dit oordeel is geen straf maar een correctie die ons tot God brengt. Desalniettemin kan het oordeel wel als een straf aanvoelen. Iemand zei: ik wordt liever geoordeeld door God dan dat ik door satan beloond wordt. Dat lijkt me een hele wijze opmerking die we op een tegeltje gaan krassen. Een grote groep mag door leven op de nieuwe aarde die in Openbaring 21 genoemd wordt. Op deze aarde zijn geen oceanen waardoor er veel meer land is. Een kleine groep van hopeloze gevallen waaronder nogal wat religieuzen die met eigen werken God tegemoet wilden komen zal een tweede dood tegemoet gaan. Vele duizenden jaren later waar ze niks van merken worden ze alsnog gered. Dit is de situatie in 1 Korinthe 15:28 als God alles in allen is. Let wel, de redding van zowel de gelovigen als de ongelovigen is dankzij de nieuwe schepping die Jezus is. Hij had de eerste en zondige Adamitische mens aan het kruis genageld om met de opstanding een nieuwe mens tevoorschijn te toveren. Zonder de dood en opstanding van Jezus was de mensheid in een neerwaartse spiraal terechtgekomen. Had God dit niet anders kunnen regelen? Vast wel, maar Hij wilde ons tonen hoever Hij met ons wil gaan. Als wij zijn zoon aan het kruis dood martelden dan nog schonk hij ons genade. De leer van de Alverzoening is verbonden met de zogenaamde aionen. Dit zijn scherp afgebakende perioden die als panelen naast elkaar staan. Soms wordt het woord aion ook weleens met “horizon” vertaald omdat je van het einde van de ene aion over de horizon van de volgende aion kunt koekeloeren. Het Hebreeuwse woord voor aion is “olam.” Het woord aion of de meervoudsvorm aionen staat in de grondtekst. Een gratis Bijbelvertaling die heel dicht in de buurt van de grondtekst komt is de www.scripture4all.org versie. In Efeze 2:2 en 3:9, 11 ziet u het woord aion staan. Dat aion dikwijls in het meervoud staat – aionen – sluit de betekenis van eeuwigheid al uit. Te vaak werd het woord aion met eeuwig vertaald, soms uit gemakzucht, soms omdat een eeuwige hel de kerken goed uitkwam. Bange mensen brengen meestal geld op de plank. Waarschijnlijk is de Bijbelse tijdslijn vanaf de schepping van Adam in vijf aionen onder verdeeld. Elke aion eindigt met een crisis. Over de eerste aion is onduidelijkheid. Ik denk zelf dat deze in Genesis 3:17 eindigde toen God de bodem vervloekte waaruit Adam nota bene gevormd was. Anderen menen dat de eerste aion iets met Genesis 1:1 en 1:2 te maken had. De tweede aion eindigde met de Zondvloed. Sommigen menen dat de Zondvloed ook een korte aion was. Na de Zondvloed begon de derde aion die nog voortduurt maar die volgens berekening over een decennium eindigt. Als we tweeduizend jaar bij de steniging van Stefanus in het jaar 33 optellen dan komen we in 2033 terecht voor het einde van onze derde aion. Voor de uitwerking van deze berekening noem ik deze link, https://goedbericht.nl/category/chronologie/

Na onze derde aion volgt de vierde aion die duizend jaar duurt en waarin Jezus regeert. Omdat t.z.t. de heiligen van Israël uit de dood zijn opgewekt krijgt koning David de supervisie op aarde. U raadt het al: de gelovigen gaan in de hemel aan het werk. Na duizend jaar volgt de vijfde aion met een nieuwe hemel en aarde. Deze vijfde aion duurt erg lang, misschien wel 25.000 jaar. De doden merken hier niets van. De vijfde aion eindigt met de opstanding van de laatste restant van doden, de hopeloze gevallen die nu pas mee mogen doen met de grote mensenwereld. Op deze manier wordt de dood teniet gedaan en arriveren we in de situatie van 1 Korinthe 15:28. Iedereen is nu gered en waarschijnlijk ook de dieren. Vrijwel zeker zien we onze huisdieren terug, waarschijnlijk al voor de Grote Witte Troon. Het goede nieuws: we zien elkaar allemaal terug. Het slechte nieuws: het duurt nog wel even en het gaat niet zonder slag of stoot. Maar een God die ons zo’n mooie toekomst biedt mogen we best vertrouwen. Wat gebeurt er na de vijfde aion? Geen idee, misschien begint aionen deel 2. Maar de ellende van de derde aion komt nooit meer terug.

We zien dus een ingenieus plan dat zich ontvouwt en al met de schepping van Adam begon. Geen mens kon zoiets bedenken. Wat de mensen wel bedenken: dat we van een aap afstammen en elke ochtend een banaan oppeuzelen. Gods plan van de aionen is oneindig veel ingenieuzer en complexer dan de evolutietheorie die eigenlijk nauwelijks een theorie is. E.W. Bullinger heeft in zijn boek Number in Scripture de complexiteit van de Bijbel aangetoond. De onderliggende gedachte van dit ingenieuze plan is dat er een almachtige God is. Jezus doorzag dit plan en Paulus later ook. De mensen van vroeger waren niet dom of gek. Mensen als Maria van Nazareth of Petrus hadden waarschijnlijk een simpele gang van zaken voor ogen op het niveau van onze evolutietheorie. Ze geloofden dat de Messias koning der joden zou worden en de Romeinen eruit knikkerde. Gaandeweg kregen ze door dat Hij een complexe opdracht had.

Iets zegt mij dat een evolutie tot een eeuwige hel leidt of misschien wel synoniem aan een eeuwige hel is. Evolutie suggereert een leuk leven voor een kleine elite en een eindeloos rotleven voor een grote groep. Is het eindstadium van evolutie inderdaad een eindeloze hel waarin het leven geen betekenis heeft? Wat is een leven zonder doel of betekenis überhaupt voor leven? Het was mevrouw Helena Maria Keizer die haar proefschrift Life, Time en Eternity schreef. Volgens haar duidde het woord aion op een betekenisvol leven. Dat kun je van evolutie niet zeggen. Wat de mensen nog meer bedenken:

Kruisig Hem!
Lucas 23:21; Johannes 19:15.

6 Gods tweestromenplan versus evolutie

In de Tuin van Eden stonden twee bomen: een Levensboom en de Boom van Kennis van Goed en Kwaad. We voelen aan ons theewater dat hier een complex scheppingsplan uit voortvloeit. De Levensboom was een schaduw van de genade van christus en de Boom van Kennis was een schaduw van de latere Wet van Mozes die specifiek voor Israël bedoeld was. Het zal niemand ontgaan zijn dat de Bijbel iets met Israël en Jezus te maken heeft. Maar een brug te ver is het om te zeggen dat de huidige kerk die sowieso een onbijbels dingetje is, in de plaats van Israël kwam. Het is allemaal erg ingewikkeld. Laat ik ergens een begin maken. Dat Israël in de Bijbel genoemd werd is ook niet altijd zo geweest. Pas vanaf de nadagen van Jacob, kleinzoon van Abraham en zoon van Izaak, werd Israël gevormd. In Genesis 32:28 werd Jacob, Israël genoemd. Daarvoor bestond er niet zoiets als Israël. Sommigen durven zover terug te gaan als Abraham om het begin van Israël te duiden, nou goed dan. Als de heiligen van Israël straks uit de dood opgewekt worden kan het maar zo zijn dat de aartsvaders vanaf Adam in hun graven blijven liggen. Trouwens in de dagen van Jacob was er ook nog geen Wet van Mozes. Ook die wet was een nieuwkomer. Wel was er ooit dat ene gebod: u zult niet van de vrucht van de Boom van Kennis snoepen. We weten dat Eva dit wel deed nadat een vreemd beest, serpent genoemd haar aan het twijfelen had gebracht.

Veel mensen denken nogmaals dat Israël een patent op de Bijbel heeft. Maar dan ziet men een oude bekende over het hoofd: de huidige gelovigen die het lichaam van Christus vormen. Om te beginnen: christus is niet alleen de opgestane Jezus. Hij is het hoofd van het Lichaam van Christus. Dit Lichaam zijn de gelovigen van de afgelopen tweeduizend jaar. Nu zult u zeggen: deze groep kwam toch na Israël, of nog beter “in de plaats van Israël?”
Dan zeg ik “nee, nee…”

Het Lichaam van Christus kwam sowieso niet in de plaats van Israël. Want God pikt de draad met Israël in de nabije toekomst weer op. Om precies te zijn, als dit Lichaam van Christus op een onwaarschijnlijke en miraculeuze wijze van de aarde wordt weggerukt. Dan gaat de klok voor Israël verder tikken. Maar in het evangelie lezen we nog iets. In Efeze 1:4 staat dat dit Lichaam in blauwdruk al voor de nederwerping van de wereld gevormd was. Het was er nog niet letterlijk maar God had de gelovigen al in blauwdruk klaar. Deze blauwdruk was dus niet van een trilobiet of van een mensaap die zijn kont met de jurk van een charmante mensapin afveegde. De blauwdruk was van het Lichaam van Christus dat alvast een nieuwe schepping was. Deze blauwdruk stond haaks op de evolutieleer. Wanneer de nederwerping van de aarde precies was, is niet duidelijk. Sommigen menen dat deze iets met Genesis 1:2 te maken had. Anderen zeggen dat we de nederwerping in Genesis 3:17 moeten zoeken toen god de aardbodem vervloekte. Toen Adam en Eva op aarde rondliepen had God mij al uitverkoren voor het Lichaam van Christus en besloten dat ik op een magenta Union fiets rond fiets en op een laptop dit pamflet schrijf. Het Lichaam van Christus werd met de opstanding van christus gevormd en gaf later gehoor aan de genadeboodschap van Paulus. Deze Paulus bracht het evangelie van de genade naar de natiën. Ook zijn komst was voorzegd. In Handelingen 13:47 sprak de opgestane christus tegen Paulus dat hij het evangelie naar de natiën zou brengen. Paulus was al in Jesaja 49:6 voorzegd. Zie, https://goedbericht.nl/lezingen/paulus-in-de-profetie/.

Het bijzondere van dit Lichaam van Christus is dat het buiten Israël om gevormd is. Dat Israël ooit de natiën zou zegenen was wel bekend. Dit gaat in de komende aionen gebeuren. Maar dat een speciale kliek uit de volken buiten Israël om geselecteerd was, dat had geen Bijbel vervalser kunnen bedenken. Wat opnieuw voor de authenticiteit van de Bijbel pleit. Waar zijn de trilobieten en apen in dit verhaal? Het scheppingsverhaal is ons wezensvreemd. Misschien is het ook een kwestie van omdenken om het te snappen. Het kan maar zo dat de evolutietheorie uit een duistere koker kwam, misschien uit dezelfde gnostische koker als waaruit de Koran, het Boek van Mormon en het Boek van Henoch kwamen.
7 Eenheid van de Bijbel

Er zijn veel meer aanwijzingen dat de Bijbel geen gewoon boek is maar dat hij door de geest van God geschreven was. Zoveel schrijvers door de eeuwen en millennia heen die de Bijbel maakten tot wat hij werd, waren geen obstakel voor de samenhang van de Bijbel. De Bijbel bleef de Bijbel. Ene meneer Adlai Loudy schreef in zijn klassieker “God’s Aionische Doel”, p. 21, dat God gedurende een periode van 1500 jaar 33 mannen van diverse pluimage uitzocht om zijn openbaringen aan de mensheid door te geven. Laten we dit experiment in onze tijd herhalen om samen een boek te schrijven. Wat voor warrig spookboek zou dit worden en in elk geval een boek zonder aionische tijdspanelen. Het kan niet anders of de Bijbel is door een bovennatuurlijke autoriteit geschreven. De geest van god werkte net zo door de schrijvers van de Bijbel als in de schepping zelf waarin we zowel diversiteit als samenhang zien.

Voorzeggingen
Volgens Adlai Loudy in zijn boek God’s Aionian Purpose, p. 27, werden 25 voorzeggingen over de dood en opstanding van Jezus door verschillende profeten gedaan over een periode van 500 jaar. En ze werden in een etmaal vervuld door Jezus. Op pagina 12 schreef hij dat de belangrijke profeten en Aartsvaders in het oude Testament niet gespaard werden in de verslaglegging over hen. Hun zwakke kanten en misstappen werden nadrukkelijk vermeld. Als de Bijbel een menselijk boek was dan was het totaal anders geschreven, zonder de aionische tijdspanelen en ook zonder de zwakke kanten van de hoofdrolspelers. Volgens James Kennedy in zijn boek Why I Believe werden in het Oude Testament 2000 specifieke voorzeggingen gedaan. Hij gaf veel voorbeelden hiervan. In Johannes 8:58 staat dat Hij al voor Abraham wordt. Hiermee wordt bedoeld dat Jezus eerder uit de dood opstaat dan Abraham. Inderdaad ligt Abraham nog steeds onder de groene wol terwijl Jezus opgestaan is uit de dood en aan de rechterhand van zijn Vader in de hemel zit.
Zie, https://goedbericht.nl/voorbestaan-zoon-3/

Cyrus van Perzië
In het Oude Testament werd Cyrus van Perzië ver voor zijn geboorte voorzegd in Jesaja 44:28 en 45:1. Hij wilde Babylon veroveren maar had niet door dat god hem op pad stuurde om de Joden die daar in ballingschap waren te bevrijden. Toen Cyrus in Babylon kwam, kwam hij onvermijdelijk de profeet Daniël tegen die hem op grond van de voorzegging al min of meer verwacht had. Het was nota bene toen Cyrus deze voorzeggingen over zichzelf las dat hij op het idee kwam om de Joden in Babylon terug te laten keren naar hun land en de opdracht meegaf om de tempel te herbouwen. Vanaf toen ging er ook een schema van zeventig jaarweken (vijfhonderd jaar) in tot aan de steniging van Stefanus, gevolgd door een Sabbatsjaar. De Joden waren zeventig jaar in Ballingschap in Babylon geweest. God had van tevoren hun bevrijding voorzegd en er ook bij gezegd door wie: namelijk door Cyrus uit Perzië. Geen mens had dit van tevoren kunnen bedenken. Dan nog wat: de bevrijding van de Joden uit Babylon kwam op de dag af duizend jaar na hun bevrijding uit Egypte, inderdaad op Pesach. Zie, goedbericht.nl/category/chronologie/ Tegen zo’n precisiebombardement op de tijdsschaal kan de evolutietheorie niet op. Evolutie-aanhangers smijten met miljoenen jaren alsof het tandpasta is.

Canon
Seculieren denken van alles over de Bijbel. Meestal komt het erop neer dat onze voorouders dom of onnozel waren en uit pure ellende in een god gingen geloven. En dat de Bijbel door de eeuwen heen door allerlei idioten in elkaar geknutseld was. Je hoort seculieren weleens zeggen dat de Bijbel voor die generatie in die tijd geschreven was. Anders gezegd: wij zijn moderne mensen die geen Bijbel meer nodig hebben. Of deze: “ik kan zelf wel denken, ik heb geen oud boek nodig om te denken.” Men zegt: onze holbewoners voorouders begrepen niet wat onweer was en noemden het een dondergod. Dan blijft het onverklaarbaar hoe in de holbewoners oertijd iemand als Cleopatra VII met haar politieke intriges kon bestaan. Ons jaar nul is een fictief begin van de geboorte van Jezus maar heeft in de geschiedenisboekjes een grillige betekenis gekregen. Alles voor dit jaar nul heet prehistorie. En de prehistorie wekt associaties op met oermensen die in grotten wonen en weinig anders doen dan porno websites kijken en elkaar de hersens in slaan. Ze friemelen de hele dag aan hun piemel en als ze een sollicitatie schrijven, doen ze dat op wc papier. De Bijbel past uiteraard in dat plaatje van oertijd gekkies omdat er allerlei goedgelovige en vreemde wezens in voorkomen, plus een idioot die zich vrijwillig laat kruisigen en over zonden kletst. Zoiets kon alleen maar voortkomen uit de fantasie van holbewoners die zich kapot verveelden. Wij als moderne mensen weten nu dat Jezus niet de zoon van god was omdat god niet bestaat. Toch? Hooguit was hij een voorbeeldige leraar die wat goede dingen zei zoals ook Boeddha weleens wat zinnigs zei. Zelfs als hij niet meer dan een goede leraar was dan was dit vanuit de evolutietheorie nog steeds lastig om te verklaren.

Dat de Bijbel in de eeuwen na de opstanding van Jezus tot stand kwam is echter lariekoek. Ene Ernest L. Martin schreef in zijn boek Restoring The Original Bible dat de apostelen al heel vroeg beslisten welke boeken wel of niet tot de originele Bijbel behoorden. Zo’n selectie heet een canon. Het Oude Testament was geselecteerd door Hizkia en Ezra. In de tijd van Paulus werd al gewaarschuwd voor de komst van valse profeten in de jonge gemeente en voor het insluipen van fouten in de manuscripten (2 Petrus 2:1, 3:17). Om die reden maakte Paulus haast met de selectie van de originele Bijbelboeken. Uiteindelijk werden er 49 boeken geselecteerd, 22 van het Oude en 27 van het Nieuwe Testament = 7×7. De Septuagint telt echter 70 boeken als we de Psalmen in vijven delen. Ook dit is een heel Bijbels getal, https://goedbericht.nl/49-en-70/. In Kolossenzen 1:25 lezen we dat Paulus het redactiewerk van de Bijbel voltooide. Om te voorkomen dat er na zijn dood valse leraren mee aan de haal zouden gaan. Er zit duidelijk een goddelijk design achter de Bijbel.

E.W. Bullingen en Adolph E. Knoch
Wie de Companion Bible, Number in Scripture en Witness of the Stars van E.W. Bullinger heeft gelezen of de oneindige lijst van boeken van de hand van Adolph E. Knoch weet dat de Bijbel niet zomaar een boek is. Er zit een onvoorstelbare systematiek achter. Bullinger en Knoch waren de echte Bereërs die in Handelingen 17 ook al genoemd werden. Ze verprutsten hun tijd niet met liederen zingen in de kerk of met overbodige kerktradities maar ze doorzochten kritisch de geschriften. Dit hadden ze nooit gedaan als de Bijbel mensenwerk geweest was. In dat geval was de Bijbel snel door de mand gevallen.

Slechte Bijbelvertalingen
Mensen zeggen weleens dat de Bijbel niet het woord van god is omdat er zoveel strijd en onenigheid door ontstond. Maar de Bijbel is niet het probleem maar de slechte Bijbelvertalingen die het woord aion in “eeuwig” veranderden en van het Gehenna een hel maakten zijn het probleem. Voor de duidelijkheid, het Gehenna is het Hinnomdal bij Jeruzalem. Zo kreeg je door de eeuwen heen opeens de uitleg dat ongelovigen naar een eeuwige hel gaan. Traditie christenen zeggen dat god liefde is maar dat ongelovigen eindeloos in de hel zullen knetteren. Dit is het resultaat van slechte vertalingen waarbij de Kerk van Rome ook nog een vinger in de pap had. De echte Bijbel, te weten de grondtekst leert juist het tegenovergestelde, dat iedereen gered wordt – zelfs de dieren – maar wel na de opstanding en door het oordeel heen. Als we nogmaals de grondtekst van de Bijbel onder een vergrootglas leggen dan zien we het complexe systeem erachter. We zien dan het principe van de aionen opduiken, perioden die elkaar afwisselen en als panelen naast elkaar staan. Deze aionen gooien bijna alles wat we over de Bijbel maar ook over de geschiedenis weten overhoop. Aion staat in de Bijbel dikwijls in het meervoud zodat het woord nooit “eeuwig” kan betekenen. Zelfs de betere Bijbelvertalingen hebben dit fout vertaald, zo ook de nieuwe Bijbelvertaling die sinds kort in omloop is. Een Bijbel zonder het woord aion is eigenlijk geen goede Bijbel. Je dringt dan nooit tot de kern van de Bijbel door. Er zijn dure en dikke Bijbels met mooie plaatjes in omloop. Heel leuk allemaal maar als het woord aion met eeuwig vertaald is dan kunt u beter een lelijke Bijbel nemen waarin het woord aion wel staat. Ik noem www.scripture4all.org dan wel de softe versie ervan, schriftwoord.nl

Buitenstaanders kunnen vragen waarom de aanhangers van de Alverzoeningsleer de waarheid in pacht hebben tegenover al die ongelovigen of volgelingen van andere religies. Of zelfs tegenover het merendeel van het christendom dat meent dat ongelovigen verloren gaan. Mijn antwoord is dat de Bijbel altijd zo gewerkt heeft. Paulus en Jezus maar ook de profeten stonden alleen in hun geloof. Ze bereikten slechts enkelen.

En dit mag u weten: de massa komt na de opstanding en voor de Grote Witte Troon tot inkeer. God neemt dus wel de hele mensheid in één keer apart maar dan nadat deze hele kliek uit de dood opgewekt wordt om eerst geoordeeld te worden. Het is een systeem dat ik niet zou verzinnen, waarmee gezegd is dat ik God niet ben.

We mogen E.W. Bullinger en Adolph E. Knoch dankbaar zijn voor het vele werk dat ze verzetten. De eerste schreef de Companion Bible met de vele bijlagen en de laatste schreef de Concordante woord voor woord Bijbelvertaling (Concordant.org). Dit kunnen we van god zelf ook verwachten, dat hij zijn woorden uiterst nauwkeurig weergeeft om ons mede te delen wat hij op zijn hart heeft. Zorgvuldige bestudering van de Bijbel is daarom belangrijk. Elke zondag in de kerk zitten en liederen opdreunen is bijna een belediging van gods inzet om ons te bereiken. In 2 Timotheüs 3:16 lezen we dat de hele Bijbel door god zelf geïnspireerd was. De vele woorden in de Bijbel kwamen van de geest van god zelf, lezen we in 1 Korinthe 2:13. Ook de voorzeggingen in de Bijbel kwamen niet van mensen maar van de geest van god, 2 Petrus 1:21. In Exodus 34:27, Jesaja 8:1, Hebreeën 1:1-2, Jeremia 1:9 lezen we over de woorden die god de diverse profeten in de mond legde. Jezus zei in Mattheüs 4:4 ook dat de Bijbel het woord van god is. Wel zullen we snappen dat de evangeliën voor Israël bestemd waren terwijl de brieven van Paulus voor ons bestemd zijn. Er zijn daarom geen vier maar twee evangeliën, het evangelie van de besnijdenis en het evangelie van de onbesnedenen. De vier bekende evangeliën zijn van het ene evangelie van de besnijdenis omdat de Joden besneden moesten worden. Ze zijn één evangelie dat door vier schrijvers vanuit vier perspectieven beschreven werd.

De rest van de wereld hoeft niet besneden te worden en daarom is het evangelie van Paulus het evangelie van de onbesnedenen. Door verkeerd naar de evangeliën te kijken en er vier te herkennen in plaats van twee, lijkt het of de kerk in de plaats van Israël gekomen is. Maar als de tweeduizend jaar voorbij is, pikt god de draad met Israël weer op. Inderdaad hebben we niks aan de christenen die blindelings de kerkleer volgen. Het waren de Bereërs in Handelingen 17 die de geschriften kritisch onderzochten en onderscheid maakten tussen welke passages voor ons of voor Israël waren. Dit is echt wel belangrijk. De vier bekende evangeliën van Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes waren voor Israël bedoeld. De brieven van Paulus zijn voor ons bestemd. Je kunt dus niet zeggen dat de Bijbel een oud boek is dat voor de mensen van vroeger bestemd was. Integendeel was het Paulus die zijn uiterste best deed om de hele Bijbel inclusief zijn eigen brieven snel te completeren, juist voor onze generatie. Hij wist dat hij niet het eeuwige leven had, althans niet tijdens zijn eerste aardse bestaan. Uiteraard wordt hij uit de dood opgewekt waarna hij wel degelijk het eeuwige leven tegemoet gaat. De Bijbel moest dus snel af om te voorkomen dat valse leraren zich ermee gingen bemoeien. Zoals gezegd lezen we afgezien van de voorzegging van Jezus in Mattheüs 24:2 in de rest van het Nieuwe Testament niks over de verwoesting van Jeruzalem. Waaruit we mogen concluderen dat de hele Bijbel voor het jaar 70 na christus voltooid was. Paulus ging eerder dood en hoefde deze vreselijke ramp niet meer mee te maken. Ook was de Koninkrijks verwachting aanvankelijk gespannen aanwezig zodat de schrijvers van de diverse brieven en het Nieuwe Testament er alles aan deden om de Bijbel te voltooien. Toen door begon te dringen dat het Koninkrijk van Christus op aarde nog een hele tijd uitgesteld werd, was er een andere reden om haast te maken met de voltooiing van de Bijbel. Zoals gezegd wilde Paulus voorkomen dat er na zijn dood valse leraren met de Bijbel aan de haal zouden gaan. We mogen de primitieve oermensen uit de periode van Jezus en Paulus danken dat ze zoveel moeite deden om de hele Bijbel voor de dood van Paulus en dus ook voor 70 na Christus af te ronden.

Andere bronnen
Van belang is het dat er ook buiten Bijbelse bronnen over Jezus repten. Ik noem Flavius Josephus, Cornelius Tacitus, Suetonius, Thallus, Plinius de Jongere, Lucianus van Samosata en Mara Bar-Serapion.
8 Een ingenieus schema

De Bijbel bestaat uit het oude en Nieuwe Testament. Helemaal logisch is deze indeling niet. Een Testament suggereert dat degene overleden is terwijl Jezus juist opstond uit de dood. Bovendien kwam Jezus voor zijn eigen volk, de Joden. Zijn bediening was zeker geen breuk met het Oude Testament dat ook voor de Joden was. De Joden noemen het Oude Testament de Tenach die een iets andere indeling heeft. De kunstmatige scheidslijn die wij later hebben aangebracht tussen het Oude en Nieuwe Testament was inderdaad op de geboorte van Jezus gebaseerd. Deze geboorte was in een fictief jaar nul geplaatst omdat niemand precies weet wanneer hij geboren was. Vast en zeker niet met de kerst want dan zijn er geen schapen met schaapherders buiten, ook niet in Israël. In Lucas 2:42 wordt de indruk gewekt dat hij op zijn twaalfde verjaardag naar het Pesach feest ging. Zodat we kunnen zeggen dat hij op of rond Pesach geboren en later ook weer gekruisigd was. Er is een andere manier om tegen de bediening van Jezus aan te kijken. Dan beginnen we bij de schepping van Adam te tellen tot we ver na de Zondvloed bij de bediening van Jezus uitkomen. We zien dan dat niet zijn geboorte maar zijn doop in de Jordaan een ijkpunt is. Vanaf dan is er een laatste etappe van zeven jaar tot aan de dood van Stefanus, gevolgd door een sabbatsjaar om de 4000 jaar vanaf Adam compleet te maken. De doop van Jezus was dan 3993 jaar na Adam. De opstanding was dan 3 tot 3,5 jaar later, dus laten we zeggen in 3996 of 3997 na Adam. Zie goedbericht.nl/category/chronologie/
Dit hele traject vanaf Adam tot aan de steniging van Stefanus bestaat uit etappen van 500 en duizend jaar. De Zondvloed is 1651 jaar na de schepping van Adam, wat een vreemd getal is. Maar tellen we een paar honderd jaar verder dan zitten we met 2000 jaar na Adam met de geboorte van Abram, later Abraham geheten. Veel later is er ook nog een etappe van zeventig jaarweken die met de opdracht van Cyrus van Perzië aan de Joden om de Tempel te herbouwen ingaan. Zeventig jaarweken zijn 490 jaar en met 10 jubeljaren erbij, 500 jaar. Zoals gezegd eindigde deze periode met de steniging van Stefanus. Er zijn ook gelovigen die deze periode ingewikkeld maken en de laatste Jaarweek van zeven jaar van de rest loskoppelen. Deze laatste jaarweek zou dan in de Eindtijd geplaatst worden. Maar ik geloof er niks van. De Bijbel rekent overigens heel precies. Belangrijke Bijbelse gebeurtenissen gebeuren doorgaans op Pesach, zoals de Uittocht uit Egypte. Precies duizend jaar later vond de Uittocht uit Babylon plaats en 499 jaar later werd Stefanus gestenigd, gevolgd door een Jubeljaar. Als u het goed begrijpt dan ziet u dat dat Jubeljaar 4000 jaar na de schepping van Adam was. Een dergelijk ingenieus schema mogen we best beter bestuderen.

Een Jubeljaar was het vijftigste jaar in een reeks. Na elke 49 jaar was er een Jubeljaar. Schulden werden kwijtgescholden, verpatste bezittingen werden teruggegeven aan de eigenaar en slaven kwamen vrij. Het zou geen slecht idee voor onze generatie zijn om zo’n principe weer in te voeren.

Jezus vergeleek zichzelf met de profeet Jona die ook drie dagen in de sheol – het dodenrijk – verbleef (Mattheüs 12:39). Jona gaf de stad Ninivé veertig dagen de tijd om zich te bekeren. Wat tegen de verwachting in gebeurde. Jeruzalem was het Ninivé van de generatie van Jezus. In het jaar 70 na christus werd Jeruzalem verwoest. Als we veertig jaar terug tellen dan komen we in het jaar 30 na christus uit voor de dood en opstanding van Jezus. Dik drie jaar later was dus het jaar 33 na christus en ons jaar 4000 jaar na de schepping van Adam. Als we tweeduizend jaar verder tellen dan komen we in respectievelijk 2030 en 2033 uit, gerekend van Adam. Het jaar 2033 is dan 6000 jaar na Adam.
Zie nogmaals, https://goedbericht.nl/category/chronologie/

In het Oude Testament zijn genoeg typologieën aan te wijzen voor de afgelopen tweeduizend jaar (Hosea 6:1-3; 2 Petrus 3:8. De afstand tussen de Olijfberg waar Jezus buiten de stad gekruisigd was en Jeruzalem was 2000 el (Handelingen 1:12). In het Oude Testament was de afstand tussen de Ark van het Verbond en het volk dat de Ark volgde ook 2000 el (Jozua 3:4). Volgens deze berekening komt Jezus dus rond Pesach 2030 terug. Laten we niet vergeten dat Hij voor Israël terugkomt. Voor de gelovigen komt Hij minimaal 3,5 jaar eerder terug omdat zij voor de Verdrukking weggerukt worden. Dit zou betekenen dat de gelovigen misschien al eind 2026 worden weggerukt en dat dan ook meteen de Eindtijd begint. Deze berekening klinkt solide maar de Bijbel draagt ons toch op om voorzichtig te zijn met Eindtijd voorzeggingen. De uitspraak “van die dag en van dat uur weet niemand” (Mattheüs 24:36) was bedoeld voor de zomer die op de apocalyps gaat volgen, https://goedbericht.nl/van-die-dag-weet-niemand/

Ik wil me niet vastpinnen op deze voorzegging maar u alleen een indruk geven van de schematische weergave van Gods plan. Er gaat volgens de voorzeggingen ook een schijnvrede in het Midden-Oosten komen onder aanvoering van de komende antichrist. Hij is de ruiter op het witte paard dat een schijnvrede gaat brengen (Openbaring 6:2). Van deze schijnvrede zien we inderdaad al wat tekenen maar van de rest niet. Eindtijd Babylon is er nog steeds niet maar dat is dan ook een mysterie volgens Openbaring 17:5. De Derde Tempel staat ook nog niet in Jeruzalem, ook al is deze wel helemaal gebouwd. Hij staat alleen nog niet op de juiste plaats, namelijk buiten de muren van het Haram Shariff gebied van de Oude Stad van Jeruzalem waar thans de Al Aqsa Moskee staat. Dit betekent dat de Al Aqsa Moskee niet per sé hoeft te verdwijnen, aangezien de Derde Tempel zoals gezegd buiten de stadsmuren geplaatst zal worden, ten zuiden van de Oude Stad op een heuvel die de Ophel heet. Beelden van de Derde Tempel die alvast gereed is ziet u hier, https://www.youtube.com/watch?v=Y5NprTBk3yk De Hof in Openbaring 11:2 is waarschijnlijk de Haram Shariff welke de apostel Johannes waarnam toen hij in de geest naar onze tijd verplaatst werd, zie https://goedbericht.nl/de-plaats-van-de-aanstaande-tempel/. Jawel, hij zag onze auto’s en high tech. In Openbaring 21 en 22 ziet hij zelfs de nieuwe aarde van de vijfde aion. We hebben dus nog een heel traject te gaan. Zoals gezegd is niet Openbaring 22 maar 1 Korinthe 15:28 het einde van de Bijbel, als God alles in allen is.

We zien een onvoorstelbaar uitgekiend schema van aionen die elkaar als panelen afwisselen. De chaos die we om ons heen zien is blijkbaar onderdeel van dit traject naar de Eindtijd waarna de aionen beginnen die van hoogtepunt naar hoogtepunt voeren. In het boek The Temples that Jerusalem Forgot door Ernest L. Martin leest u meer over de Klaagmuur en de Haram Sharif. Hij beweert dat het Haram Sharif gebied het voormalige Fort Antonia was en dus niet een restant van de Joodse Tempel die immers in 70 na Christus verwoest was. De fundering van de Al Aqsa Moskee was ooit de fundering van de Tempel van Jupiter. De Klaagmuur was een muur van dit Fort en niet van de Tempel. Joden en moslims maken dus ruzie om Romeins grondgebied.

Over de horizon
Dat de Bijbel de tijd in aionische tijdspanelen met elk een eigen wereldorde indeelt is uniek. Vanaf het einde van de ene aion kunnen we over de horizon naar de volgende aion uitkijken. Op het moment van schrijven zijn we in het laatste decennium van deze derde aion beland. We beseffen nauwelijks in welke unieke tijd we leven. De vierde aion staat voor de deur. Hoe dichter we het einde van deze aion rond 2033 naderen, hoe meer glimpen we van de vierde aion opvangen. De Bijbel maakt het ons ook op dit punt wat gemakkelijker. In Openbaring 20 lezen we dat satan voor duizend jaar gebonden is. Veel Bijbel uitleggers maken hieruit op dat de komende vierde aion dus duizend jaar duurt. Satan zal dan nog één keer op de mensheid worden losgelaten, waarschijnlijk maar 75 dagen. Nog eenmaal zal de mensheid misleid worden, waarna de vijfde aion met de nieuwe aarde aanbreekt. Hierover lezen we in Openbaring 21.

Dat de toekomst al vaststaat wordt duidelijk in de trailer van het beroemde visioen op de Hermon berg waarbij Petrus, Jacobus en Johannes de verheerlijkte Jezus met Elia en Mozes zien (Lucas 9:28; Mattheüs 17). Elia en Mozes hadden elkaar op aarde nooit gekend, al kende Elia Mozes van de geschriften. Maar in de trailer zien we dat mensen die eeuwen van elkaar verwijderd waren in de toekomst prima kunnen samenwerken. In Ezechiël 47 lezen we over de post-apocalyptische wereld. Damascus wordt genoemd hetgeen betekent dat de stad na de apocalyps blijkbaar herbouwd is. Maar we lezen ook over vissersdorpen aan de Dode Zee. Zoals we weten is de Dode Zee thans een dode boel. In de nabije toekomst zal de Dode Zee weer helder viswater zijn.

9 Meer bewijs voor een goddelijke Bijbel

Wonderen
Nogal wat mensen geloven niet in de wonderen die in de Bijbel genoemd worden. Mensen zeggen weleens, “de wonderen zijn de wereld nog niet uit” maar meestal worden hier geaccepteerde wonderen mee bedoeld. Bijvoorbeeld iemand die op zijn oude dag voor het eerst een vrouw aan de haak slaat, valt in deze categorie. Stoppen met roken, de vrouw van je leven vinden of een kind krijgen kunnen best persoonlijk wonderen zijn. Deze zaken wil ik niet bagatelliseren. Wie weet welke natuurwetten er doorbroken worden als een jongen voor het eerst een meisje zoent? Is dat geen wonder dan? Maar er zijn ook minder geaccepteerde wonderen zoals over water lopen. Over deze wonderen lezen we in de Bijbel. In dit soort wonderen gelooft niet iedereen. Dit heeft vooral met veronderstellingen te maken. Je gaat er automatisch vanuit dat de natuurwetten geen wonderen toelaten. Wat mij persoonlijk aan het denken heeft gezet zijn graancirkels. De huidige generatie weet niet beter dan dat er graancirkels zijn. Maar mijn generatie heeft de verschijning van de eerste graancirkels meegemaakt. Ik vrees echter dat graancirkels uit een andere koker komen dan de koker van god. De link met ufo’s plaatst hen in de duistere sfeer van satan.

Jezus deed ook wonderen. Het waren nota bene zijn religieuze tegenstanders, de farizeeërs die de wonderen van Jezus wel degelijk geloofden. Volgens hen deed Hij de wonderen vanuit een hogere macht: satan. Waarop Jezus hen antwoordde dat ze de heilige geest lasterden, wat ze beter niet konden doen. U hoeft overigens niet bang te zijn voor dat u deze hoofdzonde begaan heeft want deze waarschuwing was vooral aan de farizeeërs gericht. Ze zouden de huidige en komende vierde aion mislopen en ze zullen zich bij de Grote Witte Troon moeten verantwoorden.

Jezus was keer op keer zo eerlijk om te zeggen dat het een hogere almacht was die hem die wonderen liet doen. Deze almacht noemde hij zijn Vader in de hemel. Deze Vader in de hemel was dezelfde almacht die ooit de Israëlieten uit Egypte bevrijd had. Jezus voegde een persoonlijk titel aan deze god toe. God was niet zomaar Elohim of Yhwh maar ook onze Vader. Had Jezus gezegd dat God onze directeur of Unit Manager was dan had dat al heel anders geklonken. Een Vader heeft altijd het beste met ons voor en doet vaak dingen die wij niet snappen of die wij totaal anders zouden doen. Aardse vaders maken er soms een potje van maar onze hemelse Vader niet. Deze hemelse Vader staat in dit pamflet centraal. We zien hem zo gemakkelijk over het hoofd. Zelfs ik die dagelijks met de Bijbel bezig was, was zo op de opstanding van Jezus gefocussed dat ik zijn vader over het hoofd zag. De Drie-eenheid was de sluier die tussen Jezus en God was opgetrokken. Maar ook zonder geloof in de Drie-eenheid is het soms moeilijk om God in de Bijbel te ontdekken.

In onze tijd zijn het vooral de atheïsten die weigeren om in de wonderen van Jezus te geloven, ondanks het feit dat het Nieuwe Testament genoeg getuigen noemt. Ene Millar Bullows die zich met de Dode Zeerollen bezig hield, schreef dat het scepticisme van sommigen aangaande de Bijbelse wonderen op enorme vooroordelen gebaseerd is. We denken dat de natuurwetten niet te doorbreken zijn. Dan denken we al heel snel aan zaken als levitatie. Maar misschien worden natuurwetten wel vaker doorbroken dan we denken. Laten we God er eens bij halen. Hoeveel verkeersongelukken zijn u vandaag bespaard gebleven? Ongelukken waar u helemaal geen weet van had dat ze op de loer lagen. Uw bedrijf ging net niet failliet, uw dochter had zonder te leren toch een 9 gehaald op school. Een heel gezin krijgt corona behalve de vader die kostwinner is. Gelukkig is er een god want evolutie kon zulke uitzonderingen nooit voor elkaar krijgen. Wat wij toeval of geluk noemen is misschien een doorbreking van een natuurwet die we nog helemaal niet kennen. Behalve gelukswonderen zijn er misschien ook pech wonderen. Ik noem de wet van Murphy die in de wandelgangen niet zo serieus genomen wordt. Het lijkt of deze wet echt bestaat. Als ik door het bos fiets is er een hele tijd niemand en heb ik het rijk alleen. Maar als er verkeer aan komt dan komt er tegelijk een auto van voren en van achteren aan. Dan moet ik op die hele lange eenzame weg echt wel goed sturen om overeind te blijven. Als de auto’s tegelijk voorbij razen is de kust weer veilig en heb ik het rijk alleen. Waarom heeft 1% van de mensheid bijna evenveel geld als de rest van de mensheid samen? Waarom zijn de meeste kraters op de maan aan de achterkant? Hier zijn natuurwetten aan het werk die wij niet snappen. Waarom stemmen mensen consequent op een politieke partij die hen de portemonnee leeg jat? Waarom stemmen veel mensen tegen hun eigen belangen? Hoe kon het dat na de Toeslagen Affaire dezelfde politieke partijen weer in de regering kwamen? Het zijn zaken die we niet snappen. Deels spelen ingewikkelde psychologische processen een rol. Maar deels zijn er ook hemelse machten in het spel die Paulus in Efeze 6:12 noemde. Deze machten beïnvloeden ons ongemerkt.

Tegenstrijdigheden
Mensen noemen vaak de vele tegenstrijdigheden in de Bijbel, te beginnen met Genesis 1 waarin de vegetatie eerder genoemd werd dan de zon. Nu kan vegetatie best een dag zonder zon, dus zo erg zou het niet zijn. Ik heb ooit een Buxus besteld die door een communicatiefout drie weken in de doos bleef staan. Hij staat nu in de tuin en doet het prima. Maar het antwoord is dat de zes dagen van Genesis waarschijnlijk dagen van Openbaring en niet van schepping waren. God zei in zes dagen tegen Adam wat Hij allemaal gedaan had en Adam was duidelijk de toehoorder die alles opschreef. In zes dagen vertelde god aan Adam hoe Hij de aarde geschapen had, https://goedbericht.nl/creationisme-in-zwaar-weer-2-de-zes-dagen/
Voor meer informatie over het boek Genesis verwijs ik naar de klassieker van Percy J. Wiseman, Creation Revealed in Six Days, https://goedbericht.nl/plaatjes/2008/wiseman/content.html

Jawel, Adam was de eerste schrijver en dus geen aapmens die de hele dag aan zijn kruis zat te friemelen of zijn snot aan de haren van de buurvrouw afveegde. Ook lijkt het of sommige dingen categorisch zijn ingedeeld in plaats van chronologisch. Bibliotheken hebben ook hun eigen zoeksystemen waar ik soms niks van snap.

Ook de twee verschillende geslachtsregisters van Jezus vallen simpel te verklaren. De ene bloedlijn loopt via zijn moeder en de andere via zijn vader. De bloedlijn van Maria voert terug op David. Jezus is dus een nakomeling van David in het vlees. In geestelijke zin is hij een nakomeling van god. Dit is wel belangrijk want de Joden geloven dat de Messias een nakomeling van David is. Maar een zoon van god is nog wel iets anders. Sommige tegenstrijdigheden in de Bijbel waren ook het resultaat van slechte vertalingen. Om die reden noem ik nogmaals de scripture4all versie, www.scripture4all.org. Josh McDowell schreef in Evidence that Demands A Verdict over de schijnbare tegenstrijdigheden in de Bijbel. En ik noem Gilbert West en George Lyttleton met hun boek, A Defence of the Christian Revelation.

Andere scheppingsverhalen
Er zijn nogal wat varianten van Genesis in omloop. Er zijn best wel overeenkomsten tussen Genesis en die andere scheppingsverhalen. In dit geval zijn het juist de verschillen die van belang zijn. Sommigen menen dat Genesis van al die scheppingsmythen afgeleid was. Maar het is juist andersom, in Genesis 1 en 2 is geen spoor van meergodendom of mythe terug te vinden. De scheppingsverhalen die wij kennen zijn allemaal van na de Zondvloed en hebben hun wortels waarschijnlijk in Babylon. Plato’s Atlantis is een bekend scheppingsverhaal dat de Bijbel uitdaagt. Minder bekend is het dat Plato de peetvader van de valse leer van de drie-eenheid was. Deze valse leer drong het christendom binnen en bracht het idee van de Ene god aan het wankelen. Jezus en de Heilige Geest werden voortaan ook god. Geen wonder dat Paulus zich haastte met het voltooien van de Bijbel om te voorkomen dat allerlei onzin in de Bijbel terecht zou komen. Zo was Atlantis waarschijnlijk een corruptie van Openbaring 17-18 waarin Eindtijd Babylon over de wereld regeert, zie, Leon Elshout, Atlantis in de Bijbel, www.wattpad.com/user/roodgoud.
Maar hoe wist Plato al deze dingen? Ik zeg u, Plato had zijn Academie aan de afgod Academos gewijd. Juist deze afgod werd door de vele Atlantis onderzoekers over het hoofd gezien. Waarschijnlijk was Academos hetzelfde wezen als de Python Geest in Handelingen 16:16. Het zou zomaar kunnen dat deze Python Geest achter de leer van de drie-eenheid, achter Atlantis en achter al deze nep scheppingsverhalen, inclusief de Koran zat.

De Bergrede
Anderen beweren weer dat er niet één vaste waarheid is en dat iedereen maar zal geloven wat hij wil. Merkwaardig genoeg denkt men alleen zo als het om religie gaat. Een chirurg zegt ook niet dat het niet uitmaakt of iemand aan zijn hart of zijn grote teen geopereerd zal worden. Een dirigent zegt ook niet dat een orkest in plaats van de B ook wel een F mag spelen “als dat makkelijker is”. Een algemene waarheid is meestal wat we er zelf van maken. Op dit moment is de LBTHQ+ beweging in de weer om de seksuele voorlichting uit te breiden. Opeens is de seksuele voorlichting van vroeger niet meer voldoende en moeten we bijgeschoold worden. Over dertig jaar zal de trend weer anders zijn. Het enige wat blijkbaar niet in het geaccepteerde straatje past is dat man en vrouw voor elkaar geschapen zijn. Wat ook niet in het geaccepteerde straatje past is dat er een almachtige god is die ons geschapen heeft. Wat wel in ons geaccepteerde straatje past is dat we geloven dat we van de aap afstammen, om precies te zijn van de “regenboog aap.”

Sommigen menen dat de Bergrede een rede van tolerantie was waarbij Jezus iedereen respecteerde. Maar het tegendeel is waar. Voor de farizeeërs was Jezus helemaal niet tolerant. Ook riep Jezus niet op om tolerant jegens andere goden te zijn. Als er geen absolute waarheid was dan zou de zwaartekracht ook alle kanten opvliegen. De ene persoon zou op de aarde blijven staan maar de andere persoon zou naar de kerktoren vliegen. Laten we voor de speciale categorie van farizeeërs in de kerk waken die blind het kerksysteem gehoorzamen of zelfs menselijke tradities in de kerk brengen. Onlangs zag ik een kerk waarvan de deuren in regenboog gekleurd waren. Nog even en Jezus aan het kruis krijgt ook een regenboogkrans op zijn hoofd. Nu heb ik niet veel op met de kerken dus ook al schilderen ze alle kerken roze, dan nog zal het mij een worst wezen, een regenboogworst. Maar het gaat me om het principe. Je kunt trouwens tegenwoordig geen hoed of opblaaskonijn meer kopen of die regenboog is er weer. Volgens mij is dit ook een Eindtijd verschijnsel want de regenboog was oorspronkelijk een teken van het verbond tussen god en de mens. Over bewijs gesproken: in Genesis 9:13 lezen over de regenboog. Hoeveel meer bewijs van god willen we nog hebben als we na een zware regenbui naar de hemel kijken?

De commercie heeft de regenboog ook ontdekt en maakt er onder de mom van respect en tolerantie graag sier mee. Ook diverse facebook pagina’s hebben een foto met een regenboog er omheen. De regenboog begint steeds meer het symbool van het kruis te vervangen. De regenboog is steeds meer de Bergrede van onze tijd, verpakt in een kleurig omhulsel. Respect, begrip en jezelf zijn zijn de woorden die de Bergrede in onze moderne taal samenvatten. Niemand weet precies wat er met die woorden bedoeld wordt maar meeloopgedrag bepaalt hier de trend.

Vonnis
De opstanding van Jezus is volgens mij niet wetenschappelijk te bewijzen. Maar wie weet, misschien vindt een zonderling in Lapland of een visser in Helgoland nog eens een apparaat uit waarmee hij kan bewijzen dat Jezus echt uit de dood opstond. We zullen het dus moeten hebben van de vele getuigenverklaringen die in het Nieuwe Testament genoemd werden. In 1 Korinthe 15:6 lezen we dat meer dan vijfhonderd mensen hem na de opstanding zagen. Dan denk ik, hoe kon Paulus zo snel tellen? Hoe wist hij zo zeker dat het er geen 490 waren? En hoe wist hij zo zeker dat al die meer dan vijfhonderd mensen ook echt zagen dat het Jezus was? In elk geval klinkt het voor mij aannemelijk als ik zie hoeveel moeite er voor de rest van alle verslaglegging gedaan is. Je hoort mensen bij de kapper of de slager weleens murmelen dat God en Allah dezelfde zijn en dat Boeddha, Jezus en Mohammed allen goede leraren waren. Zo vindt iedereen wat van de Bijbel. Maar hoe zit het nu echt? Als je echt onderzoek doet en de Bijbel onder een vergrootglas legt dan ziet u dat de Bijbel veel dieper gaat en veel meer systematiek kent dan andere religieuze boeken. De Bijbel is geen bundel verhalen van mensen maar het Woord van god. Dit erkent u pas als u zich erin verdiept. Terwijl de Bijbel vol met historische gebeurtenissen staat zoals de Exodus, is de verklaring van de opstanding meer dan een bijzondere gebeurtenis. Deze verklaring toont de almacht van god om iemand uit de dood op te wekken en de dood te overwinnen. De dood heeft niet langer het laatste woord, zo leert de verklaring over de opstanding van Jezus ons. Omdat Jezus de Eerstgeborene van een nieuwe schepping was, zullen wij Hem volgen. Na ons zullen de heiligen van Israël uit de dood opstaan. Daarna gebeurt er duizend jaar niks waarna de ongelovigen uit de dood opstaan om geoordeeld te worden. In elk geval liggen we niet eindeloos in onze graven. Het vonnis is wat mij betreft dat de Bijbel het woord van God is.

U en ik
We worden in beslag genomen door het dagelijkse leven. Ooit zullen deze zaken verdwijnen. Wie kent nog de mooie muziek van The Styllistics, behalve de oude knarren? Sommige namen zoals de Beatles zullen wel lang blijven hangen. Maar onlangs zag ik een knul op Youtube die wel Mick Jagger kende maar niet wist dat hij de zanger van de Rolling Stones was. In mijn jeugd ging ik in de winter naar Tenerife. Eerst naar Punta del Hidalgo waar nog steeds mijn hart ligt, later naar Ten Bel waar mijn oom een appartement had. Diezelfde oom had een stuk bos in Hezingen achter Vasse. Mijn oom is al 22 jaar dood. Ten Bel is zwaar in verval. De sjieke receptie waar destijds rijke toeristen met hun dure koffers stonden is nu veranderd in een bouwval met graffiti op de muren. De toeristen zijn vervangen door Oostblokkers, Spanjaarden en vluchtelingen uit Noord Afrika. Het stuk bos van mijn oom dat ik noemde is er niet veel beter aan toe. Mijn oom had een barbecue gebouwd van bakstenen en cement. Het ding is helemaal vervallen en dient nog als een soort afvalbak waarin allerlei gruis en rotzooi ligt. Een grote boom is dwars over het pad gevallen terwijl het pad zelf dicht begint te groeien. Onze herdershond ligt er begraven en in 2008 was ik er met mijn moeder, toen alles er nog redelijk onderhouden uitzag. Geen wonder want mijn tante leefde nog en had een tuinman geregeld. Inmiddels is mijn tante dood en is het stuk bos aan Landschapsbeheer verkocht. Die doen er blijkbaar niet veel mee. Ik was er laatste en herkende het gebied bijna niet terug. Over tien jaar is het gebied een onherkenbare plek geworden, nog slechts herkenbaar aan de slagboom die er nog altijd is. Vergane glorie heet dat. De omgeving van de lap grond van mijn oom en tante wordt nog wel druk bezocht, drukker dan toen. Een nieuwe generatie van bos fanaten struint de paden en de hei af om de natuur te bewonderen. De generatie van toen is er niet meer en de slagboom voor het stuk bos is een laatste getuige van vervlogen tijden. De uitdrukking “vergane glorie” past hier. Oude generaties ruimen het veld en de nieuwe generaties staan al op de planken.

De opstanding van Jezus heeft dit patroon doorbroken en een nieuwe mens geschapen. We hebben de verzekering dat we elkaar allemaal ooit terugzien, juist op grond van het verlossende werk van christus. Maar ook gaan we in de verre toekomst bij het Grote Oordeel meemaken dat de oude koeien uit de sloot gehaald worden. Er gaat eindelijk recht komen. De Adolf Hitlers gaan boeten voor hun wandaden, maar dan wel zo, dat ze uiteindelijk bij God uitkomen. God gaat niet straffen om het straffen. De straf die god in de toekomst aan de ongelovigen geeft is eigenlijk een correctie. Ooit zie ik mijn ouders weer terug maar ook anderen die er niet meer zijn. Ooit zien die anderen elkaar weer. Na die ooit is er ooit weer een ooit als God Alles in Allen is, 1 Korinthe 15:28. De apostel Paulus had dit opgeschreven. Hij wist dat het ooit goedkomt met de mensheid en wellicht ook met het dierenrijk. Ik bereid me nu al voor op fase twee als mijn ouders en onze herdershond (en al die andere honden en katten) uit de dood worden opgewekt. Ik geloof dit echt, namelijk dat het zo gaat.

Als het merendeel van de mensheid over duizend jaar, aan het einde van de vierde aion uit de dood wordt opgewekt zal dat een spektakel zijn zoals we nooit eerder zagen. Alle generaties zullen tegelijk uit hun graven komen, wellicht ook de dieren, waaronder onze huisdieren. Michael Jackson zal samen met koning Sanherib van Assyrië opstaan en zijn oordeel afwachten. John Lennon, Anne Frank en Erik de Noorman zullen zij aan zij staan. David Bowie, Jeanne D’Arc en Nebuchanedzar zullen eerst samen een bak koffie drinken in afwachting van hun oordeel. Een evolutie kon zoiets nooit volbrengen. De Bijbel is het bewijs dat we een schepping zijn en geen toevallig resultaat van aminozuren die ooit samen klonterden en een complot smeedden om mens te worden. Vindt u ook niet? De evolutieleer heeft iets van een complottheorie. Als de Bijbel als bewijslast bij een rechtszaak zou dienen dan zou de opstanding van Jezus cum laude op zijn waarheid beoordeel worden. De vraag resteert nog steeds: wie zat er achter deze opstanding? Hier gaat de rest van mijn boek over. Als we snappen dat de schepping een werk in uitvoering is dan snappen we dat we iedereen een eindbestemming heeft. Voor het gros van de mensheid wordt deze eindbestemming pas na de opstanding helder.
10 De Kruisiging van Jezus Christus

De Bijbel is geen normaal boek in de zin van dat hij door mensen geïnspireerd was. In Mattheüs 16:21-23 lezen we dat Jezus tegen zijn leerlingen zei dat hij naar Jeruzalem moest waar hij zou lijden. Hij zou er gedood worden waarna hij moest sterven en waarna hij uit de dood werd opgewekt. Waarop Petrus hem vermaande en hem probeerde tegen te houden. Waarop Jezus op zijn beurt Petrus satan noemde. “Ga achter mij weg satan”, zei Jezus. Petrus dacht volgens menselijke maatstaven terwijl Jezus zijn Vader probeerde te volgen. Van deze passage kunnen we zoveel leren. Om te beginnen dat Jezus al wist dat Hij uit de dood zou worden opgewekt maar dus ook dat hij moest sterven. En we lezen over God en satan, twee machten die we in ons dagelijks leven niet gauw noemen als we in de rij voor de kassa staan. En we snappen dat Jezus menselijkerwijs had kunnen ontsnappen zoals Jona dit ooit probeerde. Jezus had ook de boot naar Tarsis (Engeland) kunnen nemen. Je vraagt je af hoe het met de koning Arthur legende gegaan was als Jona dan wel Jezus naar Tarsis afgereisd waren. Was de Bijbel een hoax geweest dan was de passage in Mattheüs 16:21-23 zeker anders geschreven. Dat Jezus tegen alle menselijke logica in toch naar Jeruzalem ging bewijst dat hij geen leugenaar was en dat hij volledig zijn Vader volgde. Dan mogen we de rest van de Bijbel ook serieus nemen, inclusief de meer dan 500 getuigen die Jezus na de opstanding zagen (1 Korinthe 15). En we mogen ervan doordrongen zijn dat er een almachtige God is. De volgende keer als u eenzaam met een zakje chips onder uw kapotte kunst kerstboom de kerst viert, weet u dat u niet alleen bent. Volgens mij kunnen we er niet onderuit om te erkennen dat God bestaat. Dit biedt een geheel nieuw perspectief op ons dagelijks leven want meneer God koekeloert mee. En ik zal u zeggen: God heeft u precies in de situatie gebracht waarin u nu zit: met een zakje chips op schoot naast een plastic kerstboom. Als we dieper in de Bijbel graven dan kunnen we er niet onderuit dat er een God is.

Laten we inzoomen op de kruisging

Er waren veel momenten waarop Jezus tot zijn Vader in de Hemel bad. In de Tuin van Gethsemané smeekte hij zijn Vader om de beker aan hem voorbij te laten gaan, Mattheüs 26:39. Hij voegde eraan toe dat niet zijn maar zijn Vaders wil geschiedde. De gangbare uitleg over deze beker is dat Jezus erg tegen de kruisdood opzag en zijn Vader smeekte om de marteling niet door te laten gaan. Dit mag waar zijn maar het kan ook zijn dat Jezus ziek was aangezien we lezen dat hij bloed zweette (Lucas 22:44). God wilde een gezond Lam dat geslacht zou worden en dus bad Jezus dat Hij op tijd beter was. Zoals we weten spaarde God zijn eigen zoon niet maar het goede nieuws was dat God hem na twee dagen wel weer uit de dood opwekte. Doch, we kunnen het ons voorstellen dat we zelf liever een andere gang van zaken hadden gezien. Op zijn minst hadden we Jezus een verdovingsspuit gegund, net als bij de tandarts. Maar de mensen wilden bloed zien en God wilde tonen hoever hij met de mensheid wilde gaan. En de hogepriester Kajafas die de pik op Jezus had, wilde Jezus zien krijsen, huilen en smeken, bij voorkeur terwijl zijn moeder stond toe te kijken.

Jezus kreeg eerst 39 stokslagen maar waarschijnlijk waren het er meer. Zijn rug werd open geslagen. Hierna moest Hij nog het kruis naar Golgotha dragen. Dit kon Hij natuurlijk niet meer zodat ene Simon de Cyrener het van hem overnam. Bijzonder om te lezen hoe Jezus een gewoon mens was dat uitgeput kon raken. Na de vele wonderen die Hij gedaan had, was Hij nu uitgeput van de stokslagen. Waar Golgotha precies was is niet zeker maar de locatie was ergens buiten de stadsmuren op de Olijfberg. De huidige Heilige Grafkerk is een attractie voor luie toeristen die geen zin hebben om die hele berg op te sjouwen om te kijken waar Jezus echt gekruisigd was. In die Grafkerk kunnen ze dan kaarsjes aansteken en een vrome smoel trekken, vooral geen korte broek dragen want God houdt niet van korte broeken.

Locatie van Golgotha
In de tijd van de latere tempels was er een altaar dat correspondeerde met het altaar waarop Kaïn zijn offer bracht voor de oostelijke ingang van het Land van Eden. Ezekiel zei dat dit altaar ten oosten stond van de tempel en BUITEN het heiligdom, Ezekiel 43:21. Dit was een heilig stuk huisraad dat bij de tempeldienst hoorde maar dus buiten het heiligdom stond. Op dit altaar werden veel later door Mozes enkele hoofdzonde offers tot as verbrand. Onder andere het offer van de rode vaars werd op dit oostelijke altaar gebracht buiten het heiligdom. In termen van Eden gesproken, bevond dit altaar zich ten oosten van Eden. En waar bevond het altaar zich in verhouding tot de tempel? In de tijd van Jezus bevond dit buitenste altaar zich bij de zuidelijke top van de Olijfberg, direct ten oosten van de tempel. Het was hetzelfde type altaar waar Kaïn in Genesis 4:7 zijn offer bracht. In de tijd van Mozes was het Kamp van Israël synoniem met het Land van Eden. Het altaar van Kaïn was analoog aan dat van Mozes dat hij buiten het kamp van Israël positioneerde. Ezechiël zei niet alleen dat dit altaar in het oosten stond buiten het heiligdom (Eze. 43:21) maar dat het altaar zelf ook een heiligdom was (Eze. 44:1). Dit altaar bevond zich 2000 cubits ten oosten van het centrale deel van de tempel. Dit alles is de sleutel tot de locatie waar Jezus gekruisigd was.

De overeenkomsten tussen het altaar van Kaïn in het land van Nod en het altaar van de rode vaars op de Olijfberg (Eze. 44:1) zijn een aanwijzing dat Jezus oostelijk van de tempel gekruisigd is. Dit zou overeenkomen met het speciale zondeoffer voor moord dat Kaïn op het altaar voor de ingang van het Land van Eden moest brengen. In Hebreeën 13:11:13 staat dat de kruisiging buiten de poort en buiten het kamp van Israël plaatsvond dat met het Jeruzalem van de eerste eeuw geassocieerd werd. Voor ons mag deze aanwijzing niet duidelijk genoeg zijn maar iedere scholier in die tijd wist wel degelijk wat er met die uitdrukking bedoeld werd. Namelijk dat Jezus op de Olijfberg gekruisigd was. Hebreeën biedt genoeg informatie om uit te maken dat Golgota zich op de zuidelijke top van de Olijfberg was.

In bijlage 164 van de Companion Bible van E.W. Bullinger staat dat er geen drie maar vijf kruizen op Golgotha stonden, twee voor de rovers en twee voor de moordenaars met in het midden Jezus. Het zijn deze details die de Bijbel compleet en ook geloofwaardig maken. Toen Jezus aan het kruis werd geslagen nadat hij al zoveel stokslagen gehad had, zei Hij tegen zijn moeder en Johannes dat zij nu moeder en zoon waren (Johannes 19:26-27). Dat Hij nog de energie had om zoiets te zeggen, spreekt boekdelen. In Mattheüs 26:53 zei hij dat hij bij zijn Vader twaalf legioenen van engelen kon bestellen die hem in een handomdraai konden bevrijden. Maar dit deed Hij niet. De geest van God gaf hem de kracht om door te zetten en zich dood te laten martelen. Wat we hier ook zien is dat er een onzichtbare bovennatuurlijke wereld is die met ons meekijkt. Als er geen God is dan kon Jezus ook geen engelen afroepen. Dan hing hij sowieso voor Piet Snot aan het kruis. Maar hij wist dat zijn Vader in de hemel hem uit de dood op zou wekken.

Aan het kruis werd Jezus verder dood gemarteld. Maar zijn uiteindelijke dood werd veroorzaakt door de lans van een Romein die in zijn zij stak. We hoeven er niet aan te twijfelen dat na de vele stokslagen, de tocht naar Golgotha en de marteldood aan het kruis, Jezus echt overleed. En anders was het in de twee dagen daarna wel toen hij in het graf lag met de grote kei ervoor. In Lucas 23:46 lezen we nogmaals dat Jezus zijn Vader noemt en zijn geest in Diens handen zet. In Psalm 31:5 was dit al voorzegd. In Marcus 15:39 lezen we dat de Romeinse centurion hoort hoe Jezus schreeuwend zijn laatste adem uitblies en vaststelt dat Jezus echt de zoon van God was. Laten we niet vergeten dat er elders in de wereld ook van alles gebeurde. Het leven ging door of misschien had de duisternis die over Jeruzalem kwam de rest van de wereld in de greep. Op Golgotha gebeurde van alles tegelijk: de graven gingen open en de heiligen van vroeger kwamen naar buiten. Er was ook een aardbeving dus of het betekent dat alleen de skeletten van de heiligen uit de graven geworpen werden of dat ze daadwerkelijk uit de dood opstonden, is niet duidelijk. Het Tempelgordijn scheurde. Iemand merkte op dat het verbond met Israël nu ten einde was. Dat Paulus nog een tijd naar de synagogen ging, was een afronding van de eerdere bediening voor Israël.

Twee dagen later, op de derde dag was Jezus opgestaan uit de dood. De dikke kei was op een mysterieuze manier weggerold en het graf was leeg. De wikkels van Jezus lagen als een eierschil van een Paasei netjes opgerold in het graf. Frank Morison schreef een fantastisch boek over de opstanding van Jezus met als titel, Who Moved the Stone? In dit boek rekent hij af met allerlei verzinsels over dat de discipelen de steen hadden weggeduwd. In 1 Korinthe 15 – de brief van Paulus aan de gemeente in Korinthe – lezen we een beschouwing van wat er nu precies gebeurd was. Jezus was gestorven voor onze zonden. Hij was begraven en op de derde dag opgewekt door God uit de dood. Vervolgens hadden de twaalf apostelen hem gezien en vervolgens waren er meer dan vijfhonderd getuigen die Hem ook gezien hadden. Er zijn genoeg psychologen, misdaadjournalisten en rechters geweest die zich in deze getuigenissen verdiept hebben. Unaniem kwamen ze tot de conclusie dat 1 Korinthe 15 de waarheid preekt. Als de opstanding een feit is dan mogen we geloven dat de rest van de Bijbel ook de waarheid bevat. Veel kletsmajoren beweerden door de eeuwen heen dat ze een waarheid brachten. Maar geen van hen stond op uit de dood. Als we deze getuigenissen serieus nemen en we puzzelen genoeg op de Bijbel om te snappen dat Jezus geen kletsmajoor was dan zullen we de rest van de Bijbel ook serieus nemen. Als Jezus telkens zijn Vader in de hemel noemt dan zullen we er van uit gaan dat er een God is, inderdaad door Jezus aangeduid als de Vader. Laten we blij zijn met deze titel. Had Jezus geen Vader maar Unit Manager of Directeur gezegd dan was mijn hoop op een betere toekomst een stuk minder zeker geweest.

Wie wekte Jezus op uit de dood?
De vraag is nu, hoe kon Jezus zomaar opstaan uit de dood. Zogenaamde sceptici hebben hun antwoord al klaar: Jezus was helemaal niet echt dood. Maar zelfs als Hij helemaal kreupel geslagen was en nog leefde dan is het nog een mirakel dat het graf leeg was en de grote kei weggerold was. De vraag blijft staan: wie had Jezus opgewekt uit de dood? Laten we vaststellen dat een dode niet op kan staan. Andersom, als Jezus God was zoals de Drie-eenheid stelt dan is het de vraag hoe God kon sterven. En ook al kon God sterven dan is het nog de vraag hoe Hij dan weer vanzelf op kon staan: zonder wekker! Een laatste strohalm is het om te beweren dat het nu eenmaal om een mysterie gaat. Een dode kan zichzelf niet opwekken maar Jezus blijkbaar wel. Of misschien was de Vader een andere uitingsvorm van hem die hem uit de dood opwekte. In dat laatste geval zit je toch weer in het vaarwater van de drie-eenheid. Ik zal u zeggen hoe het zit. Jezus is Jezus en de Vader is de Vader. Deze Vader in de hemel wekte Hem op de derde dag op uit de dood.

Mijn geloof kreeg een zeer krachtige nieuwe impuls toen ik echt door had dat er naast Jezus nog een hoofdrolspeler in de Bijbel is: God, de Vader.
In het Oude Testament kwamen we al bovennatuurlijke ingrepen tegen die de Israëlieten uit akelige situaties bevrijdden. Zo was er het voorbeeld van de plagen die Farao in Egypte teisterden terwijl de Israëlieten ongedeerd bleven. God gaf de Israëlieten vervolgens een vrijgeleide uit Egypte en een wolkkolom en ‘s nachts zorgde een vuurkolom ervoor dat de Israëlieten precies wisten waar ze naartoe moesten. Gary M. Matheny schreef in zijn boek “Exodus” dat de uittocht niet door de Rode Zee maar door de Nijldelta ging. Riet groeit immers niet in zout water. De Migdol en Baal Tsafon In Exodus 14:2 waren volgens hem de Grote Piramide en de Sfinx. Sfinx komt van Sfingo dat samenvoegen betekent, in dit geval van de beide einden van de hemelkoepel. In Genesis 11 werd het woord Migdol al voor de Ziggoerat (trappiramide) van Babel gebruikt. Deze Toren van Babel was een blauwdruk voor de piramiden van Gizeh. Een mysterieuze almacht die ooit al tegen Adam gesproken had, liet opnieuw van zich gelden door de Israëlieten van het juk van farao te bevrijden.

Dit is belangrijk: de mysterieuze almacht in de Bijbel bevrijdt ons uit slavernij.

In onze tijd werkt God weliswaar op een andere manier. Achter de coulissen werkt hij aan het Lichaam van Christus. Desalniettemin geloof ik dat God ook aan de leden van dit Lichaam wonderen doet. Zo werd iemand van Scientology verlost. En ik heb zelf ook een enkele bevrijding uit een akelige situatie meegemaakt. De beste bevrijding die ik heb gehad was de bevrijding van de evolutietheorie. Als we het over fake nieuws hebben dan noem ik graag de evolutieleer. Mijn hele leven ben ik wijs gemaakt dat ik van een aap afstam. Als ik in de spiegel kijk dan schijnt dit tot op zekere hoogte te kloppen. Ik twijfelde dus heel lang in mijn bestaan en ging af en toe naar Artis (reiskosten!) om te kijken op welke aap ik het meeste leek. Gelukkig brengt de Bijbel uitkomst en weet ik nu dat ik van Adam en Eva afstam, de laatste vast en zeker een knappe vrouw, ook dat is goed nieuws. De Bijbel leert nog iets: de eersten zullen ooit de laatsten zijn en andersom. Wellicht gaat deze uitspraak over de verhouding tussen het Lichaam van Christus en Israël. Maar ik geloof ook dat het wat over de verhoudingen tussen individuen zegt, rijk/arm, dom/slim, knap/lelijk, etc. Zouden we van een aap afstammen dan kon het nooit waargemaakt worden dat de laatsten de eersten zullen zijn. Trouwens, dat de laatsten ooit de eersten zullen zijn suggereert ook weer dat de Bijbel geen eeuwige hel kent. De Bijbel kent sowieso geen hel van de traditie.
11 Ooggetuigen van de opstanding van Jezus

De belangrijkste vaststelling over het Nieuwe Testament is wellicht dat het een getuigenverslag is en dus niet een abracadabra formule om mensen van alles wijs te maken. Bij een ongeval zoekt de politie eerst naar getuigen. In 1 Korinthe 15:6 lezen we over meer dan 500 getuigen die Jezus na de opstanding zagen. Waarschijnlijk waren dit dezelfde getuigen die ook in Mattheüs 28:16-17 genoemd werden ook al werden er hier maar 11 genoemd. De hele setting van 1 Korinthe 15 ademt een betrouwbare getuigenisverklaring. De vers was later opgeschreven omdat er staat dat sommigen van die getuigen al kasjeweil waren. Wat de opstanding alleen maar geloofwaardiger maakt omdat Paulus zo goed speurwerk gedaan had, eventueel geholpen door Lucas. In andere passages lezen we over meer getuigen die Jezus na de opstanding zagen zoals in Johannes 20:10-18; Mattheüs 28:8-10, 16-20; Lucas 24:13-32, 24:50-52, 33-49; Johannes 20:19-23, 21:1-14 en Handelingen 1:4-9, 2:32, 3:15, 13:31. Een belangrijke schakel in de verslaglegging was de scheepsarts Lucas die waarschijnlijk een Macedoniër en dus een Europeaan was. Paulus had hem in Handelingen 16:9 in een visioen gezien. Lucas was net als Paulus een intellectueel. Lucas schreef zijn eigen Lucas Evangelie en het boek Handelingen. Hij had allerlei ooggetuigen geraadpleegd en hiervan verslaglegging gedaan. Daarnaast was hij als directe collega van Paulus zelf getuige van wat er na de opstanding van Jezus gebeurde. Het moet voor Lucas een rare gewaarworden zijn geweest om in zo’n avontuur terecht te komen. Als hij Paulus niet ontmoet had dan was zijn gewone leven gewoon door gegaan. God zorgde ervoor dat beiden elkaar wel tegenkwamen en het boek Handelingen geschreven werd, plus het Lucas evangelie. Ik wil nogmaals benadrukken hoezeer Lucas precisiewerk verrichtte toen hij de verklaringen van ooggetuigen vastlegde. Mogelijk interviewde hij ook de moeder van Jezus want een interessant detail is dat we haar weer in Handelingen 1:14 tegenkomen. Het mythische decor van de sterrenhemel met de herders en de engel is hier ingewisseld door een huis met een bovenverdieping waar we Maria van Nazareth een laatste keer aantreffen. In 2016 verbleef ik in Jaffo in zo’n huis waar ze op de bovenverdieping een koffiebar hadden, opgepimpt met planten. Ik dacht toen aan de moeder van Jezus en het stoorde me dat ik één van de weinige aanwezigen was die zich met het evangelie bezig hield.

Verandering van houding
De volgelingen van Jezus waren aanvankelijk vol desillusie toen Jezus zo hardhandig dood gemarteld was. Maar na zijn opstanding kwam hun goede humeur terug. Opvallend was het dat ze een zeer specifieke boodschap hadden: Jezus was uit de dood opgestaan en hij was de christus. Wat ze pertinent niet zeiden was dat hij de Romeinen verslagen had of aan hun vervolging ontkomen was. Het ging hun helemaal niet om een politieke boodschap maar om het feit dat ze het onvoorstelbare gezien hadden: hun Jezus was uit de dood opgestaan. Dat moet voor zijn moeder ook wel even wennen zijn geweest. We lezen er niks over maar er was vast en zeker een weerzien tussen Jezus en zijn moeder. Let wel: generaties lang hadden de Joden geleerd dat er een koning voor hun volk zou komen. Deze generatie wist niet anders dan dat die koning de Romeinen eruit zou meppen. En wat kregen ze… iemand die zich vrijwillig door de Romeinen dood liet martelen maar die ook weer uit de dood opstond. En dit was ook precies wat ze nu verkondigden. De islam kent niet zulke getuigenverklaringen en de toewijding van de moslims aan de Koran is veel politieker. Een opstanding uit de dood preken kon alleen als de grote kei voor het graf van Jezus daadwerkelijk weggerold was. Een engel had dit gedaan. Engelen zijn blijkbaar erg sterk.

Een belangrijke getuige in deze was de discipel Thomas die in de volksmond de bijnaam van de Ongelovige Thomas kreeg. Hij geloofde het nog steeds niet dat Jezus uit de dood opgestaan was, zelfs niet toen Jezus dwars door de muur kwam en zomaar naast hem stond. Toen Thomas de verklaringen van de anderen hoorde, de wond van Jezus mocht zien en Jezus zelfs aanraakte was hij wel overtuigd van de opstanding. Hij werd nu een trouwe volgeling. Deze verandering van Thomas is een zeer belangrijke getuigenverklaring. Laten we ook de metamorfose van Saulus van Tarsus niet uit het oog verliezen. Hij was een felle vervolger van de eerste christenen. En dit was niet omdat hij dom was want hij was één voor de meest intelligente mensen die er ooit waren. Toen hij onderweg was van Jeruzalem naar Damascus zag hij de opgestane Jezus die tegen hem zei, “waarom vervolg je mij?” Vervolgens werd hij een toegewijde volgeling van Jezus die het evangelie buiten Israël om aan de natiën bracht. Paulus was zowel Jood als Romeins staatsburger. Opmerkelijk trouwens, die woorden van de opgestane christus die inmiddels aan gods rechterhand in de hemel zat. Hij antwoordde nog steeds volgens het boekje. Misschien zouden we verwachten dat hij allerlei buitenaardse wartaal uitsloeg. Dus niet.

Nog even
Jezus kwam een gevallen schepping binnen wandelen. We zien elke dag op het nieuws wat daarmee bedoeld wordt. Er gebeuren gelukkig nog veel mooie dingen maar moord en doodslag of armoede zijn er ook nog steeds. Jezus deed iets wat nooit iemand gedaan had, liet zich doodmartelen aan het kruis en nagelde de zonden van de mensheid hiermee ook aan het kruis. Twee dagen later stond hij uit de dood op en was hij het begin van een nieuwe schepping nadat Adam de eerste verprutst had. Frank Morison schreef een goed boek over deze gebeurtenis met als titel, Who Moved The Stone? De vraag die in mijn eigen boek – dit boek – centraal staat is: wie wekte Jezus nu precies op uit de dood?

12 Een blik op de onbekende hemel van god,
(Handelingen 7:55-56, Openbaring 4:1)

Het boek Handelingen begint met de periode direct na de opstanding van Jezus. Drie tot Drieënhalf jaar later komen we ene Stefanus tegen, een diaken die de hulp aan weduwen regelde. Met zijn gruwelijke marteldood door steniging sloot de vierduizend jaar sinds de schepping van Jezus af. In Handelingen 1:14 komen we een laatste keer de moeder van Jezus tegen als ze ergens de trap opgaat. Blijkbaar was ze nog fit genoeg om een trap te beklimmen. Als we bij de afsluiting van de vierduizend jaar komen dan ontmoeten we twee onbekenden: Stefanus en Saulus die de latere Paulus was. In Handelingen 6, pakweg drie jaar na de opstanding van Jezus dook Stefanus op. Wat was de rol van deze Stefanus? Nou, er was onenigheid tussen de Aramees en Grieks sprekende Joden over hulp aan weduwen. Sommigen werden voorgetrokken. Het lijkt onze tijd wel. Dat zulke herkenbare details in het boek van God terechtkwamen maakt de Bijbel zo bijzonder. Er werden zeven wijze mannen aangesteld om de hulp te verdelen zodat iedereen de juiste hulp kreeg. Stefanus was één van deze mannen. Hij was dus een coördinator. Daarbij deed hij een heleboel tekenen en wonderen onder het volk, wat er ook mee bedoeld werd. Tegelijk had hij nogal wat kritiek op de Joodse leiders die Jezus hadden laten kruisigen. En hij werd ervan beschuldigd dat hij zich tegen de tempel en de wet keerde.

De Joodse leiders die hun machtspositie belangrijker vonden dan de opstanding van Jezus sleepten Stefanus voor het Sanhedrin. Hier hield hij een hele redevoering die de Joodse leiders nog meer de stuipen bezorgde. Nogmaals werd Stefanus ervan beschuldigd dat hij God en Mozes lasterde en ook de tempel en de wet. In Handelingen 7 vervolgde hij de redevoering. In de verzen 55 en 56 kwam er een reactie op zijn toespraak. Hij zag de hemel van God opengaan en de opgestane Jezus aan de rechterhand van God zitten. Het maakte blijkbaar niet uit dat hij in het Sanhedrin was. Als wij de sterrenhemel willen zien dan moeten we buiten staan of tenminste door een raam naar buiten turen. Maar hier was blijkbaar iets anders aan de hand. Een domein dat ons vreemd is en waarover we de astronomen nooit horen werd zomaar geopend en dan alleen voor de ogen van Stefanus. De rest kon deze gebeurtenis blijkbaar niet zien. Of misschien was het een visioen net als wat er ooit op de berg Hermon had plaatsgevonden. Stefanus voelde zich misschien net als Adam die opeens de stem van God hoorde die hem allerlei dingen dicteerde die hij op moest schrijven. Wanneer had deze mysterieuze derde hemel van God zich voor het laatst ontsloten voor een sterveling? In één klap werden drie zaken aan Stefanus geopenbaard: er was buiten het zichtbare heelal nog een hemel. In deze hemel waren tenminste twee hoofdrolspelers van de Bijbel: de opgestane Jezus die dus nog steeds “ergens was” en God, de Vader. In Openbaring 4:1 gaat de deur van deze derde hemel opnieuw open. We krijgen zicht op een totaal onbekende wereld waarin fantasiewezens als cherubs huizen,
https://www.youtube.com/watch?v=etKeWtZqFJY

In deze derde hemel zetelen ontelbare inwoners zoals Openbaring 5:11, 7:9, 12:12, 13:6 en 19:1 ons leert. Het klinkt absurd in de oren dat het zichtbare heelal als een gordijnen open schoof en er een onbekende hemel zichtbaar werd, en helemaal dat deze hemel overdag in het Sanhedrin zichtbaar werd. Toch is dat wat er gebeurde. Blijkbaar is er een joekel van een hemel buiten het bekende heelal waar ook nog van alles gaande is en waar bovendien God zetelt. Toen Jezus geboren werd verscheen vanuit het niets een hemelmacht bij de herders. Deze mysterieuze hemelmacht loofde God, zoals we in Lucas 2:13-14 lezen.

Jezus ging na zijn hemelvaart naar deze hemel. Welke astronaut doet hem dit na? We weten een paar dingen van deze hemel. De tabernakel welke door Mozes gebouwd was, was een miniatuur van de hemelse tempel van God. In Daniël 10:13 werd de hemelse prins van Perzië genoemd en in Daniël 10:20 de hemelse prins van Griekenland die later Alexander zou aanvoeren in de strijd tegen Perzië. In Openbaring 21 lezen we over de hemelse stad van God die op de aarde neerdaalt. Deze stad is gigantisch groot en niet te verwarren met het herbouwde Jeruzalem van de komende duizend jaar dat in Galaten 4:26 genoemd wordt. De stad in Galaten 4:26 is een herbouwd Jeruzalem van na de apocalyps en is hemels gericht. De gigantische stad in Openbaring 21 is van na deze duizend jaar en daalt juist uit de hemel neer op aarde. Het is niet zeker of deze stad nu al bestaat. Waarmee gezegd is dat aardse steden miniaturen van de steden in deze derde hemel zijn. Mogelijk ook met restaurants, bars, etc. Paulus verklaarde zelfs dat hij een hemelse dubbelganger had, Handelingen 12:15. Ook de profeet Samuël beweerde dit in 1 Samuël 28:11-15.
Voor mij persoonlijk zijn dit ongelofelijke details. We krijgen een blik op een onbekende sprookjeswereld die volstrekt en totaal anders is dan de wereld die wij kennen. Zelfs het zichtbare heelal is koffieprut vergeleken bij deze derde hemel. En we kunnen er niet omheen dat Jezus nog steeds ergens is en dat God bestaat. Vlak na dit visioen of deze openbaring sleurden de Joden van het Sanhedrin, Stefanus naar buiten waar ze hem stenigden. Dat zal wel een ommezwaai geweest zijn. Daarnet zaten ze nog boven de boeken en nu liepen ze met keien in de hand. Opvallend is het ook dat Jezus geen moeite deed om Stefanus te beschermen en de steniging te voorkomen. Deze gebeurtenis was 3999 jaar na de schepping van Adam. Na de steniging was er een Jubeljaar om de 4000 jaar compleet te maken, waarna de bediening van Paulus begon. Hij heette aanvankelijk Saulus en was de aanvoerder van de steniging van Stefanus.

Er valt veel meer over bewijzen voor God te zeggen. Saulus werd onderweg naar Damascus door de opgestane Jezus geroepen. Jezus zou daarna nog een paar keer aan hem verschijnen. Zoals in Handelingen 23:11 toen Paulus in de bajes zat en Jezus aan hem verscheen om hem duidelijk te maken dat hij naar Rome zou gaan. Dat Jezus de Europese stad Rome noemde is zo’n boeiend detail in die dikke Bijbel. In Romeinen 15:24 werd Spanje genoemd. Weliswaar schreef Paulus de brief maar hij werd door de geest van God bediend. Het is bekend Europees grondgebied dat op de valreep in het Nieuwe Testament genoemd werd.

Ik heb niet met één of andere meetapparaat bewezen dat God bestaat maar wie weet vindt iemand nog zoiets uit. Wel heb ik genoeg getuigenbewijs genoemd om vast te stellen dat er geen millimeter ontkenning mogelijk is voor het bestaan van God. De lezer is niet verplicht om mij te geloven. Maar het kan geen kwaad om deze zaken toch eens te overwegen.
13 God bestaat, wen er maar aan

Door de hele Bijbel heen lezen we over bovennatuurlijke ingrepen in de schepping en later in het bijzonder in de geschiedenis van Israël. Het begint al met Adam als God in Genesis 1 en 2 de geschiedenis van de schepping opdreunt en Adam alles opschrijft. Wie sprak nu eigenlijk tot Adam? In elk geval, “iemand”. In Genesis 3:9 nadat Adam en Eva gezondigd hadden, klinkt die stem weer, “Adam waar ben je?” Dit was duidelijk een stem van “iemand” die Adam op het matje riep. Trouwens, ik wil wedden dat die stem wel degelijk wist waar Adam was en ook wat er gebeurd was. De stem kon zijn lachen niet houden. Maar om op het communicatieniveau van Adam af te dalen, speelde de stem de onnozelheid zelf.

Ver na de Zondvloed zien we de zoveelste bovennatuurlijke ingreep als de koning van Egypte, met de exotische titel Farao onverklaarbare plagen voor de kiezen krijgt. Het merkwaardige is dat de Israëlieten die op dat moment slaven in Egypte waren, gevrijwaard bleven van deze plagen. Deze Israëlitische slaven waren degenen die de piramiden bouwden. In Exodus 14:2 lezen we het woord migdol dat zoiets als toren betekende. Hetzelfde woord staat in Genesis 11 waar Migdol de Trappiramide van Babel betekende. Ik noem het boek van Gary M. Matheny, Exodus, over deze materie. Eeń van die plagen was dat de Egyptenaren vreselijke aambeien aan hun kont kregen. Ze hadden nog geen Lidocaïne zalf zodat ze weinig anders konden doen dan met de benen wijd en voorovergebogen door de stad strompelen om de pijn in hun kont niet te voelen. Een andere plaag was heftige hagel die gepaard ging met heftige regen. Waarschijnlijk dankt de Sfinx de verticale erosie aan deze plaag. Inderdaad suggereer ik dat de sfinx en piramiden veel jonger zijn dan gedacht, pakweg 1470 jaar voor Jezus geboren werd. De Bijbel is nauwkeurig met de data van gebeurtenissen. Warhoofden bedachten dat de sfinx tienduizenden jaren oud is en ver voor de Zondvloed gebouwd was, als ze al in de Zondvloed geloofden. Deze mensen hadden nooit van de aionische tijden gehoord. De echte Uittocht ging trouwens via de Nijldelta en niet door de Golf van Aqaba. Riet groeit niet in zout water. De Zondvloed was ook een bovennatuurlijke ingreep. In Genesis 6 komen we andere buitenaardse wezens tegen die subversief Zonen van God genoemd werden. Ze neukten met de vrouwen en brachten reuzen – nefilim – voort. Zij waren de reden voor de Zondvloed. God maakte korte metten met deze nefilim door een grote watervloed op de wereld af te sturen. Na de Vloed doken ze echter toch weer op en werden ze Anakim en Refaïm genoemd. Waarschijnlijk was het dna van Canaan met nefilim bloed besmet. Hij was immers niet voor niets vervloekt (Genesis 9:25). Stemmen uit de hemel, reuzen, Goden Zonen, het zijn zaken die onze pet te boven gaan.

Vlak voor de geboorte van Jezus kreeg Miriam van Nazareth, ook wel Maria genoemd, de engel Gabriël op haar dak. Die vertelde haar dat ze de messias op de wereld zou zetten. Waarna we in Lucas 1 het vreugdelied van Miriam van Nazareth lezen. Sommigen vergeleken haar lied al met We Shall Overcome van Martin Luther King. Deze zelfde engel Gabriël was al eerder naar haar nicht Elisabeth geweest met de mededeling dat zij op haar beurt de boodschapper Johannes zou baren. Deze engel Gabriël was al eens aan de profeet Daniël verschenen (Daniël 8). Engelen gaan dus lang mee. De kans is groot dat Gabriël in onze tijd nog steeds bestaat. De man van Elisabeth, Zacharias werd een tijdje doofstom terwijl Maria een Lied van Dankbaarheid zong. De boodschap van deze mysterieuze engel, Gabriël, had verschillende uitwerkingen op de beide partijen, maar precies hoe God het wilde. De zwangere Miriam of Maria zo u wilt trok naar Elisabeth om haar het goede nieuws te vertellen. Veel zelfbenoemde sceptici meenden dat Miriam jong en Jozef een stuk ouder was. Maar Miriam reisde zelfstandig naar Elisabeth (Lucas 1:39), dus ze was in elk geval oud genoeg om alleen te reizen. Het is maar de vraag of God een piepjong meisje uitkoos om de verantwoordelijkheid voor de messias te dragen. Zogenaamde sceptici mogen een voorbeeld aan het Lied van Miriam in Lucas 1 nemen. Blijkbaar had God meer vertrouwen in haar dan in mij. Anders was ik wel de vader of zelfs de moeder van de messias geworden. Laten we ook een voorbeeld nemen aan de koningin van Sheba (Beersheva) die de wijsheid van koning Salomo wilde testen (1 Koningen 10). Zij raakte overtuigd van zijn wijsheid, daar waar onze moderne intellectuelen een loopje met God nemen.

Na dat bezoekje van de engel Gabriël tijdens de afwas zien we dat hij niets teveel gezegd had. Miriam baart de messias en ze krijgt allerlei wonderlijke types op bezoek die mij meestal overslaan, zoals de wijzen uit het oosten. Vaak is gedacht dat het om drie wijzen ging omdat er drie cadeaus genoemd werden. Maar dit hoeft helemaal niet. Misschien waren het er maar twee of net zo goed twaalf. Het zullen er geen honderd geweest zijn. Ze brachten Miriam geen nieuwe vaatwasser maar goud, wierook en mirre. Kunt u het zich voorstellen?Koning Herodes was in paniek toen hij het nieuws over de geboren messias vernam en de wijzen kwamen ook nog even bij hem op de koffie. Scot McKnight schreef een boek over Miriam met als titel, The Real Mary. Martin Zender schreef The Goddess of Nazareth over haar (isbn 978 1956 293 043). Beiden hadden een coverfoto van een knappe jonge vrouw of een meisje zo u wilt. Ik vraag me af of Maria zo knap was aangezien Jezus niet om aan te zien was. Dit lezen we in Jesaja 53.

Vervolgens zien we haar zoon in actie. Deze Jezus deed de meest absurde wonderen. Hij liep over water, voedde een menigte met een paar broden of liet Petrus zoveel vissen in het net vangen zonder dat het net scheurde (Johannes 21:11). Hij genas zieken, blinden en wekte zelfs mensen uit de dood op met als de bekendste voorbeelden de dochter van Jaïrus (Mattheüs 9:18) en Lazarus die al vier dagen dood was en begon te ontbinden (Johannes 11:39). In Johannes 11 lezen we de meest herkenbare menselijke reacties zoals van Martha, de zus van Lazarus die Jezus verweet dat Hij niet eerder gekomen was. Tegenover deze menselijke reacties begon Jezus ingewikkelde taal uit te slaan over dat Hij de Opstanding ten leven was. Waarop Martha antwoordde dat ze geloofde dat Hij de Zoon van God was (Johannes 11:27). De merkwaardige mix van herkenbare dagelijkse details, aangevuld met geklets over de Zoon van God en de meest bizarre wonderen maken het evangelie zo absurd. Juist de reacties van de niet-Joden spraken boekdelen. Pontius Pilatus durfde Hem niet te veroordelen, zijn vrouw Claudia had over Jezus gedroomd en een Romeinse soldaat die bij de kruisiging was, de aardbeving, het scheuren van het Tempelgordijn en plotselinge duisternis waarnam, geloofde waarachtig dat Jezus de zoon van god was (Mattheüs 27:54).

Onnozel als we zijn denken velen van ons aan Jezus als de kerel die over water liep. Ze snappen niks van de diepten van het kruis van Golgotha. Wat ze ook niet snappen is hoe Jezus deze wonderen deed. Jezus liet er geen gras over groeien. Hij deed alles in naam van zijn Vader in de hemel. Kletste Hij uit zijn nek? Dan doen we de vele getuigen tekort die hem aan het werk zagen, inclusief de meer dan vijfhonderd getuigen die Hem na de opstanding zagen. Hierover later meer. Er zijn genoeg onderzoeksjournalisten en psychologen geweest die Jezus onder de loep namen. Ik noem Lee Strobel met zijn boek Bewijs Genoeg of Vittorio Messori, met zijn boek Wat te Denken van Jezus? Of Josh McDowell met zijn boek Evidence that Demands a Verdict. Al deze mensen kwamen unaniem tot de conclusie dat Jezus wel degelijk helder van geest was. Was hij de zoveelste dorpsgek geweest dan had Hij zichzelf als God verheerlijkt, wat overigens veel christenen doen die de Drie-eenheid aanhangen. Maar Jezus benadrukte dat Hij slechts de Zoon van God was.

We mogen zijn beweringen over zijn Vader in de hemel erg serieus nemen. Al op zijn twaalfde maakte hij zijn ouders duidelijk hoe de kaarten geschud waren. In Lucas 2:49 noemde hij zijn ware Vader die hij moest gehoorzamen. We lezen ook dat zijn moeder al deze dingen in haar hart bewaarde. Dit is precies wat we van een moeder van de messias mogen verwachten. In Johannes 5:17-23 noemde hij om de haverklap zijn Vader in de hemel. In vers 19 zegt hij duidelijk dat hij niks uit zichzelf kon doen tenzij hij het zijn Vader zag doen. In vers 30 zegt Hij het weer en in de daarop volgende verzen gaat het telkens over Zijn Vader. Ook in de volgende verzen noemt hij nogmaals zijn Vader of degene die hem zendt. We kunnen deze uitspraken met een korrel zout nemen ware het niet dat Jezus geen type was dat uit zijn nek kletste. Dit kon hij zich niet veroorloven. In Johannes 6:38 noemde Hij ook weer degene die hem gezonden had. In andere passages zoals Kolossenzen 1:15, Hebreeën 1:3, Johannes 1:1, Filippenzen 2:6 en Johannes 14:9 staat ook dat wie Jezus gezien heeft, de Vader gezien heeft. In vers 10 staat dat Jezus zijn werken uit zijn Vader in de hemel deed. In heel Johannes 14 wordt de Vader doorlopend genoemd. In Johannes 13:3 staat dat de Vader hem alle dingen in handen geeft. In Johannes 5:30 staat dat Jezus de wil van zijn Vader zocht. Uit deze passages blijkt duidelijk dat er naast Jezus nog een hoofdrolspeler in de Bijbel is: God, de Vader. In 1 Timotheüs 2:5 staat dat Jezus de middelaar tussen God en de mens was. Hij was dus niet God zelf. In Johannes 17:25 noemt Jezus de rechtvaardige Vader die nog steeds een onbekende voor de mensheid is. In Romeinen 10:9 staat dat een gelovige iemand is die gelooft dat God Jezus uit de dood opwekte. Hier heb ik zelf mee geworsteld en daarom schrijf ik dit boek. Ik snap wel dat een dode zichzelf niet uit de dood kan opwekken. Ook snap ik wel dat de Drie-eenheid een heidense leer is, flauwekul en gevaarlijk gif. Had Jezus ze niet op een rijtje opdat Hij steeds over Zijn Vader kletste? Er zijn genoeg psychologen geweest die bevestigden dat Jezus helder van geest was. Maar bovendien, als Hij in de war was of teveel knoflooksaus gegeten had dan had Hij zichzelf wel God genoemd in plaats van Zoon van God. Jezus was een meester in nauwkeurige uitspraken. Hij werd niet één keer op een leugen betrapt. We moeten tegenwoordig overal respect en begrip voor hebben. Laten we ook eens respect en begrip voor de zeer nauwkeurige Jezus hebben. En snappen dat er naast Hem een andere macht was: God. Deze almachtige God was degene die Jezus uit de dood opwekte (Handelingen 2:36). Dan is er nog het beroemde voorbeeld van de rijke man en Lazarus, in onze tijd Dagobert en Donald Duck. Bieden sterven en waarbij Lazarus in de armen van Abraham terechtkomt en de rijke in een soort hel. Dat Abraham in het hiernamaals verblijft, geeft op zich al aan dat het hier om beeldspraak gaat want Abraham is net als moeder Maria, dood. De rijke man die in de vlammen van de hel zit smeekt Abraham met de onduidelijke boodschap om Lazarus te zenden opdat deze hem enige verkoeling kan brengen (Lucas 16:24). Ook dit is een vreemde redenering. Waarom zou Abraham Lazarus zenden en de rijke niet zelf verkoeling brengen? En we snappen ook dat iemand in een vlammenzee niet in staat is om een normaal gesprek te voeren. En hoe kon het zo toevallig dat de rijke man in de vlammenzee Abraham ziet en niet John Lennon of Julius Caesar? Hoe kon het dat hij sowieso iemand zag? Al deze overwegingen maken duidelijk dat het hier om beeldspraak ging. De verwijzingen van Jezus naar zijn Vader die hij keer op keer deed waren duidelijk geen beeldspraak. Volgens mij is de conclusie duidelijk:

volgens Jezus is er daarboven een almacht die we in het Oude Testament ook al in actie zagen en die door Jezus met Vader werd aangeduid. En dus kunnen ook wij niet om deze almacht heen die onze hele belevingswereld op zijn kop zet. Als er een god is dan betekent dit nogal wat. Jezus deed keer op keer moeite om ons duidelijk te maken dat er een God is.

Stem uit de hemel
Het bijzondere is dat deze Vader af en toe van zich liet horen. Bij tijd en wijlen kwam er in het Nieuwe Testament nota bene een stem uit de hemel (o.a. Mattheüs 3:17; Lucas 9:35, Johannes 12:28). Wat kunnen we van zo’n buitenaardse stem verwachten? Dat hij ons uitlegt dat we meer respect voor elkaar moeten hebben of dat we het milieu moeten schoonhouden? Of dat we een filter op de knalpijp van de auto moeten monteren om de uitlaatgassen te filteren? Dat we de thermostaat een graad lager zullen zetten en dat we minder vlees zullen consumeren? Of dat de Intergalactische Federatie zich zorgen maakt over onze planeet en ons nauwgezet in de gaten houdt? Of dat we een wetenschappelijk experiment van de Anunnaki zijn?
Niets van dit alles. De stem uit de hemel kwam van God en was telkens een reactie op wat Jezus deed. Deze stem intrigeert mij. Ik kan mijn schouders ophalen en er grappig over doen maar dit lijkt mij niet gepast. Beter is het om op deze stem in te zoomen.

De doop van Jezus in de Jordaan, Mattheüs 3:17
Als Jezus in de rivier de Jordaan gedoopt wordt, horen we een stem uit de hemel komen:

“dit is mijn geliefde zoon” – Mattheüs 3:17; Lucas 3:22; jawel… voorzegd in Jesaja 42:1.

Van een buitenaards wezen zouden we andere taal verwachten. Maar deze stem laat er geen gras over groeien. Een onzichtbaar iemand daarboven heeft de doop van Jezus in de Jordaan gadegeslagen en noemt hem zelfs “mijn geliefde Zoon”. Zomaar een rivier, de Jordaan met een wal met waarschijnlijk riet, krekels en kikkers was het tafereel van een hemelse openbaring. Dit fascineert mij echt wel. De zin is geen abnormaal taalgebruik en ook niet alledaags. Vooral dat woord “geliefde” springt eruit. We zeggen weleens tegen vreemden, “dit is mijn zoon of dit is mijn dochter.” Maar ik heb nooit gehoord dat het woord geliefde eraan te pas kwam. Het is het taalgebruik van God. Ik had misschien gezegd, “mooi dat iedereen nu kan zien dat Jezus mijn Zoon is die nu gedoopt is.” Ik had er een hele toelichting aan vastgeknoopt. God niet, Hij gebruikte vijf woorden om duidelijk te maken wat Hij wilde zeggen. De vijf woorden van God staan 2000 jaar later nog steeds in onze Bijbels. De woorden zijn van God, dat maakt ze zo bijzonder. Had een marktkoopman in Venetië ze uitgesproken dan waren ze in vergetelheid geraakt.
Op dat moment kroop er misschien een sprinkhaan door het gras van de slootkant. Of er was ergens een kikker die kwaakte. Of er was een reiger die op die kikker zat te azen. Of er liep net een koe langs die op zoek was naar een nieuwe graspol. We kennen de verdere omstandigheden niet.
Nog wat: als God zag hoe Jezus gedoopt werd dat ziet Hij u en mij ook. In Psalm 139:2 lezen we dit, dat God het ziet als we zitten en opstaan.

Laat dit gewoon eens op u inwerken…

Dezelfde stem die destijds de vijf woorden sprak na de doop van Jezus is van een Almacht die u en mij ziet als we op Facebook zitten, de TV aanzetten of de planten water geven. Het is allemaal moeilijk voor te stellen maar daarom niet minder waar. Ik noem nogmaals de graancirkels die ook gewoon in weilanden verschijnen. De weilanden zijn het alledaagse en de graancirkels zijn het bovennatuurlijke, ook al geloof ik dat ze van satan komen. Het punt dat ik wil maken is dat onze bekende wereld van weilanden, kanalen, landweggetjes en bruggen zomaar onderwerp van een bovennatuurlijke ingreep kan zijn. Sterker nog: ook zelf kunnen we het mikpunt van een goddelijke ingreep zijn als we tot geloof komen. Als we in de schijnbare veilige cocon van onze dagelijkse werkelijkheid leven lijkt een God ver weg. Zo ver dat we Hem liever buiten de deur houden. Liever kijken we naar de WK in Qatar dan dat we ons druk maken over een almachtige God. Een WK verandert ons perspectief op het wereldgebeuren niet, zelfs niet als we de verhalen over de uitbuiting van de arbeiders lezen. Besef van een almachtige God die naast Jezus in de Bijbel opereert en die ook het kwaad aanstuurt doet dit wel. Plotseling hebben we zelf niet meer de regie over dingen maar worden we geleefd. Niemand vindt het leuk om dit toe te geven, ik ook niet. Maar daarom is het niet minder waar.
Nogwat: vanaf deze doop ging de laatste Jaarweek, een periode van zeven jaar in tot aan de steniging van Stefanus, gevolgd door een Jubeljaar. Deze etappe was begonnen met het decreet van Cyrus van Perzië in Daniël 9:24 om de Joden vrijgeleide naar hun land te geven en de Tempel te herbouwen. Deze etappe bestond uit zeventig jaarweken van in totaal 490 jaar, aangevuld met tien Jubeljaren. Tot aan de doop van Jezus waren er 69 Jaarweken verstreken. Nu volgde de laatste Jaarweek van zeven jaar.

Voor de duidelijkheid: het decreet van Cyrus voor de Joden om de Tempel te herbouwen kwam dus van Cyrus. De etappe van de zeventig jaarweken trad tegelijk met het decreet in werking. De aankondiging van deze zeventig jaarweken kwam echter van de engel Gabriël die ze aan de profeet Daniël meedeelde. Dit is wel fascinerend dat er twee mededelingen tegelijk gedaan werden, een decreet door Cyrus en een principe van zeventig jaarweken door Gabriël. Dit getal zeventig was ook bijzonder omdat de Joden zeventig jaar in ballingschap in Babylon waren geweest.

En oh ja, de Bijbelse tijdslijn loopt vanaf de schepping van Adam tot aan deze doop van Jezus met dan nog zeven jaar te gaan tot aan de steniging van Stefanus, gevolgd door een Jubeljaar. Waarna de bediening van Paulus begon, zie www.goedbericht.nl/category/chronologie. Ons fictieve jaar “nul” zorgde ervoor dat onze kalender dertig jaar vooruitloopt op de Bijbelse tijdslijn. Een monnik die Dyonisius Exiguus heette had dit op zijn geweten. Wat de waterdoop betreft, deze was een schaduw van het naderende koninkrijk dat dus uitgesteld is. Vanaf Paulus werd de betekenis van de waterdoop steeds minder relevant. Gelovigen in het Lichaam van Christus zijn in de geest gedoopt. Ze hoeven zich niet in water te laten dopen. Het boek van Harry Bultema, De Ene Doop is een aanrader in deze context.

Johannes 12:28
In Johannes 12:28 zitten we vlak voor de kruisiging van Jezus terwijl zijn hele bediening een aanloop naar de kruisiging was. Opnieuw lezen we over een verpletterende actie en reactie tussen Jezus en zijn hemelse Vader,

Vader verheerlijk Uw naam!'” Dan kwam een stem vanuit de hemel: “Ik verheerlijk en Ik zal weer verheerlijken.

Dit is geen alledaags taalgebruik. Als ik naar de Lidl ga dan zeg ik niet tegen iemand, “ik koop en ik zal weer kopen.” Zelfs mensen uit een deftige buurt (waar de kinderen op pianoles zitten) zeggen zoiets niet. Het is goddelijk taalgebruik. Het woord verheerlijken is ook een raar woord. Wij kennen het woord heerlijk wel al is het een beetje een truttig woord. Het is heerlijk weer of het eten is heerlijk, op die fiets gebruiken we het woord. Het Bijbelse woord verheerlijkt betekent nog wel iets anders. Het gaat dan om God te danken voor zowel het goede als het kwade dat op onze weg komt. We danken God dat zijn weg de beste weg voor ons is terwijl we denken dat we het zelf zo goed weten. We zouden het zelf zo anders willen dan wat God met ons voor heeft. Dit geldt ook voor mij. Ik heb heel lang – te lang – voor mezelf geleefd en niet voor God. We willen allen een voorspoedig leven met voldoende geld op de bankrekening en tien procent rente, een goede gezondheid en een leuke partner, oké, en een grappige hond. De maatschappij is ook op deze vorm van succes gericht. Maar God denkt er vaak heel anders over en stuurt de meest vreemde situaties op ons pad. Het gaat erom dat we inzien dat we door een onzichtbare God geleefd worden en dat we Hem danken voor allerlei vreemde situaties die we zelf niet voorzien hadden. Ook voor mij als een aarts individualist was dit lastig te accepteren. Ze zeggen weleens dat sciencefiction schrijvers het internet en de sociale media over het hoofd zagen. In de series van Star Trek zien we niks van Twitter of Facebook of iets dat erop lijkt. De werkelijkheid is altijd anders dan we denken. Zo is het met God ook. We bedenken van alles maar uiteindelijk stuurt God mensen en situaties op ons dak waar we helemaal niet over nagedacht hadden. Als we dus naar de stem van God in Johannes 12:28 luisteren dan gaat het om zaken die onze pet te boven gaan. Misschien schrikt dit ons af en blijven we liever in onze alledaagse cocon zitten.

Visioen op de berg
Het hoogtepunt en tevens de startschop voor de bediening van Jezus was toen hij in Lucas 9:35 met Petrus, Johannes en Jacobus de berg op ging. Waarschijnlijk was dit de Hermon berg vanaf waar je Damascus kunt zien. Was dit alvast een stille hint naar de latere bediening van Paulus die onderweg naar Damascus bekeerd werd? De Tempel in Jeruzalem was al een hele tijd een Marktplaats geworden waar van alles verhandeld werd. De Bijbel noemde de Tempel een werkplaats voor Pottenbakkers (Zecharia 11:12-13). Het geld van Judas werd met deze werkplaats in verband gebracht (Mattheüs 27:3-10). Niet voor niets had Jezus de Tempel ingewijd door de tafels en stoelen omver te kegelen (Marcus 11:15). Toen na zijn dood het gordijn van de Tempel scheurde, bewoog het hoofdkwartier van God van Jeruzalem naar Damascus en later naar Antiochië (Antakya).
Op deze berg Hermon gebeurde van alles tegelijk. Petrus, Jacobus en Johannes kregen een levensecht visioen te zien van het komende Koninkrijk. Ze zagen de verheerlijkte Jezus samen met Elia en Mozes. Mozes had Elia op aarde nooit gekend, andersom had Elia natuurlijk wel van Mozes gehoord. Het visioen kon alleen neergezet worden als het Koninkrijk er ook echt komt. Dit visioen op de berg was dus een verzekering voor het feit dat het Koninkrijk van Christus wel degelijk aanstaande is. Daarnaast zien we dat in de toekomst mensen samenwerken die op aarde in verschillende periode geleefd hadden. Het visioen was zo echt dat Petrus voorstelde om drie tenten neer te zetten, ook voor Mozes en Elia. Desalniettemin was het een visioen en niet meer dan dat. Ook in Lucas 9:35 lezen we erover. Een stem kwam uit de hemel, zeggend:

“Deze is Mijn Zoon, de Uitgekozen zijnde. Hoort Hem!”

Opnieuw reageerde de stem op de bediening van Jezus. De opmerking was niet algemeen op de mensheid gericht om de thermostaat twee graden lager te zetten of om vaker de fiets te pakken, een windmolen in de tuin te plaatsen of om minder vlees te eten. Niets van dit alles. Deze onzichtbare maar almachtige God had met één vingerknip alle ellende op aarde kunnen oplossen. Of Hij had de mensheid op zijn minst de waarheid kunnen zeggen. Maar zijn opmerking ging specifiek over Jezus. Dat vier kerels een berg beklimmen is niks bijzonders. Misschien was er wel gedeeltelijk een trap in de bergen gebouwd, eventueel met rustpunten waar je een pannenkoek kon eten en een glas wijn kon drinken. Waren er meer bergbeklimmers? We lezen er niks over. Waren Jezus, Petrus, Jacobus en Johannes echt helemaal alleen op de berg? Misschien wel maar we weten het niet. Slechts een paar verzen verderop in vers 38 lezen we over een schare die hen tegemoet kwam toen ze na afloop van het visioen naar beneden kwamen. Het was dus viraal gegaan dat Jezus op de berg was. Het kan maar zo dat de vier gestalkt werden door nieuwsgierig volk. De hele scene op de Hermon was alledaags behalve dat visioen en die stem. We kunnen deze stem en het visioen niet afdoen als een verzinsel. Ik geloof echt dat het zo gegaan is. De schare die na afloop aan de voet van de berg wachtte sprak ook boekdelen. Het geheel doet mij denken aan Mozes die de Sinaï berg op ging terwijl het volk beneden wachtte. Ik heb ook wel eens op een berg geklauterd. Dat valt nog niet mee. En toen ik beneden kwam was er geen schare die mij opwachtte. De gebeurtenis op de Hermon had zoveel indruk gemaakt dat Petrus er later op terugkwam in 2 Petrus 1:17.

“Want bij God, de Vader, nam Hij eer en heerlijkheid van stem in ontvangst, op een zodanige manier tot Hem gebracht wordend door de verheven heerlijkheid: “Deze is Mijn °Zoon, de Geliefde, in Wie Ik een welbehagen heb*.” Vergelijk met Psalm 133:3.

Hier lezen we al iets meer van wat er gezegd was. Deze woorden klinken als die in Mattheüs 3:17 toen Jezus gedoopt werd. In 2 Petrus 1:18 lezen we echter de verwijzing naar de berg. We kunnen er dus vanuit gaan dat de passage in 2 Petrus 1:17 naar het visioen op de Hermon verwees. Of misschien doelde Petrus indirect wel op de beide gebeurtenissen. Vast staat dat er een stem uit de hemel kwam die Jezus zijn Zoon noemde. Een stem die niet over het klimaat kletste maar over Jezus. De stem uit de hemel had veel indruk op Petrus gemaakt. Petrus beweerde niet in een Talkshow dat “je jezelf moet kunnen zijn” in deze hectische maatschappij. Hij noemde duidelijk de stem van een onzichtbare almacht die hem perplex had doen zijn.

Paulus
Jezus kwam voor de Joden, Paulus bracht het evangelie van de genade aan de volken waartoe Israël thans ook behoort. In Handelingen 26:24 lezen we dat Paulus een intellectueel was. Hij had zelfs onderwijs van ene Gamaliël gehad (Handelingen 22:3). Ik heb begrepen dat alleen een zeer select groepje toegang tot deze Gamaliël had. Paulus was dus beslist geen goedgelovige appelmoesdeskundige die opriep om door gebed je benen te verlengen. Ook Paulus noemde onze Vader in de hemel zoals in Romeinen 1:7. In 1 Korinthe 15:3 noemde hij zowel onze Vader in de hemel als ook de opgestane Jezus die Heer is. In 1 Korinthe 15:2 lezen we dat we ook tot de opgestane Jezus mogen bidden. Nu moeten we nog kiezen ook. Niet om lullig te doen maar ik herinner me een verhaal van een ezel die verhongerde omdat er links en rechts van hem een bak voer stond en hij niet kon kiezen. Ik vraag me af of er iets van deze sage in het principe zit dat we tot zowel onze Vader (God) dan wel Jezus mogen bidden. Raken we tijdens het gebed ontregeld en laten we het erbij zitten?

In Romeinen 1:4 noemde Paulus de opgestane christus. In 1 Korinthe 15:24 noemde Paulus, God de Vader opnieuw. In vers 32 stelt hij de retorische vraag waarom hij vanwege de vervolging tegen zijn geloof tegen wilde dieren vecht als de opstanding van Jezus lariekoek is? Vanwaar al die moeite? Nou, omdat hij weet dat de opstanding van Jezus echt heeft plaatsgevonden. Dankzij God de Vader die hem uit de dood opwekte. In vers 38 noemt hij God nog een keer die duidelijk een andere hoofdrolspeler is dan de opgestane Jezus. Heel hoofdstuk 15 maakt onderscheid tussen God en Jezus. We hoeven er niet aan te twijfelen dat als de twee hoofdrolspelers van het evangelie, Jezus en Paulus beiden God de Vader noemen, ze maar één ding bedoelen: er IS een almachtige God, punt uit.

Lucas
Hij was waarschijnlijk een Macedoniër en dus een Europeaan. Rond het Meer van Galilea was een Macedonische kolonie gesetteld. De bezeten kerels die in Lucas 8 door Jezus genezen werden, waren mogelijk Macedoniërs. Lucas schreef zowel het Lucas evangelie als het boek Handelingen. In Handelingen 10 en 11 lezen we over de stem die uit de hemel kwam en zich tot Petrus richtte. Let wel, Lucas was in de eerste instantie degenen die met Paulus in aanraking kwam. Dat Lucas hier Petrus en in 1:14 de moeder van Jezus noemde betekent dat hij zich in de hele gang van zaken rond Jezus verdiept had. De stem die Petrus riep was waarschijnlijk van de opgestane Jezus. Maar in Handelingen 11:9 noemt de stem God. En Lucas schreef dit op. In 11:17 werden God en Jezus nogmaals genoemd. Lucas was een scheepsarts die Paulus tot het einde trouw bleef. Ook hij geloofde in God. We kunnen er niet omheen. Daarboven is iemand, laten we hem God noemen. Uiteraard is Jezus er ook nog.

Mijn devies: “God bestaat … wen er maar aan”.
14 Gestorven voor onze zonden

De kruisiging van Jezus is voor buitenstaanders een moeilijk te bevatten verhaal. In 1 Korinthe 15:3 lezen we dat Jezus voor onze zonden stierf (Zie ook Jesaja 53:8,9). Dit is het deel van het evangelie dat de meeste mensen niet snappen. Het past niet in ons dagelijkse taalgebruik. Wij voelen ons misschien niet zondig maar God zegt dit wel over ons. Als mens kunnen we niet tot eer van God leven en dus missen we ons doel als mens. Vooral het feit dat het lijden bij het traject tot onze bestemming hoort staat ons tegen. Wij zouden het zo anders doen, denken we dan.
Dat we zondigen is een gevolg van het feit dat we sterfelijk zijn. Niemand vroeg Jezus of Hij voor ons wilde sterven maar God wilde het zo. God had ook met één vingerknip de zonde uit de mens kunnen verwijderen. Maar dan was er altijd de herinnering aan vroeger blijven hangen toen God Adam in Genesis 3 zomaar liet struikelen. Het ergste van deze zondeval was dat we God niet meer vertrouwden. Eva had gezondigd door naar de serpent te luisteren. Deze had gezegd dat ze rustig van de vrucht van de Boom van Kennis kon snoepen. Dan zou ze zeker niet sterven. God was gewoon jaloers en bang dat Adam en Eva net als Hij zouden worden. Eva had gezondigd maar Adam was weliswaar niet schuldig maar wel verantwoordelijk voor de zondeval. In de politiek zie je dit principe ook. Als een ambtenaar iets fout doet dan wordt een bepaalde minister op het matje geroepen. Dat dit principe van schuld en verantwoordelijkheid al in Genesis 3 werd uitgedaagd geeft te denken. De mensen die menen dat de Bijbel een oud en achterhaald boek is, weten niet waar ze het over hebben. Maar wie liet die serpent dan ook binnen? God gaf Adam de opdracht om alle dieren een naam te geven. Wellicht maakte de serpent van dit moment gebruik om Eva te misleiden. Maar waarom zou een serpent zoiets doen? Het is duidelijk dat het beest demonisch bezeten was en onder invloed van satan stond. Deze serpent werd een nachgash genoemd, een lichtgevende. Eva had zich waarschijnlijk nooit door een Boa Constrictor laten misleiden. De genoemde serpent in Genesis 3 was wellicht een zeer indrukkend lichtwezen, precies waarover we in 2 Korinthe 11:14 lezen. Het rotbeest maakte veel indruk op haar. Desalniettemin bleef de vraag hangen waarom God dit had toegelaten of waarom hij de Tuin van Eden niet beter tegen dit wezen beveiligd had. Er was dus een zeker wantrouwen tegen God ook al had Hij beloofd dat er een verlosser zou komen. Maar toen Abel door Kaïn vermoord werd, werd het wantrouwen niet weggenomen.

Bijna vierduizend jaar later kwam God met een verbluffend antwoord. Hij bracht een zoon ter wereld en liet hem vervolgens aan het kruis dood martelen. Om hem vervolgens een paar dagen later weer uit de dood op te wekken. De bühne krabbelde zich achter de oren. Wat was hier gaande? Wat was er precies gebeurd? Het was de apostel Paulus die na de opstanding meer licht op de gebeurtenis zou werpen. Tot de opstanding van Jezus maar eigenlijk ook nog een tijd later hadden de Joden nauwelijks door wat er gebeurd was. Ze hadden een koning verwacht die de Romeinen op hun donder zou geven en geen zonderling die over water liep en over zonden kletste. God had zijn liefde voor ons bewezen door te laten zien hoever Hij met ons wil gaan. Hij greep niet in toen we zijn zoon kruisigden. Na afloop had hij met de vuist op tafel kunnen slaan en de hele mensheid kunnen vernietigen. Ook dit deed hij niet. In plaats van ons te straffen, wekte hij Jezus op uit de dood. Dat was leuk nieuws voor Jezus want hij lag voor pampus in dat graf met die grote kei ervoor. God activeerde hem weer zodat Hij weer naar buiten kon. Een engel rolde de steen weg en Jezus kon naar buiten. Merkwaardig overigens dat een engel dit deed want Jezus kon dit volgens mij zelf ook wel. Met de opstanding van Jezus was er een nieuwe schepping geboren. Waar Adam gefaald had daar had Jezus een correctie aangebracht. En niet te vergeten was de dood nu overwonnen. Al eerder waren mensen uit de dood opgewekt zoals Lazarus en de dochter van Jaïrus. Maar zij waren nog geen nieuwe schepping. De volgende apostel Paulus ging met deze opstanding aan de haal en bracht het goede nieuws aan de rest van de wereld. Zij die geloofden dat Jezus voor onze zonden gestorven was en dat Hij letterlijk uit de dood was opgewekt werden nu gelovigen genoemd die bij het Lichaam van Christus hoorden.

Voor mij was dit een hele nieuwe manier van denken of van kijken naar de werkelijkheid. Ik was socialisme gewend of een mix met wat anarchisme. Van het geklets over zonden had ik nooit gehoord. Ook snapte ik de diepte van het kruis niet. Ik stond een keer gek te doen bij een beeld van Jezus aan het kruis. Nu is dit geen doodzonde want de Jezus aan het kruis is per definitie een nep Jezus. De echte Jezus had kort haar en hing er ook niet als de zanger van Led Zeppelin, sensueel bij met een lap voor zijn piemel die op een minirok leek. Desalniettemin biedt zo’n Jezus aan het kruis wel een voorstelling van hoe het destijds gegaan was. Dat iemand zo’n marteldood voor mij heeft ondergaan maakt mij best wel sprakeloos.

Elke fout die we maken is een zonde. Adam en Eva waren de eerste zondaars toen Eva van de vrucht van de Boom van Kennis at. Ze overtraden wat God gezegd had. Bijna zesduizend jaar later kijken wij hier vreemd tegenaan. Maar het gaat hier om een existentiële kwestie. Wij doen immers hetzelfde als Eva door de evolutieleer en het humanisme na te volgen. Velen van ons zouden hetzelfde doen als wat Eva deed. Bij Adam en Eva trad het stervensproces in en sindsdien is de mens sterfelijk (Romeinen 5:12). Vanwege de sterfelijkheid is de mens niet in staat om tot Gods eer te leven. Hierdoor mist hij zijn doel en zondigt hij (Romeinen 3:23). Geloof me, ik heb ook moeite gehad met deze denkwijze. Maar aangezien de Bijbel van A tot Z klopt en de getuigenverklaringen van de opstanding van Jezus getuigden voel ik mij gedwongen om de verhandeling over het sterven voor onze zonden ook te geloven. God kan met één vingerknip de mensheid wel perfect en onsterfelijk maken maar dan missen we het contrastprincipe. De mens zal leren wat kwaad en zonde zijn. Johannes schreef dat zonde wetteloosheid is (1 Johannes 3:4). Paulus schreef dat zonde datgene is wat niet nuttig is en de gemeente niet helpt opbouwen (1 Korinthe 10:23). Volgens Paulus is alles geoorloofd maar is niet alles nuttig. Nuttig is alles wat opbouwt (1 Korinthe 10:24) en wat God verheerlijkt. Wat je ook doet, doe het tot Gods eer, 1 Korinthe 10:31). Doch noemde hij wel een rijtje van vanzelfsprekende zonden zoals moord en doodslag maar ook mopperen en schelden (1 Korinthe 6).

Zondoffers
Het offer van Jezus sloot aan bij de zondoffers die in Leviticus 4 en 5 genoemd werden. En specifiek bij Leviticus 7:37. In Leviticus was niet de slachting van de harige geiten het offer maar de geur die later van het altaar opsteeg. Zo was ook niet de marteldood van Jezus het offer voor God maar Zijn opstanding (Psalm 16:10 versus 1 Korinthe 15:3). Volgens mij waren er meerdere redenen waarvoor Jezus moest sterven. Om te beginnen kon Hij alleen uit de dood opstaan als Hij eerst dood geweest was. Dan moest hij dus eerst sterven. Ten tweede was het Gods ultieme manier om zijn liefde aan de mensheid te bewijzen door ons niet te straffen voor het doodmartelen van zijn zoon maar door ons genade te schenken. Welke aardse vader zou zoiets verzinnen? God wilde de verloren mensheid met zich verzoenen. Dit deed hij door de dood van zijn zoon (Romeinen 5:10) en door het bloed van het kruis (Kolossenzen 1:20). God liet zijn zoon niet doodmartelen omdat hij een rekening wilde vereffenen maar omdat hij zijn liefde aan de mensheid wilden bewijzen door Jezus uit de dood op te wekken (Romeinen 5:8). Jezus stierf niet in plaats van ons maar hij stierf voor ons. Hij bevrijdde ons niet van de dood maar uit een dood waaraan wij reeds onderworpen waren. De vraag blijft of God die zonde niet gewoon weg kon krijgen door met zijn handen te klappen of met zijn vingers te knippen? Waarom moest Jezus zo beestachtig sterven? Nou, het schijnt door de hele Bijbel heen een wet te zijn dat Gods weg ten leven voort door de dood heen. Iemand zal eerst sterven voordat hij levend gemaakt kan worden (Johannes 12:23-25). Beproeving, lijden, vergankelijkheid en dood zijn de fasen die tot een nieuw leven leiden. Als Jezus letterlijk dood was dan is er ook geen hiernamaals. Als we in een hiernamaals geloven dan ontkennen we een belangrijke fase in de missie van Jezus.

Het lijden is een merkwaardige kink in de kabel om in een almachtige god te geloven. Ook ik maak nog steeds deze fout: waarom geeft God ons niet gewoon allemaal een miljoen op de bankrekening en een leuke vrouw en een huis? Dan hebben we dat probleem tenminste opgelost. Maar de gelovige zal het lijden aanvaarden om christus te volgen (Filippenzen 3:10; Romeinen 8:11). We zullen zelfs van blijdschap vervuld worden als we voor christus mogen lijden. Al onze beproevingen zijn niet diverse kruizen maar zijn onderdeel van dat ene zelfde kruis dat we zullen dragen. Jezus zelf werd voor ons tot zonde gemaakt (2 Korinthe 5:21). En Hij droeg onze zonden (1 Petrus 2:24). In 2 Korinthe 12:10, Jacobus 1:12 en 1 Petrus 5:10 staat het ook nog eens, dat we door lijden tot heerlijkheid komen en door beproeving tot kroon en door zwakheid tot kracht. De wereld is door de dood van christus met God verzoend, dit lezen we in Romeinen 5:10 en 2 Korinthe 5:19. Christus heeft de mensheid op twee manieren bevrijd: van de vijandschap van de wet (Efeze 2:14-15) en van de gezindheid van het vlees (Romeinen 8:7). De Wet van Mozes bracht vijandschap tussen de mens en God teweeg. Christus heeft ons van zowel de schuld (Romeinen 3:19) als de straf van de wet bevrijd doordat Hij de vijandschap gedood heeft ((Efeze 2:16). Hij heeft het bewijsstuk tegen ons gewist door het aan het kruis te nagelen (Kolossenzen 2:14). Daarnaast verzoent de dood van christus ons ook met God door God aan ons bekend te maken. De meeste mensen zeggen: er is geen god (Psalm 10:4, Efeze 4:17-23). Vroeg of laat wordt de blindheid van de mensen weggenomen, Jesaja 25:5, Mattheüs 11:5) en leert de wereld God kennen. De vrees voor God wordt dan ook uitgedreven, 1 Johannes 4:18. Op dit moment hebben we alleen christus als het beeld van God (1 Timotheüs 3:16; Mattheüs 1:23). Zo openbaart christus God aan ons: doordat we de zoon leren kennen, zo leren we ook de Vader kennen, (Johannes 8:19). In de dood een opstanding van Jezus wordt Gods liefde voor ons openbaar, 1 Johannes 3:16, 4:7-11. In Romeinen 5:10 staat dat de mensheid verzoend is door de dood van Jezus en behouden wordt door zijn opstanding. Op dit moment zijn alleen de gelovigen door geloof (Efeze 2:8) en hoop behouden (Romeinen 8:24).

Volkomen behoudenis gebeurt pas als we straks nieuwe lichamen krijgen en we van de slavernij van de vergankelijkheid verlost zijn. Dus waarom is christus gestorven en weer opgewekt? Opdat hij heer over de levenden en doden zou worden (Romeinen 14:9. Hij is heer over alles, Efeze 1:22. Hij is de eerstgeborene van een nieuwe schepping, Openbaring 3:14, 2 Korinthe 5:17, Galaten 6:15. Om heer over de doden te kunnen zijn, moet Jezus eerst zelf sterven. De opstanding van Jezus was duidelijk een geneesmiddel voor ons zoals een dokter een medicijn voorschrijft. De dokter geeft een medicijn aan een patiënt maar niet in plaats van hem. Zo stierf Jezus niet in plaats van ons maar alleen voor ons, als onze metgezel, 1 Korinthe 15:3. Als Jezus plaatsvervangend voor de mensheid stierf dan zou Hij niet uit de dood opgewekt worden. Andersom, zouden de mensen niet meer hoeven te sterven. Het kruis is het ultieme bewijs van Gods liefde (Romeinen 5:8). Niemand had het God kwalijk genomen als Hij op de mensheid wraak had genomen nadat zijn zoon beestachtig vermoord was. In Hebreeën 9:22 staat dat er zonder bloedstorting geen vergeving geschiedt. Deze zin kun je negatief en positief opvatten. De positieve uitleg is dat God geen bloedstorting eist om te vergeven maar dat de bloedstorting zijn liefde en vergeving voor de mensheid bewijst. Met zijn opstanding bracht Jezus nieuw leven aan het licht waarin zonde en dood tot het verleden behoren (Romeinen 6:9-10). Zonder de opstanding van Jezus waren we nog in onze zonden (1 Korinthe 15:17). God strafte op Golgotha zijn zoon niet voor de zonden van de mensen en ook droeg Jezus aan het kruis niet de toorn die God genoegdoening moest verschaffen. Deze valse gedachte slingert nog steeds door het christendom. Het waren de mensen die Jezus slachtten. God maakte van een nood een deugd door Jezus vervolgens uit de dood op te wekken en zo verzoening te realiseren voor een vijandige wereld. Deze opstanding was vergelijkbaar met de liefelijke reuk die opsteeg toen Jezus uit het graf klom. We zien hier meteen het verschil tussen religie en geloof. Religie gaat uit van angst voor god en probeert een boze god te sussen terwijl geloof juist van een verzoenende God uitgaat. Een fiets jatten is een voorbeeld van een zonde, schuld is het gevolg van de zonde.

In het Oude Testament waren er drie zondoffers die de zonde zouden bedekken: een stier en twee bokken. Elk dier vertegenwoordigde een aspect van het zondoffer. Maar samen vormden samen één zondoffer. Dieren konden de zonden nooit wegdoen en dus werd christus later als het ultieme zondoffer gemaakt (Johannes 1:29; Hebreeën 9:28, 1 Petrus 2:24). Let wel, Jezus werd niet zondig of tot een zondaar gemaakt, Hij werd tot de zonde zelf gemaakt en vervloekt. Jezus vertegenwoordigde de zonde, niet de straf of de zondaar maar de zonde zelf. Vervolgens werd Hij aan het kruis genageld. Het eindresultaat van de verlossing is dat er “ooit” niets vervloekts meer zal zijn, Openbaring 22:3. Deze eindsituatie die in 1 Korinthe 15:28 genoemd wordt verloopt volgens fasen die in de Bijbel aionen genoemd worden. Zoals gezegd zijn deze aionen scherp afgebakende tijdsbestekken.

Een vraag die mij lang bezig hield en waar ik maar geen antwoord op kreeg was deze: waarom moest de zonde op zo’n ingewikkelde manier tenietgedaan worden? Waarom moest nota bene de Zoon van God tot zonde gemaakt worden en beestachtig vermoord worden? Kon de God die de sterrenhemel gemaakt had niet met één vingerknip de zonde tenietdoen? Zodat “we allemaal verder konden”. Het antwoord, vast wel maar in Genesis 3 werd God ervan beschuldigd een vijandige God te zijn. De serpent had Eva wijs gemaakt dat God haar vijand was die niet wilde dat ze op eigen houtje onsterfelijk werd. God werd als onbetrouwbaar en vijandig voorgesteld. Door de zonde simpelweg de zondaren of de zonde teniet doen dan zou de echo van deze beschuldiging altijd doorklinken. De mens zou God altijd blijven wantrouwen. Een herhaling van Genesis 3 kon zomaar opnieuw gebeuren. Niet alleen de zonde moest teniet gedaan worden maar ook de beschuldiging moest weerlegd worden. God zou hiertoe overtuigend bewijs van zijn liefde voor de mensheid leveren door ons zijn zoon te laten doodmartelen en hierop te antwoorden door Jezus uit de dood op te wekken. En ons genade te schenken. Daarnaast bracht de opstanding van Jezus nieuw leven aan het licht. Door de misstap van Adam kwam de dood in de schepping. De opstanding van Jezus gaf ons nieuw leven, (2 Korinthe 5). Op Golgotha werd niet aan god betaald maar door God. De kruisdood was geen straf van God maar de kwade daad die de mensen aan Jezus voltrokken, Jesaja 53:4-5. De zonden werden niet betaald maar vergeven en niet toegerekend. Het kruis was geen schuldbetaling aan god maar een losprijs aan degenen die ons allen gevangen hield: zonde en dood, Efeze 1:7.

Aan het kruis werd duidelijk: de mens is de vijand van god. Tegen deze achtergrond straalde de liefde van God als nooit tevoren. Jezus stierf niet om bij God iets gedaan te kunnen krijgen. Het was niet zo dat Jezus stierf opdat God ons anders niet kon vergeven. Het was juist dat Jezus stierf opdat Hij weer uit de dood op zou staan en onvergankelijk leven aan het licht zou brengen om ons zo van de zonde te bevrijden. Jezus betaalde een prijs, niet aan God maar aan de dood die ons allen gevangen hield. Dan zegt Hebreeën 9:22 dat zonder bloedvergieten geen vergeving mogelijk is. Door bloedstorting alleen is echter ook geen vergeving mogelijk. De vergeving geschiedt door het offer na de slachting, namelijk de opstanding. Bedekken en verzoenen worden ook nogal eens door elkaar gehaald. Zonden worden bedekt (kafar), vijanden worden verzoend (katallasso). De gedachte dat God ongelovigen naar een eeuwige hel stuurt botst met het feit dat God de ergste misdaad in de geschiedenis, namelijk de moord op Jezus op Golgotha met een opstanding en genade beantwoordde (2 Korinthe 5:19). De bekendste definitie van de zonde is dat de mens een doelmisser is en niet aan de doelen van God voldoet. Hij is een doelmisser omdat hij door de dood geïnfecteerd is. De dood heeft de zonde in zich, Romeinen 5:21, 1 Korinthe 15:56-57. Hiertoe kwam de Wet van Mozes, niet om de zonde te verminderen maar juist om deze te vermeerderen, Romeinen 5:20. Door je leven te beteren geef je de zonde niet op, hoe veganistisch je ook bent. Een gelovige is namelijk om niet gerechtvaardigd door het bloed en de opstanding van Jezus en niet door veganistisch te worden, (Romeinen 3:23-24). Vrede met God ontvang je niet door bij oude dametjes de tuin te harken maar alleen door je vertrouwen op de opgestane Jezus te stellen (Romeinen 5:1-2). Aan wie betaalde Jezus een losprijs? Ik denk aan niemand. Hij betaalde gewoon een hoge prijs voor onze verzoening. Jezus werd nu niet meer als messias gepreekt maar als opgestane uit de dood die aan het hoofd van een nieuwe mens stond, Psalm 2:7 en Handelingen 13:32-39. In Johannes 6:29 lezen we dat het Gods werk is als we in Jezus geloven. Dat God bij de opstanding van Jezus betrokken was blijkt uit het woord egeiro dat opwekken betekent. De ziel van Jezus werd opgewekt. Zijn geest werd levend gemaakt waarvoor weer een ander woord gebruikt werd, Zoopoeio. En zijn lichaam stond uit de dood op. Het woord voor opstaan is anistemi. Al deze drie woorden werden voor de opstanding van Jezus gebruikt. Vooral egeiro drukt uit dat er een externe kracht of macht met de opstanding van Jezus gemoeid was. Romeinen 8:11 noemt de geest van God die Jezus uit de dood opwekte. Hierna stond Jezus zelf op uit de dood (anistemi). In dit boek gaat het om de vraag: geloven we het egeiro gedeelte? Geloven we dat er bij de opstanding van Jezus een externe macht – God – betrokken was? Als we logisch nadenken dan moet het antwoord wel “ja” zijn. Jezus had daarvoor al tot zijn Vader in de Tuin van Gethsemané gebeden. Dus Hij had ook een God. Dat God op dit moment zwijgt is geen machteloos zwijgen maar een sabbaticaal zwijgen. Jezus had ons niet van maar uit de dood gered.

Was die beestachtige marteldood aan het kruis nou echt nodig? Niet per sé, maar God wilde de mensheid laten zien wat echte verzoening was. Zelfs als we zijn zoon dood martelden, dan nog schonk Hij ons genade en gaf Hij ons een nieuw leven. Had Jezus op een terras gezeten en naar voorbijgangers geschreeuwd dat ze voortaan met God verzoend waren dan hadden ze naar hun voorhoofd gewezen. Bungelend aan het kruis maakte Hij veel meer indruk op de mensheid. Hetzelfde gold overigens voor Jona die ook zwaar gehavend uit de vis tevoorschijn kwam. De inwoners van Ninivé die hij moest bekeren konden zien dat hij niet zomaar een kletsmajoor was.

Plato
Nog wat… Als ik het goed begrijp hebben we veel shit aan Plato te danken. Niet alleen kwam van hem de leer van de Drie-eenheid maar hij bedacht ook dat het menselijk lichaam een kerker is. De Bijbel zegt dit niet. Het menselijk lichaam is niet per sé foute boel maar de zonde en de dood die erin huizen maken het lichaam tot een rammelbak. Jezus rekende met de zonde af maar niet met het lichaam. Nadat hij uit de dood opstond was hij geen spook of zoiets. Een geestelijk lichaam is niet hetzelfde als een spook. Het is een fysiek lichaam zonder bloed maar met geest.

Middelaar
Jezus was een middelaar tussen God en de mens. Hoe vaak heb ik deze zin niet opgedreund tot het kwartje eindelijk viel. We zijn onwetend over Gods welbehagen in mensen (Lucas 2:14). We denken dat God hardvochtig en liefdeloos is. Wij hebben iemand nodig die naar het beeld van God geschapen was (Kolossenzen 1:15) en die toch been van ons been en vlees van ons vlees was (Genesis 2:25). Deze persoon zal tussen ons en God bemiddelen maar hoeft niet voor ons bij God te pleiten omdat God sowieso voor ons is, (Johannes 16:27). De mensheid is thans nog grotendeels onverzoend met God. Psalm 10:4 zegt, “al hun gedachten zijn: er is geen god.” Paulus zegt in Efeze 4:17-23, “de mensen zijn verduisterd in hun verstand.”

Oude en nieuwe mens
Hoe moeten we de oude mens zien? Nou, de mens met al zijn gebreken zoals kaalheid, ziektes, maar ook de mens die telkens honger krijgt en last heeft van de zwaartekracht, dan moe wordt. Met deze mens heeft Jezus afgerekend. Onze oude mens is nog niet dood maar God rekent hem wel dood. De oude mens is met Jezus gekruisigd (Romeinen 6:6). Religie verpakt de oude mens tot een modepop maar geloof in de opgestane christus maakt van ons een nieuwe mens. De nieuwe mens hoeft zijn zonden dus ook niet te belijden aan christus. Mensen verwijten de Bijbel weleens dat het een saai boek is. We lezen liever over de Bohemien levensstijl van Henry Miller of Charles Bukovski. Maar Paulus maakte meer mee dan Miller en Bukovski samen zoals we in 2 Korinthe 6:4,5 lezen. Zelf inschatten wat goed of fout is, is leven onder de wet. Het is handelen volgens ethische conventies, niet volgens christelijke. De vraag is niet: ben ik goed of slecht maar hoe reageert Jezus erop? Hoeveel goede daden zijn afgoderij als ze los van de geest gedaan worden? Sinds de val van Adam was de mens een doelmisser en voldoet hij niet aan de strenge criteria van God. De mens valt sindsdien onder de veroordeling van God, (Romeinen 5:18). De nieuwe mens die in christus is, voldoet hier wel aan. Mensen zondigen niet vanwege een mysterieus esotherisch principe in hen maar omdat ze vitaliteit tekort komen. Ze komen vitaliteit tekort omdat ze sterfelijk zijn en een proces van verval ondergaan. God verheerlijkt de mens opdat de mens God verheerlijkt. Deze wederkerigheid vindt je in geen enkele andere religie. Jezus stierf met de oude Adam in hem en stond op uit de dood. De gelovigen zijn met hem gestorven en zijn nu met hem een nieuwe mens. De oude mens dreef na de zonde van Adam weg van zijn doel dat God met hem voor had (Romeinen 3:23). Jezus nagelde deze oude mens aan het kruis. De gelovigen werden in de dood van Christus gedoopt, Romeinen 6:3 en zullen zich niet meer met water laten dopen. Als we in de spiegel kijken en ons kalende voorhoofd zien dan zien we onze oude mens. Voor God bestaat deze oude mens niet meer, deze is immers gekruisigd. Het vergt geloof om te ontdekken dat onze oude mens gekruisigd is, 2 Korinthe 5:7, Romeinen 6:11.

Veel ongelovigen menen dat de Bijbel een boeiende verzameling van verhalen is waar we van kunnen leren. Oh ja, dus Jezus liet zich voor Piet Snot aan het kruis nagelen. Hij had in de Tenach een leuk verhaaltje gelezen en ging er zo in op dat Hij zich aan het kruis liet dood beulen. Zoals anderen cowboy en indiaantje spelen of zoiets. Maar geloof heeft feiten nodig zodat God ervoor zorgde dat er meer dan 500 getuigen van de opgestane Jezus waren (1 Korinthe 15:6). Voor ongelovigen is het kruis flauwekul en absurd en voor religieuzen is het kruis teveel af, waardoor ze tuintjes bij oude dametjes gaan harken. Maar als we aan de marteldood van Jezus denken dan durven we nooit meer onze eigen werken roemen.

Dat christus aan het kruis genageld was en door zijn opstanding ons een nieuwe schepping gaf, was geen noodoplossing. Het was niet zo dat God na de zonde van Adam en Eva met zijn handen in het haar zat. De kruisdood van Jezus maakte van tevoren deel uit van zijn plan voor de mensheid. In Openbaring 13:8 lezen we dat de redding er VOOR de zonde was. Geen vervalser kon zo’n schema bedenken. De complexiteit en samenhang van de Bijbel is ongeëvenaard. De evolutie theorie maakt geen schijn van kans tegen de Bijbel.

Let op:
• Kaphar = bedekken zoals de Ark van Noach met pek besmeerd werd. Zo werden in het oude Testament de zonden bedekt met het bloed van offerdieren. De gelovigen vinden beschutting in het bloed van christus. Jezus is de beschutting voor onze zonden.
• Katalassoo = verzoenen, vijandschap beëindigd. God verzoende de wereld met zich. Verzoening geschiedde niet aan maar door het kruis. Wat de mensen Jezus aandeden, deed God niet terug. Integendeel, Hij schonk de mensen genade.
• Religie is mens gericht, geloof is God gericht.
15 De redding is nabij

Waar gaat het helemaal om? De Romeinen Brief van de apostel Paulus wordt wel eens het meest diepzinnige filosofische werk genoemd dat ooit geschreven was, op de voet gevolgd door 1 Korinthe 15. De Romeinen Brief heet zo omdat Paulus de brief aan de gelovigen in Rome schreef. Dat er toen al, zo snel na de opstanding van Jezus gelovigen in Rome waren geeft te denken. Bij de gemeente van gelovigen in Rome zullen we niet aan een grote kerk of kathedraal denken waarin massa’s gelovigen bijeen kwamen. Zulke beelden zien we nu in Rome. Waarschijnlijk was het een intiem gezelschap dat bij iemand thuis samenkwam of desnoods ergens in een gebouw – wij zouden zeggen, wijkcentrum. Kerken zoals wij die kennen waren er pas ver na Paulus.

In Romeinen 13:11 schreef Paulus dat er een ontsnapping mogelijk is aan de hel van het aardse bestaan. Destijds was dat de Pax Romana van het Romeinse Rijk. Thans is dit het kapitalisme dat ons met name door Amerika opgelegd wordt, ik zou zeggen het Pax Americana. Deze ontsnapping kan alleen gebeuren als de opgestane christus terugkeert en de gelovigen meeneemt naar een ander domein dat de hemel van God is, een fysieke plaats die voor ons onzichtbaar is. Hier wordt het al mysterieus omdat ik dingen noem die u niet bij de tandarts of in de supermarkt hoort. De Bijbel gaat voor een groot deel over niet-alledaagse zaken terwijl veel vrijzinnige christenen er een sociaal boek van maken dat voornamelijk gebaseerd is op de Bergrede. Deze Bergrede was aan Israël gericht, wat niet wegneemt dat wij er best iets van kunnen leren. Passages over engelen en andere vreemde wezens die in de Bijbel genoemd worden, nemen ze dan op de koop toe. Doch, Romeinen 13:11 verklaart dat de ontsnapping aan het wereldse systeem buiten de aarde ligt.

Ik noemde ook al 1 Korinthe 15, te weten de eerste brief van Paulus die aan de gelovigen in Korinthe geschreven was. In de verzen 3 en 4 lezen we waar het geloof helemaal om draait. Er staat dat “Jezus voor onze zonden stierf, dat hij begraven werd en op de derde dag door god opgewekt werd uit de dood.”

Volgens een collega staat er minder dan wat er bedoeld wordt. Volgens hem zullen we ook op God moeten vertrouwen, juist in akelige situaties. Iemand anders schrijft dat we God vooral zullen danken (Romeinen 1:21), zowel in voorspoed als in tegenspoed. God gebruikt ook akelige situaties om ons tot een goede bestemming te brengen. Jezus dankte vlak voordat Hij gekruisigd zou worden (1 Korinthe 11:23). Hij wist wat hem te wachten stond en toch dankte hij. Een speciale opdracht aan ons is het om in geen ding bezorgd te zijn maar al onze verlangens in dankzegging aan God voor te leggen. Iemand anders voegde eraan toe dat we wel zullen afsluiten met de woorden, “uw wil geschiede”. Niet wat wij willen maar wat God met ons voor heeft, zullen we in dankbaarheid aanvaarden. In 1 Thessalonica 5:18 staat dat we God in alles zullen danken. In Job 2:10 staat dat als we het goede van God aannemen we ook het kwade van God zullen accepteren. Uiteraard vindt niemand het leuk om beproefd te worden en al helemaal niet als dit op een extreme manier gebeurt. Toch zullen we God ook onder moeilijke omstandigheden danken.

Er staat dat god hem opwekte uit de dood. Dit betekent simpelweg dat god bestaat en dat de drie-eenheid flauwekul is die uit de koker van Plato kwam. Jezus en god zijn niet dezelfde personen of maskers van elkaar. Jezus is Jezus en god is god.

Jezus is weliswaar goddelijk maar hij is niet God.

Toen Jezus dood in zijn graf lag kon hij zichzelf niet opwekken, nog afgezien van het feit dat er een zware kei voor de tombe lag. Ook al stond hij wel op, dan moest hij nog naar buiten. Ik noem twee boeken die uitstekend uitleggen dat de drie-eenheid van Plato kwam. Joe Martin schreef Simply God, YHWH, 6828 en Joel W. Hemphill schreef Glory to God, the Highest.
Ene Kermit Zarley schrijft hoe in het Oude Testament nergens sprake is van een drie-eenheid. Zie ook , www.servetustheevangelical.com/the_articles_9.html

Plato’s drie-eenheid bestond uit 1. de eerste oorzaak, 2. de Logos (rede) en 3. de geest van het heelal (de ziel). Deze leer infiltreerde het christendom die er de Vader, Zoon en Heilige Geest als drie uitingen van één god van maakte. Laten we niet vergeten dat Plato een academie had die aan de afgod Academos gewijd was. Ik vermoed dat deze Academos dezelfde was als de Python Geest die in Handelingen 16:16 opdook. Waarmee gezegd is dat deze Python Geest de valse leer van de drie-eenheid in het christendom bracht. Eigenlijk is de leer van de Drie-eenheid en opvolger van de leugen in Genesis 3 toen Eva er – met kop en kont – intrapte. De serpent die de paradijselijke Tuin binnen kwam surfen zei dat Adam en Eva niet zouden sterven als ze van de vrucht van de Boom van Kennis zouden snoepen. Uiteindelijk ging Eva overstag. Twijfel had haar de kop gek gemaakt.

1 Korinthe 15:3-4- rekent ook af met de gedachte van de eigen vrije wil. Christenen die menen dat ze zelf voor God gekozen hebben zeggen dus eigenlijk dat ze God ook konden afwijzen. Dan zeggen ze in feite dat God met de handen in het haar zit als je God afwijst. En een God die met de handen in het haar zit is leuk voor een TV reclame over shampoo maar verder heb je er niet veel aan.

Zowel de valse leer van de Drie-eenheid als de gedachte van een eigen vrije wil kun je witwassen met de veronderstelling dat de opstanding van Jezus nu eenmaal een mysterie was. Was dit zo geweest dan had Paulus dit er wel bij gezegd. Maar een mysterie dat onlogisch in elkaar steekt is geen mysterie.

Het Lichaam van Christus
Eén van de dingen die Paulus verder aan ons onthulde was het mysterie van het Lichaam van Christus. Tot dan toe had de god van het Oude Testament altijd iets met Israël gehad. Ook de bediening van Jezus draaide om Israël. Maar Paulus bracht nu het genade evangelie naar de volken. Uit deze volken werd buiten Israël om het Lichaam van Christus geselecteerd. We lezen in Efeze 1:4 dat God dit Lichaam van Christus al voor de nederwerping van de wereld in blauwdruk klaar had liggen. Ook de H&M mode, C&A, de HEMA etc, waren in blauwdruk al uitgedacht toen Adam en Eva op aarde rondliepen. Het Lichaam van Christus doet hier immers inkopen. In het Oude Testament was het al bekend dat Israël de volken zou zegenen. Dat het evangelie nu buiten Israël om naar de volken gebracht werd was niet alleen nieuw maar ook een doorn in het oog van de Joodse leiders. Niet voor niets werd de apostel Paulus door de farizeeërs gestalkt. Zij wilden hem net als Jezus uit de weg ruimen. Het mysterie van het Lichaam van Christus was sinds de grondlegging van de wereld geheim gehouden (Romeinen 16:25). In de eeuwen daarna was het nog niet bekend bij de mensen (Efeze 3:5). Met Paulus werd het nu aan de heiligen bekend gemaakt (Kolossensen 1:26). Kortom: als het om de vervulling van oude voorzeggingen ging dan hadden we achteraf kunnen zeggen dat de Bijbel mensenwerk was. Maar het onthullen van het mysterie van het Lichaam van Christus aan Paulus en ook het principe van de aionen kon geen mens bedacht hebben. Deze onthulling druiste zelfs tegen de eerdere voorzeggingen in, namelijk dat de heidenwereld via Israël gezegd zou worden.

De HEMA bestond al in blauwdruk voor Genesis 3:17…

Een andere onthulling die Paulus deed was dat er in de Eindtijd een imitatie christus op het toneel verschijnt, te weten de antichrist of Wetteloze, 2 Thessalonica 2:3 (Johannes in Openbaring 13:11-18; 19:10). Een sublieme openbaring die Paulus deed was dat dit genoemde Lichaam van Christus net zo’n mirakel te wachten staat als het gezin van Noach dat in een Ark overleefde. Het Lichaam wordt namelijk weggerukt van de aarde en overgebracht naar de hemel van god, 1 Thessalonika 4:17. God gaat ook met Israël verder dat een grote Verdrukking tegemoet gaat die 3,5 jaar duurt waarna Israël voorgoed hersteld wordt en op aarde verder regeert. Een ongelovige zal tegen deze toekomstperspectieven raar aankijken. Maar zoals gezegd, als Jezus werkelijk uit de dood is opgewekt dan kunnen we de rest ook geloven. Bovendien zullen de ongelovigen ook door god uit de dood worden opgewekt. Niemand kan om god heen, ook de ongelovigen niet. In Romeinen 14:11 lezen we dat elke knie ooit voor de opgestane Christus zal buigen en dat elke tong zal belijden dat Hij Heer is. Varianten van deze passage staan in Jesaja 45:23 en Filippenzen 2:10.

Tot wie zullen we bidden?
Sowieso kunnen we tot God, onze vader bidden. Maar we kunnen ook tot Jezus bidden die in de Bijbel Heer genoemd wordt. In 2 Timotheüs 2:22, Handelingen 2:21; 9:14, 21 en 1 Korinthe 1:2 lezen we dat we ook tot Jezus mogen bidden. Sommige mensen willen misschien op safe spelen. Maar Jezus is ook wel safe hoor…

Papieren god
Ik heb lang in een papieren God geloofd die in de Bijbel voor een herkenbare samenhang zorgt. Maar eh… als ik naar de hemel kijk dan krijgt mijn geloof het te verduren. Is daarboven echt een God? Dat Jezus daarboven ergens is, kan ik nog bevatten. Maar een almachtige god…

En toch is het zo…
16 Moeten we God vrezen?

Nu we wat mij betreft vastgesteld hebben dat Jezus in de hemel van God is en dat er naast hem ook een almachtige God is, is de volgende vraag: wat nu? Zullen we God negeren en wat kunnen we van zo’n zwijgende God verwachten? Iemand schreef dat religie een boze god probeert te sussen terwijl geloof een goede god aanhangt en telkens dankt voor alles. Laten we niet vergeten dat God Jezus onder ons bracht om ons te laten zien wie Hij was. Wie Jezus heeft gezien, heeft de Vader gezien. Jezus was hard tegen de huichelaars en barmhartig tegen degenen die het moeilijk hadden. Religie draait de boel om en legt degenen die het toch al moeilijk hebben een extra juk op. In Lucas 5:4 kan Petrus geen vissen vangen. Dan komt Jezus en hij zegt dat Petrus en nog een ander naar het diepe terug moeten en nogmaals hun netten zullen laten zakken. Dit nadat Petrus en zijn collega dit al de hele nacht geprobeerd hadden. Desalniettemin doen ze toch wat Jezus zei. Vervolgens vangen ze zoveel vissen dat de netten doorscheurden. Hier hadden ze nog niks aan maar Jezus had wel zijn woord gehouden. In Lucas 5:7 staat zo’n alledaagse vers. Petrus en collega hadden zoveel vissen gevangen dat ze hun collega’s in een andere boot wenkten om te komen helpen. Dat zo’n detail in het boek van God staat maakt de Bijbel zo bijzonder. De mensen van toen reageerden hetzelfde als wij in een vergelijkbare situatie. En dus kunnen wij het ons ook voorstellen dat er een God is. Geen abracadabra God die ons met moeilijke formules lastig valt of die wil dat we elke dag honderd kilo stenen verplaatsen maar juist een God die in ons alledaagse bestaan bij ons is. En vooral een God die ons op onze wenken bedient. Een Humanist zou zeggen: morgen is er weer een dag. Een pestkop zou zeggen: stelletje lamzakken, jullie doen je best niet. Maar Jezus gaf hun een grote lading vissen kado.

In Johannes 21 krijgen we wat details over de opgestane Jezus te zien. De Romeinen en hogepriesters zijn opvallend afwezig. Hadden zij wel door wat er gaande was? En deden ze een poging om Jezus opnieuw te kruisigen? We lezen het niet. Van een opgestane Jezus zouden we buitenaardse taal verwachten. Bijvoorbeeld dat de Anunnaki in hun ruimteschepen rond de aarde wachten om de Romeinen eruit te knikkeren. Maar niks van dit alles. De messias, zoon van God, koning der joden die net de dood overwonnen heeft, staat aan het Meer van Tiberias (Meer van Galilea) een visje te bakken (Johannes 21:9). Nadrukkelijk staat erbij dat het een houtskoolvuur is. Wij vragen ons af, wat maakt het uit? Petrus stond in een boot te vissen. Hij stond in de blote kont (Johannes 21:7). Opnieuw vragen wij ons af waarom dit detail van belang is? Toen hij Jezus herkende deed hij een kledingstuk aan. Blijkbaar durfde hij toch niet in zijn blote kont voor Jezus te verschijnen. Blijkbaar vond de opgestane Jezus het niet erg om een visje te eten. Hij was dus geen veganist. In Johannes 21:22 geeft de opgestane smulpaap Jezus een bot antwoord tegen Petrus. “Wat gaat jou dat aan?” zegt Jezus tegen Petrus. Het antwoord ging over een vraag van Petrus over Johannes die het lievelingetje van Jezus was. De opgestane Jezus was niet in een buitenaards wezen veranderd die allerlei wartaal uitsloeg over Anunnaki of Klingons. Hij antwoordde in menselijke taal op een vraag van een oude bekende van hem, Petrus in dit geval. Dat Jezus zo vrijelijk visjes stond te bakken geeft mij wel hoop op een betere toekomst. We zouden verwachten dat Jezus hier iemand voor had ingehuurd maar blijkbaar bakte hij de visjes zelf. Met een verheerlijkt lichaam waarmee hij al in Gods hemel geweest was, kon hij blijkbaar toch vis eten.

Wat valt er voor een gelovige nog meer te halen? Ik noem het aionische leven dat praktisch gezien een eeuwig leven betekent. Als we sterven voordat Jezus terugkomt dan worden we net als Jezus uit de dood opgewekt en naar de hemel weggerukt waar we een eeuwig leven hebben. Om precies te zijn is de sprookjesachtige hemel van God onze nieuwe thuishaven. Maar we zijn vrij om naar de aarde terug te keren mochten we hier behoefte aan hebben. Of willen we nog eenmaal het gras in de voortuin maaien dan kan dat ook. Maar ik acht de kans groot dat we het daarboven heel erg naar onze zin hebben. In Mattheüs 26:29 lezen we dat Jezus een laatste beker wijn neemt maar dat hij in de hemel zeker hemelse wijn zal drinken waar je geen koppijn van krijgt. Er is dus hemelse wijn en die mogen we straks drinken. Dan is er vast wel meer leuks daarboven. Zoals gezegd mogen we naar de aarde terugkeren. We zien onze eigen generatie en die van onze kinderen langzaam van het aardse toneel verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe generaties. Net zoals Jezus zijn eigen generatie zag verdwijnen en nieuwe generaties zag opkomen. En nu, tweeduizend jaar later zit Hij met mij opgescheept. Over duizend jaar worden alle ongelovigen uit de dood opgewekt. We zien elkaar dan allemaal weer terug. Dan worden we geoordeeld. De weggerukte gelovigen spelen vast en zeker een rol in dit oordeel. Een categorie van ex-ongelovigen zal na het oordeel als gelovigen op de nieuwe aarde verder leven. Ongelovigen bestaan na de terugkeer van Jezus niet meer. Allerlei generaties die elkaar op aarde nooit ontmoet hadden, zullen dan samen verder leven. De hardnekkige zondaars zoals de hogepriester Kajafas die de dood van Jezus in gang zette maar ook types als Adolf Hitler zullen een tweede dood tegemoet gaan en na vele duizenden jaren opnieuw uit de dood worden opgewekt. Tussen de hardnekkige gevallen zitten ook degenen die wel het goede nieuws van de opgestane Jezus hoorden maar dit afwezen omdat ze zogenaamd zelf alles beter weten. Deze categorie zegt weleens dat je geen Bijbel nodig hebt maar dat je zelf na moet denken. Ik heb nog één categorie niet genoemd. Dit zijn de gelovigen die in leven zijn als Jezus terugkeert. Zij zullen, nadat de overleden gelovigen uit de dood zijn opgewekt, ook naar de hemel weggerukt worden.

Openbaring 21 geeft ons een indruk van de sprookjesstad die in de vijfde aion op aarde neerdaalt. Het is niet zeker of deze stad nu al bestaat maar zo niet dan is er vast al wel een andere sprookjesstad in Gods hemel. Iemand merkte op dat de hemelse stad in Openbaring vast en zeker ook cafés, bars, bioscopen, galeries, snelwegen en treinstations heeft. Bij de hemel van God zullen we niet aan wuivend riet en baby-achtige engeltjes met harpen denken maar meer aan een voltooide versie van onze eigen aardse werkelijkheid. Er zijn pertinent geen dingen als houtworm, schimmels, burenoverlast of hondengeblaf in die hemel van God. De Tabernakel van Mozes was een afspiegeling van de Tempel van God in Gods hemel. Dus het kan best kloppen dat de vele aardse steden hemelse tegenhangers hebben maar dan zonder de bekende ongein die we op aarde treffen zoals dakloosheid, lawaai, hondenpoep, noem maar op.
Moralisten zullen al snel beweren dat er in de hemel geen seksshops zijn maar ik ben er niet zo zeker van. Er zal vast en zeker iets met erotiek daarboven zijn maar niet de platte zooi die we op aarde kennen. Het probleem met porno is mijns inziens niet de seks maar de commercie en dat laatste is nu juist datgene waar ik de moralisten nooit over hoor.

De ongelovigen missen dus sowieso de vierde aion van duizend jaar die tussen de terugkeer van Jezus en het oordeel voor de Grote Witte Troon zit. Een zekere categorie zal na het Oordeel voor de Grote Witte Troon een tijdlang op de vijfde aion verder leven, maar hoelang is niet duidelijk. Verder zullen de ongelovigen de komende apocalyps voor de kiezen krijgen. En zoals gezegd zullen ze over duizend jaar geoordeeld worden. Voor nogal wat mensen zal dit een zeer onaangename ervaring worden. Van mijn overleden ouders weet ik nu dat hun volgende halte de opwekking uit de dood is. Vooral voor mijn moeder zal dit een spektakel zijn. Ze was wars van alles wat met religie te maken had, al las ze soms wel New Age boeken van Wayne Dyer. Ook zij zal straks uit haar graf opstaan en de Grote Witte Troon voor zich zien. Hoe dit technisch in zijn werk gaat dat boeit mij voor geen meter. Pa en ma zijn gecremeerd maar als God haar geest in een klomp klei stuurt dan is ze er weer. En als Lazarus na vier dagen uit de dood opgewekt werd dan zie ik niet in waarom mijn ouders na duizend jaar niet opgewekt kunnen worden.

In zijn algemeenheid kunnen we er nog wat van zeggen: niet alleen de overleden dierbaren zullen we terugzien, hetzij tijdens het oordeel, hetzij op de Nieuwe Aarde van de vijfde aion, hetzij veel later in 1 Korinthe 15:28 als God alles in allen is. Ook de mensen die we uit het oog verloren waren zoals verloren liefdes, zien we terug. En de mensen die we alleen uit de geschiedenisboekjes kennen zullen we ooit in levende lijve zien. We zullen ook niet vergeten dat onze Vader in de Hemel de Israëlieten uit de slavernij bevrijdde. De God van de Bijbel is dus een anti slavernij god. En Jezus noemde deze God onze Vader en niet onze Unit Manager. Gelukkig maar. Dus ik ga ervoor, voor God.

Ooit zal ik met keizerin Sissi van Habsburg een concert van Iron Maiden bezoeken want Iron Maiden wordt ook uit de dood opgewekt. Dan zal ik Sissi voordoen wat headbangen is. Dan zal Sissi zo hard headbangen dat ze met een dubbele salto vanzelf in mijn armen kukelt.
17 De ongelovigen

Mijn collega’s die de alverzoeningsleer preken noemen het evangelie veel te gemakkelijk “goed nieuws”. Men noemt dan 1 Korinthe 15:28 en zegt erbij dat iedereen “ooit” gered wordt, ja waarschijnlijk ook de dieren. Het woord “ooit” is nu net de kink in de kabel. Tot die tijd is het voor de ongelovigen helemaal geen feest. Ze ondergaan de apocalyps, missen de aionen en komen voor het oordeel voor de Grote Witte Troon. Leg dat maar eens uit aan de ongelovigen. Het onderscheid tussen gelovigen en ongelovigen houdt mij wel bezig. Een kennis van mij die wat in de New Age hoek zit gelooft niet letterlijk dat de profeet Jona door een vis opgeslokt werd en dat Jona in de vis ook nog ging zitten bidden. Ik zeg eerlijk dat het mijn pet ook te boven gaat maar ik geloof het wel. Niemand minder dan Jezus vergeleek zichzelf in Mattheüs 12:39-40 met Jona. De geschiedenis van Jona mogen we dus serieus nemen. En wat als je het evangelie gehoord hebt en het naast je neer legt? Wordt je dan bij het Oordeel extra gestraft? Of de mensen die goede werken voor God doen, tuintjes harken bij oude dametjes? (Ook als een oud dametje helemaal geen tuin had maar tien hoog op een flat woonde). Worden zij bij het Oordeel extra gestraft omdat ze het verlossende werk van Jezus aan het kruis niet voldoende vinden?

“Weet u, wat Jezus aan het kruis volbracht was niet voldoende. Hij had eerst nog bij een oud dametje een tuintje moeten harken.”

Elke vloek die de ongelovigen eruit gooien staat “ergens daarboven” genoteerd. Ooit zal de vloeker er rekenschap voor af moeten leggen. Met smoesjes als “sorry, ik sloeg met de hamer op de duim,” kom je er niet als je straks voor de Grote Witte Troon staat. Zullen de slachtoffers van de Shoah straks nog een keer gestraft worden omdat ze niet in God geloofden? Ik noem het boek van Gerard Sangers, De Voedselbank, Met Dank aan de Overheid, over zijn ervaringen in de bijstand. Ik noem Craig Coley, Kevin Strickland en Richard Phillips die allen bijna veertig jaar of nog langer onschuldig in de bajes zaten. Gaan zij alsnog geoordeeld worden omdat ze het principe van de aionische tijden niet kennen of omdat ze per ongeluk in de leer van de drie-eenheid geloven of omdat ze helemaal niet geloven? Het Oordeel voor de Grote Witte Troon is een correctie. Maar wat als je in dit leven al het nodige te verduren hebt gehad en ook nog het evangelie afwijst? Laat duidelijk zijn dat Jezus zonder zonde was en dat God zelfs hem niet spaarde. Maar vertel dat maar eens aan de ongelovigen…
18 Miriam van Nazareth

Het is een publiek geheim dat de kerk Maria eigenlijk Isis voorstelt alias Astarte in 1 Koningen 11:5 terwijl de kerk Jezus die iets te heupwiegend aan het kruis hangt, Apollo voorstelt met een mix van Serapis. De Griekse afgod Apollo was aan de Python Geest gekoppeld zodat we nu weten uit welke koker de kerk Jezus kwam. Laten we deze discussie maar even parkeren. Miriam van Nazareth, ook wel Maria genoemd, kennen we van de idyllische taferelen met herders en schapen die ‘s nachts bij haar en Jozef kwamen. In Lucas 2:13-14 lezen we over een hemelse schare die vanuit het niets aan de herders in het veld verscheen en God prees. Juist deze paar verzen gaven aan de geboorte van Jezus een Duizend en Eén Nacht sfeer. Er is dus wel degelijk een sprookjesachtige werkelijkheid die wij niet kunnen waarnemen maar die ons wel waarneemt en die ons ook bestuurt. En die blijkbaar een sprookjesachtige sfeer bij ons oproept. Het is een beetje de sfeer die in smartlappen wordt opgeroepen zoals in Rocky van Don Mercedes. In de openbaring die Stefanus in Handelingen 7:55-56 kreeg, zien we meer van deze sprookjessfeer. In Lucas 2:19 staat dat Maria “al deze dingen in haar hart bewaarde”. Met “al deze dingen” werden natuurlijk de openbaringen van de herders aangaande Jezus bedoeld. Deze zin over Maria’s hart bezorgde haar dat imago van een blozende koningin bij wie de eenzame zielenpoten nooit iets fout konden doen. Maria’s hart kreeg het nog zwaar te verduren toen ze getuige was hoe Jezus aan het kruis dood gemarteld werd (Johannes 19:26). In Lucas 2:24 lezen we dat Maria en Jozef twee tortelduiven gaven maar het is me niet duidelijk aan wie. Het was een verwijzing naar Leviticus 12:8 waarin dit als offer werd opgedragen voor arme mensen die geen geld voor lammeren hadden. Bijzonder dat God nog rekening met arme mensen hield. En nu weten we ook dat Maria en Jozef het Oude Testament (Tenach) goed kenden. Af en toe in de Bijbel koekeloeren is dus niet verboden en het schaadt uw gezondheid ook niet. Naast uw dagelijkse leven is er dus het leven van de Bijbel. Maria en Jozef wisten dit en koekeloerden in de Bijbel terwijl ze daarnaast ook wel de afwas deden.

Maar Miriam was een gewoon mens als u of ik, dat in onze tijd haar boodschappen bij de Aldi had gedaan. In Lucas 8:19 komen we Maria en de broers van Jezus tegen. Ze denken dat ze het voorrecht hebben om dichterbij hem te komen. In vers 21 zegt Jezus dat degenen die zijn woord horen zijn broers en moeder zijn. Het mythische aura dat om Maria hing is hier totaal verdwenen. We krijgen eerder de indruk van een tikje eigenwijze vrouw die de meute wil laten zien dat zij het voorrecht heeft om als eerste toegang tot Jezus te krijgen. Jezus was het hier duidelijk niet mee eens. In Handelingen 1:14 komen we haar een laatste maal tegen als ze een trap opgaat naar een bovenvertrek. Van het mythische aura is niks meer over. Miriam was dus nog fit genoeg om een trap te beklimmen. Zowel in Lucas 8:19 als in Handelingen 1:14 herkennen we weinig van de blozende kerkMaria terug.

Twee boeken: Marin Zender: The Goddess of Nazareth (isbn 978 1 956 293 043 extra code, 51895 en Scot McKnight: The Real Mary
19 Overige

Religie of geloof
Ascese, eindeloos bidden, goede werken doen, mediteren, vasten, je laten dopen, horen alle bij religie en bij vrede vinden met jezelf buiten God om. Volgens Paulus hoeven we die dingen niet te doen omdat we door ons geloof in christus bewegen, leven en ademen, Handelingen 17:27-28. We zullen geen goede werken doen maar in lijden volharden zonder een uitweg te zoeken. Dat is volharding. Religie is mens gericht, geloof is God-gericht.

Klaagmuur
De Westelijke muur in Jeruzalem werd pas in de 16de eeuw door rabbi Luria als Klaagmuur ingesteld. De muur was nooit een restant van de Tempel van Herodes maar wel van het Romeinse Fort Antonia. Herodes de Grote had dit Fort opgedragen aan zijn vriend Marcus Antonius. De echte Tempel stond ver buiten de muren van het Fort. De Hebreeën brief biedt genoeg aanknopingspunten om uit te maken dat Golgotha op de zuidelijke top van de Olijfberg lag. In Hebreeën 13:10-13 wordt een derde altaar genoemd dat ook in Ezechiël 43:21 genoemd werd. Dit derde altaar lag bij de top van de Olijfberg. Hier werd de rode vaars geslacht en verbrand. En er werden volgens de wet van Mozes zondoffers verbrand (Leviticus 4:12).

Gebeden
Ben je bang dat God je niet hoort of je gebeden negeert? Lees dan Romeinen 5 t/m 8 maar eens. Daarnaast heb ik nog een ongewoon voorbeeld. Ik noem Kelly Cahill’s boek Encounter over een ufo ontvoering. In haar boek lezen we hoe haar gebeden beantwoord worden met een lichtflits aan de horizon waarna ze een incubus op haar dak krijgt. Helaas luistert de vijand ook mee. Het gaat me erom dat onze gebeden “daarboven” echt wel gehoord worden. Besef wel dat niet alleen God maar de hele hemel meeluistert naar jouw gebeden.

Goed en kwaad
Het leven van een gelovige heeft niks te maken met de menselijke perceptie van goed of kwaad. Weten wij überhaupt wel wat goed of kwaad is? De apostel Paulus die eerst Saulus heette dacht dat hij goed bezig was door de prille ecclesia te vervolgen. Tot Jezus zich aan hem openbaarde en tegen hem riep, “Saulus waarom vervolg je mij?” Zo zullen wij ook oppassen met zelf te bepalen wat goed voor ons is. De grote aanhang van David Icke die op dit moment ons land bezoekt, spreekt voor zich. Zoveel mensen zijn in verwarring omdat ze de Bijbel niet meer kennen. Gelovigen leven niet langer volgens het principe van de Boom van kennis maar volgens de Levensboom. De goddelijke les in het leven zelf is hun gids (Galaten 2:20). Onze geest is bovendien in een oorlog betrokken die al vanaf het begin der schepping speelt. Jouw plaats en roeping in die oorlog zullen uitmaken welk leven je op aarde leeft en waar je gaat en staat. Nog wat: het boek Rechters is een aanklacht tegen het Humanisme. In de tijd van de Rechters 17:6 en 21:25 deed iedereen wat hem goed dunkte. Gods straf was het om het volk Israël naar Assyrië te verdrijven.

Seks
Veel christenen hebben een negatieve obsessie met seks. Sommige predikanten kletsen alleen maar over porno, prostitutie, gezinnen, abortus en niet of nauwelijks over God. Ze zijn geen leden van het Lichaam van Christus maar zedenprekers of zo je wilt moralisten. Ook ten aanzien van arbeidsethos zijn ze zeer conservatief. Terwijl Jezus tijdens een storm op het Meer van Galilea in de boot… lag te slapen. Maar over seks, in 1 Korinthe 7:3 staat dat man en vrouw elkaar seks verplicht zijn. Net zoals we eten nodig hebben, hebben we ook seks nodig. Wij denken dat als je erop los neukt er nooit brood op de plank komt. Maar in de Bijbel is het andersom: niet neuken = niet eten. Als God niet wilde dat we aan seks dachten dan had Hij de vrouw niet zo sexy gemaakt. Een mooie golvende heup met een ronde kont en tieten is wat de man geil maakt. Wilde God niet dat de man geil werd dan had Hij ons niet vol testosteron gepropt en de vrouwenkont van schrikdraad gemaakt. God wil juist dan we geil worden van het andere geslacht. Vreemdgaan is in de Bijbel verboden, niet vanwege de seks maar omdat het eigenlijk diefstal is. Aan de andere kant zijn veel mensen zo in beslag genomen door de dagelijkse beslommeringen dat ze geen zin meer hebben in fysiek genot als seks. Maar elkaar of jezelf seks onthouden is rebellie tegen God. Als je alleen bent heeft God ons een uniek speeltje gegeven: geef een jengel aan je hengel tot je klaarkomt. Vrouwen kunnen dan soppen. In Clyde Pilkingsons boek Due Benevolence staat meer over seks en de Bijbel. In Spreuken 6:16-19 staat een rijtje opgesomd van dingen die God haat. Porno en seks staan er niet bij.

Eerste geboorterecht
Soms hoor je over vrouwen die hun recht op de kansel opeisen om te bewijzen dat preken net zo goed een vrouwenrecht is. Dit doet denken aan de strijd tussen David en Absalom. David kreeg het eerste geboorterecht dat Absalom via politiek van hem probeerde af te pikken. Zo’n vrouw die per sé de kansel wil, doet aan Absalom denken die van het eerste geboorterecht een politieke positie probeerde te maken.

Soldaat van christus
In 2 Timotheüs 2:3-4 wordt een goede soldaat van christus genoemd. Dit is niet iemand die goed kan strijden of knokken maar iemand die het lijden verduurt door gezond verstand te gebruiken. Dus niet iemand die met zijn probleempjes naar een psycholoog gaat maar iemand die zijn gezonde verstand gebruikt. Hier komt bij dat God ons afgrijselijk gebonden heeft aan onze beperkingen. Slapen we slecht, zijn we een mislukte kunstenaar, durven we maar steeds de arbeidsmarkt niet op uit angst voor het onzekere? Deze gebondenheid zijn van Goddelijke oorsprong en gaan vooraf aan onze verheerlijking. Laten we erin berusten. In Mattheüs 6:25 staat dat we ons nergens zorgen over hoeven te maken, ook niet over de hoge voedselprijzen die in Openbaring 6:5 genoemd worden. In Romeinen 8:35-37 staat het woord stenochoria dat een verkrampte spanning betekent. God houdt je gebonden en je kunt geen kant op. Desondanks blijf je God danken. Want God wil ons als voorbeeld stellen voor de hemelse machten die meekijken. Het is een andere manier van denken. In onze wereld zijn het de grote bekken of mensen met geld en een mooi uiterlijk die stralen als sterren. Ik noem Hollywood natuurlijk. In de wereld van God zijn het de gelovigen die God danken voor het lijden en de beproevingen die ze ondergaan.

Bebloede Jezus
In Jesaja 63:1 en 2 lezen we over de terugkeer van Jezus, nu niet op de wolken voor de ecclesia maar in zijn tweede fase als hij voor Israël terugkomt. Hij komt vanuit Edom en Bosra. In Noordwest Saudi-Arabië wordt thans een megastad gebouwd die Neom heet en een deel van Edom bestrijkt. De hoofdstad van Edom was vroeger Rekem dat thans Petra heet. Jesaja 63 gaat over de nabije toekomst van de Eindtijd. Moeten we het zo zien dat Jezus vanuit het nieuw gebouwde Neom komt en dan richting Bosra afzwaait? Er schijnt daar een oeroude Koningssnelweg te liggen die naar Jeruzalem voert. Over die weg trekken Jezus en de schare van gevluchte Joden richting Jeruzalem. Het kan maar zo dat het inmiddels weggerukte Lichaam van Christus hier een ook nog een rol bij speelt. Wie onderhoudt anders de gevluchte Joden in de woestijn? In de passage lezen we dat de mooie witte tuniek van Jezus onder het bloed zit. Hij heeft blijkbaar letterlijk een strijd geleverd waardoor zijn mooie witte gewaad vies geworden is. Mij persoonlijk verbaast het dat de opgestane Jezus door aards gedoe vies kan worden. Maar waarom ook niet… Het zal het nieuwe beeld van de toekomst zijn, gewend aan de kerkJezus aan het kruis als we zijn om aan hem te denken als een verlosser die onder het bloed zat. Jezus krijgt nogal wat te verduren, nietwaar?

God legt de mens kwelling op
Tanden poetsen voordat je je bed induikt. Met borsteltjes tussen je tanden purken, ook als je heel erg moe bent. Daarna zul je nog bidden. Je hebt er geen zin in maar het zijn de kleine irritaties die ons geloof sterker maken. Zelf bid ik voor het slapen gaan in mijn Barcelona design stoel (Mies van der Rohe). Ik ben zo dankbaar dat God me deze stoel gaf dat ik hem als mijn bidstoel gebruik. Maar soms ben ik echt moe en dan wil ik direct mijn bed induiken of in bed bidden. Niet dat dit verboden is en God hoort mij heus wel, ook al bid ik op de wc. Maar ik betuig mijn respect voor god door juist als ik moe ben nog even te bidden, bij voorkeur vanuit mijn Barcelona stoel. Nogwat: denkt u dat u niet genoeg voor God doet? Dan zit u op het spoor van satan. Wachten op de terugkeer van christus is Bijbels gezien ook werken voor hem. Ga intussen lekker Youtubes kijken van poesjes die gek doen. Als je bij grote tegenslag op God blijft vertrouwen zit je dichtbij de hemelse grootheid. Niet liefdadigheid doen zoals tuintjes harken bij oude dametjes kwalificeren ons voor het regeren met christus maar het volharden met plezier en geduld. Volharden in je beproevingen is één ding maar met plezier volharden is nog wel iets anders. En laten we God ervoor danken, ook dat nog.

De zeven Joodse gemeenten in Klein-Azië, Turkije
De apostel Paulus diende een tijd in de Turkse stad Efeze, destijds Grieks. Hoe kwam deze Joodse gemeente hier zomaar? Volgens ene Bisschop Clement van Alexandrië had het met de apostel Johannes te maken die de lieveling van Jezus was. Efeze was diens hoofdkwartier. Nu snappen we iets beter waarom Johannes in zijn boek aan de zeven gemeenten in Turkije schreef. Deze gemeenten waren althans deels door hem zelf gesticht. (Clement in Eusebius van Caesarea, Kerkgeschiedenis, Uitgever Kok/Boekencentrum, 2022, p. 134, 135, 147). Nadat Johannes op Patmos Openbaring geschreven had keerde hij naar Efeze terug.

Barcelona Stoel
Vol trots kijk ik naar mijn nieuwe Barcelona Stoel die net gearriveerd is. Uiteraard is het een imitatiemodel want een origineel exemplaar kost nogal wat. Ooit was de stoel ontworpen door de half Nederlandse Mies van der Rohe die een drijvende kracht achter de Duitse Bauhaus Beweging in Dessau was. In Tel Aviv is ook zo’n Bauhaus wijk. Terwijl ik me eigenlijk druk moet maken om manieren om mijn huis te verwarmen nu eind 2022 de gasprijzen stijgen. Financieel is het misschien irrationeel om zo’n stoel te bestellen maar ik heb wel zoveel meer lol van een Barcelona Stoel dan van een stinkende petroleumkachel. Als ik doodvries dan maar in de nieuwe stoel. Doch, er is een andere vraag die mij bezig houdt. In de Bijbel, in Handelingen 17:28, geschreven door de Macedoniër en Europeaan Lucas staat dat de gelovigen “in de opgestane Christus leven en bewegen”. Technisch gezien is dit lastig uit te leggen maar het gaat mij nu om de gedachte erachter. God is geen strenge, norse, saaie god die de gelovigen alleen maar kerkliederen laat zingen. Als ik een Barcelona Stoel in de kamer heb staan dan is dit niets anders dan een geschenk van God. Hier kan ik alleen maar dankbaar voor zijn. Aan alles wat ik doe zie ik hoe God met mij aan het werk is. In Hem beweeg ik immers. Een Barcelona Stoel is voor mij een teken dat het wel goed zit met God. De porno verbiedertjes vallen ver buiten alles wat mijn relatie met God duidt.

Tartaros, Openbaring 9:11
Net zoals er een derde hemel van god is, (Handelingen 7:55-56, Openbaring 4:1) zo is er ook een onderaardse kelder waar de gevallen engelen uit Genesis 6 opgesloten zitten in afwachting van hun oordeel. Deze gevangenis heet de Tartaros en werd in 2 Petrus 2:4, Judas 6 en Openbaring 9:11 genoemd.

Ufo’s
Ik denk dat ufo’s iets met Openbaring 9:11 te maken hebben waarin griezels uit een onderaardse kerker “Tartaros” tevoorschijn komen om de mensheid te teisteren. Maar wat heeft dit met Jezus te maken? De vorige keer herkenden we hem niet of met veel moeite. De kans is groot dat mainstream christenen hem bij zijn terugkeer opnieuw niet herkennen. We willen een sociale Jezus die aardige dingen over eenzame oude dametjes zegt en openlijk seksboekjes verbrandt. En geen “gek” die over ufo’s kletst, kwaad op ons afstuurt (Jesaja 45:7) en pedofielen omarmt. Laten we ons erop voorbereiden dat Jezus misschien heel anders is dan we denken. Overigens, een goed PDF boek over ufo’s in de Bijbel is van John Ankerberg. Voor Mars noem ik het boek Cydonia Codex van George Haas en William Saunders. En ik noem de facebook groep Mars X-Files. U weet niet wat u ziet.

Tenslotte
Vernedering rangschikt het heelal, verhoging telt in deze aion niet mee, MZTV 711 (Martin Zender).
Bronnen

https://goedbericht.nl/
https://da-ath.nl/
https://evangelieomniet.nl/
http://gezondewoorden.nl/
https://bijbelsdenken.eu/
https://www.gebedflix.com/nl/
https://sonicchrist.wordpress.com/
https://www.martinzender.com/
https://www.concordant.org/unsearchable-riches/
https://roodgoudvanparvaim.wordpress.com/

Home


https://scripture4all.org/
https://www.schriftwoord.nl/

Boeken

1. Gary M. Matheny, Exodus
2. Jan Bonda, Het Ene Doel van God
3. Harry Bultema: Wat de Bijbel Zegt Over De Ene Doop
4. Helena Maria Keizer, Life, Time, Entirety
5. Martin Zender, The Goddess of Nazareth, isbn 978 1956 293 043
6. N.T. Wright, The Resurrection of The Son of God
7. Ernest L. Martin, The Temples That Jerusalem Forgot
8. Frank Morison, Who Moved the Stone?
9. Vittorio Messori, Wat te Zeggen van Jezus?
10. Lee Strobel, Bewijs Genoeg
11. Josh McDowell, Evidence that Demands a Verdict
12. E.W. Bullinger, Companion Bible met Bijlagen
13. E.W. Bullinger, Number in Scripture
14. E.W. Bullinger, The Witness of the Stars

Zo wat losse namen: Adlay Loudy, Adolph E. Knoch. Arthur P. Adams, Andrew Jukes

Overige

1. http://areo.info/
2. https://www.theothersideofmidnight.com/wp-content/uploads/2021/02/Pages-from-Ultralie-Update-2012b-The-Mogan-Curve.pdf
3. http://thecydoniainstitute.com/documents/Vol6No1.pdf
4. https://en.calameo.com/read/002980202b56ceaeabf37
5. https://en.calameo.com/books/002867173b181472def1c
6. George J. Haas & William R. Saunders, Cydonia Codex en Mars Codex