EADEM MUTATA RESURGO

(I shall arise the same, though changed – Bernoulli)

Lucas 1:46-55

En Maria zei: “Mijn ziel maakt de Heer groot, en mijn geest jubelt over God, mijn Redder, want Hij kijkt om naar de vernedering van zijn slavin. Want neem waar, vanaf nu zullen al de generaties mij gelukkig prijzen. Want de Machtige doet aan mij grootse dingen, en heilig is Zijn naam. En Zijn ontferming is tot in generaties en generaties, voor die Hem vrezen. Hij doet krachtig door Zijn bovenarm, Hij strooit uiteen hoogmoedigen in de denkwijze van hun hart. Hij haalt machthebbers neer vanaf tronen en Hij verhoogt nederigen. Die hongert laaft Hij met goede dingen en die rijk zijn stuurt Hij leeg weg. Hij ondersteunde Israël, Zijn jongen, om ontferming te gedenken, zoals Hij spreekt tot onze vaders, voor Abraham en voor zijn zaad, tot in de aion.”

sonicchrist 1 2021

sonicchrist 2 2021

sonicchrist 3
belangrijke bijbelverzen

THE ALPHABET THAT CHANGED THE WORLD

ANTIOCH: WITHSTANDING PETER TO HIS FACE [READ]