Tzafon-Atlantis


Scientists will never understand the mystery of Atlantis if they do not understand the secret of Babylon (Rev. 17:5), the concept of Tzaphon and the mirroring principle of Atlantis. Atlantis was mirrored in time and geography and was the western dimension of Tzaphon, while Babylon is both the northern and eastern dimension of Tzaphon. Tarshish in Ezekiel 38:13 is a key to my research. I concluded that it is England (not Spain) which was widely known during the reign of King Salomo (1 Kings 9:26 ; 22:48). This means that the Strait of Gibraltar was NOT blocked by the mud of the destruction of Atlantis as Plato stated (Critias 108; Timaeus 25). I wrote my 600 pages book in Dutch language on Atlantis as Babylon. In revelation 17-18 we read about the rise and downfall of Babylon as Atlantis. The rise and downfall of Tyrus in Ezekiel 26-28 was interconnected with Babylon and another type of Atlantis. Other mysteries: what is Atlantislam? Who is Allah?

Gods Grote Cadeau aan de Mensheid

Zwijgt de Bijbel over Plato's Atlantis? Of lezen we verkeerd?

Atlantis is Babylon

Merkwaardig is het dat we al zolang vergeefs naar Plato’s mysterieuze eiland “Atlantis” zoeken. Terwijl Voltaire al in zijn boek La Princesse de Babylon schreef dat de Tuin van de Hesperiden, Babylon aan de Eufraat was. Thans ligt hier de stad Al-Hillah. In mijn boek schrijf ik dat Plato's Atlantis het herbouwde Babylon van de Eindtijd is (Zacharia 5:11). Babylon is de Gouden Wijnbeker die de hele wereld dronken maakt (Jeremia 51:7). In Openbaring 18 lezen we over de val van Babylon/Atlantis. De apostel Johannes schreef over hetzelfde verhaal als Plato, met dit verschil dat Johannes over de Eindtijd schreef. In de mythe komen we meer van zulke gifbekers tegen, zoals die van Socrates.

Spiegelingsprincipe

Atlantis zullen we nooit ontdekken als we het achterliggende spiegelingsprincipe niet doorgronden. Atlantis was gespiegeld in tijd en plaats. Het bestond niet in het westen maar juist ten oosten van Jeruzalem, namelijk in Babylon. Atlantis was de westelijke dimensie van Tzafon terwijl Babylon zowel de noordelijke als de oostelijke dimensie van Tzafon was. Caïro met de Sfinx was het vertrekpunt van de Exodus (Exodus 14:1-2) en was tevens de zuidelijke dimensie van Tzafon. Niet voor niets heette Caïro later Babylon II. Atlantis bestond ook niet in een grijs verleden maar in de Eindtijd. De symbolen in het Atlantis verhaal die we ook in het boek Openbaring tegenkomen zijn legio. Het spiegelingsprincipe zien we terug in de Zuilen van Hercules (Isjtar Poort) die als spiegels tegenover elkaar stonden en in het glinsterende orichalcum in de tempel van Poseidon (Kritias 114; 116). Gaan we naar Babylon dan zien we dat het paleis van de mythische koning Atlas van Atlantis in feite het paleis van Saddam Hoessein in Babylon is. In dit paleis zal spoedig de antichrist zijn intrek nemen. In mijn boek geef ik antwoorden op de volgende vragen:

- Waarom lag Plato's Atlantis voorbij Gibraltar in zee terwijl Babylon aan de Eufraat ligt?
- Waarom bestond Atlantis in een grijs verleden terwijl het herbouwde Babylon in de Eindtijd bestaat?
- Waarom lag Atlantis in zee terwijl Babylon in de woestijn ligt? Of kijken we er verkeerd tegen aan?
- Wat heeft Atlantis met de islam te maken en wat is Atlantislam?
- Wie is Allah?
- Wat is de echte "Midnight Express", Nachtreis van Mohammed in Soera 17:1?
- Wie waren Socrates, Koning Arthur en Mohammed?
- Waar lagen Ofir, Tarsis en Sheba?
- Waarom zit Amerika al 15 jaar in Babylon?
- Wat betekent Niburu precies?
- Waarom kan het wereldkapitalisme pas worden verslagen als Babylon herbouwd is (Zacharia 5:11)?

Aurichalcum

Het mysterieuze “Orichalcum” dat de tempel van Poseidon (Dagon) op Atlantis bekleedde (Kritias 114, 116, 119), is in Openbaring 1:15 en 2:18 vertaald met “brons” (scripture4all.org). In Daniël 10:6 staat de Hebreeuwse naam voor dit brons. Dit orichalcum-brons betekent dat Jezus bij Zijn terugkeer korte metten maakt met alle kwaad op aarde.

Tzafon

Tzafon betekent in Psalm 48:2 het "noorden". Het noorden was Bijbels gezien Babylon omdat de legers van Babylon via het noorden Jeruzalem binnenvielen. Een rechtstreekse route via het oosten door de woestijn was niet haalbaar. Tzafon betekent ook "middernacht", "grensuur" of het 25ste uur.

Drie overstromingen

De drie overstromingen in Kritias 112 werden ook in de Leiden Papyrus #344 genoemd en vonden plaats tijdens de Exodus in de zuidelijke dimensie van Tzafon, namelijk Caïro, waar ook de Baäl-Tzafon, de Sfinx is. Tijdens de Exodus kwam het Atlantis achtige leger van Farao om in de golven van de Nijldelta. Het leger van de Exodus ging via de Nijldelta (Gary M. Matheny, Exodus, Xulon Press, 2011, USA) en niet via de Golf van Aqaba.

De herbouw van Babylon

Veel mensen denken dat Eindtijd Babylon Rome, New York, London of zelfs Mekka is. Maar deze steden zijn typen van Babylon. In Zacharia 5:11 lezen we dat Babylon vlak voor de Eindtijd herbouwd gaat worden en de hoofdstad van de wereld wordt. Babylon wordt een stad die zich met Troje kan meten en een oord dat op Plato's Atlantis lijkt en feitelijk Atlantis is.

Tenslotte

Atlantis gaat iedereen wat aan. Ten eerste omdat de ondergang van Babylon gelijk opgaat met de terugkeer van Jezus. Ten tweede omdat de ondergang van Atlantis haaks staat op de Bijbelse boodschap van de redding van iedereen, dus ook van de ongelovigen (1 Timotheüs 4:10). Mijn boek is tenslotte een antwoord op De Stad van God van Aurelius Augustinus. Atlantis in de Bijbel heeft de potentie om een theologische revolutie te worden!

Atlantis is hier: https://www.youtube.com/watch?v=IfLNqBi6P1M

Pesach 2018

De echte Reformatie: We zien elkaar allemaal weer

Alverzoening

Deze website preekt alverzoening, een woord dat in Kolossenzen 1:20 staat. We zien elkaar allemaal weer! Dat is de echte boodschap van de Bijbel (1 Timotheüs 4:10). Ook de dieren zien we terug (Psalm 36:6, Romeinen 8:21). Niet in een hiernamaals zien we elkaar weer maar na onze opstandingen uit de dood. Het woord "hel" was een foute vertaling van Gehenna dat het Hinnomdal bij Jeruzalem is. Het woord "eeuwig" was een foute vertaling van het woord olam/aion dat een periode aanduidt. Ik opereer in de geest van de Bereërs (Handelingen 17). De wereld heeft geen belang bij opwekkers maar des temeer bij Bereërs die de geschriften kritisch onderzoeken. Voor meer informatie noem ik dit boek of de Engelse tekst

Rood Goud

De titel van deze website, het "Rode Goud van Parvaïm" had te maken met de rode gloed die de gouden menora in de tempel van Salomo bij een zekere lichtinval af gaf.

Aionen

Een sleutelwoord in de Bijbel is het Griekse woord "aion" (Hebreeuws "olam"). Een aion is een lange periode. De Bijbel kent waarschijnlijk vijf van zulke perioden die als panelen naast elkaar staan (Efeziërs 3:9, 11). Zie deze studie.

Polarisatie versus diversiteit

Anno 2018 is er veel te doen over polarisatie en diversiteit. Echte samenhang kan alleen vanuit een brandpunt ontstaan. Dit brandpunt is de opgestane christus. In Hem krijgt alles samenhang (Kolossenzen 1:16-17; Johannes 1:1-3; Romeinen 11:36). In Romeinen 16 staat een voorbeeld van een diverse oecumene die totaal anders gedefinieerd werd dan wat wij onder diversiteit verstaan.

Eindtijd

Tenslotte is de Eindtijd aanstaande. Ene Dionysius Exiguus knoeide met onze jaartelling waardoor we dertig jaar voorlopen op de Bijbelse tijdslijn. Diverse typologieën in de Bijbel wijzen erop dat Jezus 2000 jaar na Zijn opstanding terugkeert. Die termijn is nagenoeg om. Uitleg hierover vindt u hier.

Atlantis versus de Bijbel

De echte botsing der beschavingen vond krap tweeduizend jaar geleden plaats op de Areopagus – de Heuvel van Mars – in Athene, toen de apostel Paulus er het evangelie verkondigde. De gebeurtenis was een confrontatie tussen Jeruzalem en Athene. Of beter gezegd: tussen Atlantis en de Bijbel. Zie deze studie

Dan is er deze historische toespraak van Rich Nathan over de val van Rome en 9/11:
https://www.youtube.com/watch?v=Pd3fCfTZPrg

mail: aurichalcum2018 (at) protonmail.com

-----------------------------------------------------------

http://goedbericht.nl/english/
http://bijbelsdenken.eu/
http://concordant.org/
http://www.theheraldofgodsgrace.org/authors_frames.htm
http://thecydoniainstitute.com/
https://vimeo.com/133170463
http://www.davidberlinski.org/
http://www.enterprisemission.com/message.htm
Andrew Scheil's, Babylon Under Western Eyes,
https://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/691307
http://urbanspringtime.blogspot.nl/
https://www.richardsennett.com/site/senn/templates/general.aspx?pageid=60&cc=gb
https://www.citylab.com/
http://www.mugweb.nl/

De echte locatie van Golgotha was op de Olijfberg: