Hedy Lamarr  Hot picsInterviewAlgiers – Googoosh  Official PageHamsafaar – Lindsay Wagner  Bionic Blonde – Anaïs Nin  LLGInstagram – Anne Frank  Old Pics of Anne Frank

Old Stuff

Vita Sackville-West, Twelve Days
Pilgrimage of Etheria

F. Scott Fitzgerald, Babylon Revisited

Mar Damer, Diary in the Holy Land

————————————————-

Volgorde van het Nieuwe Testament

Door uitgeverij Everread.nl (Wijk bij Duurstede)

Jaar – Bijbelpassage
Mattheüs, Markus, Lukas, Johannes
29-45       Handelingen: 1:1-11:30
45            Jacobus
45-46       Handelingen 12:1-23
46            Judas
46-53       Handelingen 12:24-18:17
53            1 Thessalonicenzen
53            1 Thessalonicenzen
53            Hebreeën
53-56       Handelingen 18:18-28
56            1 Johannes
56            2 Johannes
56            3 Johannes
56-57       Handelingen 19:1-40
57            1 Korinthe
57            Handelingen 20:1-12
57            2 Korinthe
57            Galaten
58            Romeinen
58-60       Handelingen 20:13-25:27
60            1 Petrus
60            2 Petrus
60-62       Handelingen 26:1-28:31
62            Efeze
62            Kolossenzen
62            Filemon
62            Filippenzen
67            1 Timotheüs
67            Titus
68            2 Timotheüs  (Openbaring)